Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Nytt sätt att anmäla fel i kommunens lokaler

Nytt sätt att anmäla fel i kommunens lokaler

För att kunna erbjuda en så hög nivå som möjligt på vår fastighetsservice är en av förutsättningarna att vi snabbt får kännedom om uppkomna fel. Från och med 5 december ska alla hyresgäster i kommunens lokaler anmäla fel direkt i vår webbaserade felanmälan Weblord.

Saknar ni inloggningsuppgifter kan ni ta kontakt med Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00 eller via e-post kommun@vallentuna.se.

Hyresgäster i kommunens bostäder ska anmäla fel till Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00 eller via e-post hyresgast@vallentuna.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats