Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Parkering vid Toftesta Holmes badplats

Trafiksituationen vid Toftesta Holmes badplats.

Vallentuna kommun känner till problematiken med parkeringsplatser och hastigheten vid Toftesta Holmes badplats. Vi har påbörjat en utredning för att få till en bättre lösning vid badplatsen. Diskussioner förs mellan markägare, kommun och andra myndigheter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats