Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Två miljoner till kultur för barn och unga i Vallentuna

Två miljoner till kultur för barn och unga i Vallentuna

Vallentuna satsar stort på ungas rätt till kultur. Kommunen har blivit beviljade två miljoner kronor i Skapande skola-bidrag till kulturupplevelser i de kommunala skolorna för kommande läsår. Genom Skapande skola vill vi ge alla elever chansen att inspireras och hitta nya kulturella sätt att uttrycka sig på.

– Det här är verkligen roligt, och ett kvitto på den fina kulturverksamhet som byggts och fortsätter byggas upp i vår kommun. Konst och kultur är något som verkligen värdesätts av våra unga. Genom kulturella upplevelser får barn och unga tillgång till ytterligare ett språk för att utforska och uttrycka sina tankar och känslor. Detta kan vi möjliggöra tack vare Skapande skola-bidraget som blir ett komplement till kommunens ordinarie kulturverksamhet, säger Kimberley Gustavsson, kulturproducent och ansvarig för Skapande skola i Vallentuna kommun.

Det är Kulturrådet som årligen fördelar Skapande skola-bidrag till grundskolans årskurs F–9. Syftet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Berikar skolans verksamhet

I Vallentuna innebär satsningen att varje elev i den kommunala grundskolan ska bli erbjuden 2-3 konst- och kulturprogram per läsår. Det kan bland annat handla om att få gå på en föreställning, att få delta i en workshop eller att själva få producera en utställning.

– Skapande skola bidrar med att göra kulturen tillgänglig för alla, även för elever som kanske annars inte har möjlighet att ta del av den. De föreställningar och workshops som vi har deltagit på har skapat en positiv känsla i elevgruppen och vi märker att det även stärker elevernas eget självförtroende. Bland annat har vi fått se Cirkus Cirkör på Vallentuna teater vilket var omtyckt. Även lärarna har tagit emot utbudet med glädje och uttryckt att Skapande skola berikar verksamheten på skolan, säger Tiina Andersson, kulturombud på Karbyskolan i Vallentuna.

Tema inblick/utblick – min plats i världen

Skapande skola arbetar under kommande läsår med temat Inblick/utblick – min plats i världen. Tanken är att få eleverna att reflektera kring sin självbild, omvärlden och vår planet och även få förståelse för oliktänkande. Det handlar om att ha mod att våga vara sig själv och att se sina egna styrkor. Temat är valt med utgångspunkt i skolans värdegrundsuppdrag och går även i linje med barnkonventionen.

I bidraget ingår även ett visst belopp för att stärka kultur för förskolor i kommunens ytterområden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats