Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Utbildning - Att träna barn, ungdomar och vuxna som har en NPF diagnos

Utbildning - Att träna barn, ungdomar och vuxna som har en NPF diagnos

RF-SISU Stockholm genomför utbildningen "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser". Den vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap för att kunna inkludera fler inom den svenska idrottsrörelsen.

Utbildningen vänder sig till dig som träffar barn, ungdomar och vuxna med olika behov. Den fokuserar på rutiner, struktur, motivation, feedback,
känsloärlighet, relationer och bemötande när du tränar aktiva med till exempel ADHD och Autism/ Asperger. Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i er förening.

Målsättning med utbildningen är att;

  • Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/AST.
  • Kunskap om hur du kan bemöta och leda barn och ungdomar med NPF.
  • Att du får med dig tips på hur du kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF.

Anmäl dig här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats