Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Utbildning om att "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser"

Utbildning om att "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser"

Nu finns det en chans till, innan årsskiftet att gå den digitala utbildningen "Att träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser".

RF-SISU Stockholm arrangerar utbildningen digitalt den 16 december kl.18.00-21.00.

Målsättning med utbildningen är att;

  • Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/AST.
  • Kunskap om hur du kan bemöta och leda barn och ungdomar med NPF.
  • Att du får med dig tips på hur du kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF

Utbildningen vänder sig till dig som träffar barn, ungdomar och vuxna med olika behov. Den fokuserar på rutiner, struktur, motivation, feedback, känsloärlighet, relationer och bemötande när du tränar aktiva med till exempel ADHD och Autism/ Asperger.

Anmäl dig här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats