Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Allvarligt läge, också i Vallentuna!

Allvarligt läge, också i Vallentuna!

Smittspridningen av Covid19 är tydligt inne i en andra våg. Det ser vi globalt, nationellt men också lokalt. Tidigare har Vallentuna kommit lindrigare undan än många andra jämförbara kommuner. Det beror bland annat på att vi tidigt beslutade om tuffa restriktioner och att invånarna på bred front har följt Folkhälsomyndighetens råd. Nu ser vi en oroande utveckling, som också är högst aktuell i Vallentuna.

Kommunen vill tydligt signalera till alla att det spelar all roll hur var och en agerar. Det råder sedan den 11 november besöksförbud på särskilt boende för äldre i kommunal regi, fråntaget lägenheter som utgör privatbostad. Vi vill dock uppmana alla att undvika besök för att skydda de som är särskilt utsatta för risk.

- Kommunen fattar de beslut som är nödvändiga för att minska smittspridningen. Nu är det oerhört viktigt att alla tar ansvar och hjälps åt. Inga regler eller restriktioner i världen gör någon skillnad om inte var och en följer dem. Det handlar ytterst om att visa omsorg om sina medmänniskor, säger kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna Parisa Liljestrand.

- Som arbetsgivare är Vallentuna kommun mycket tydlig – alla som kan arbeta hemma ska göra det och restriktionerna ska följas. Vi uppmanar alla andra arbetsgivare att skapa förutsättningar för sina medarbetare att arbeta hemma och att de är lika tydliga i sin styrning, säger kommundirektör Victor Kilén.

Vallentuna kommun uppmanar alla att följa utvecklingen via myndigheternas kanaler och via vallentuna.se. Hjälp dina närstående som har svårigheter att följa, den ibland snabba, kommunikationen i digitala kanaler.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats