Start / Omsorg och hjälp / Folkhälsoarbete / Coronavirus covid19

Coronavirus covid19

Denna sida uppdateras regelbundet och hålls aktuell

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en pandemi. 

Det finns allmän smittspridning i samhället, främst i Stockholmsområdet. 

Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning:

 • man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.
 • hålla avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, butiker, i kollektivtrafiken
 • inte resa i rusningstrafik
 • unvika onödiga resor
 • vara noga med sin handhygien och tvätta händerna ofta

Personer över 70 år och andra riskgruper bör även tänka på att:

 • begränsa sina sociala kontakter till telefon och liknande
 • undvika att åka kollektivt samt andra allmänna färdmedel
 • ta hjälp att handla i butiker som apotek och matvarubutiker

Se Folkhälsmyndighetens föreskrifter om allmänna råd i sin helhet

Nedan sammanfattas allmän information om coronavirus covid-19. Se även längre ned under Insatser och förändringar i de kommunala verksamheterna för det som rör just Vallentuna kommun.

Allmän information om coronavirus covid-19

Symptom

Coronavirus covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. För gamla och sjuka kan sjukdomen vara farlig. Coronavirus covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärkillamående.

Självskattningstest för dig med symptom

Region Stockholm har satt ihop ett test där du får svar på om du behöver kontakta vården för att få råd om vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar. Använd inte denna självskattning om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.

Till självskattningstestet

Äldre och kroniskt sjuka

Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Från och med 1 april råder det tillfälligt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Undvik även att besöka äldre släktingar och vänner i hemmet.

Om du känner oro kan du ringa Äldrelinjen: Tfn 020-22 22 33. Vardagar 8-19, helg 10-16.

Äldrelinjens webbplats

Genom att begränsa dina nära kontakter blir färre sjuka, vilket leder till en avlastning för sjukvården. Om alla hjälper till stöttar vi sjukvården som under en begränsad tid kommer att ha en hög arbetsbörda.

Se film från Folkhälsomyndigheten

 

 

Stanna hemma om du är förkyld och undvik smitta andra

Alla med förkylningssymptom uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta:

 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra
 • Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer eller personer med kroniska sjukdomar
 • Undvik att sprida smittan. Nys eller hosta i armvecket, och vänd dig bort från andra när du gör det
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök
 • Res inte med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan. Och vänta förstås med att hälsa på dina äldre släktingar. Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Den som upplever sig behöva vård bör vara uthållig och invänta rådgivning från 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd gäller som alltid 112. Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera smitta andra sjuka personer. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre
 • Du får andningsbesvär även när du vilar

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först!

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Provtagning

I takt med att det nya coronaviruset sprids och ny kunskap tillkommer har Region Stockholm beslutat om en ny strategi för provtagningar. Provtagning ska nu ske av alla patienter som är i behov av sjukhusvård eller äldreomsorg, och uppvisar symptom av covid-19. Detta är för att skydda patienter som redan är sköra av ålder och/eller av andra sjukdomar.

Undvik smitta

 • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
 • undvik nära kontakt med sjuka människor
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök
 • använd handsprit om du inte har möjlighet till handtvätt
 • hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer
 • arbeta hemifrån i möjligaste mån om din arbetsgivare tillåter det

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Smittskydd – hur fungerar det?

Det är Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att smittade och misstänkt smittade personer får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får vård. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Vallentuna information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning.

Smittskydd Stockholm informerar Vallentuna kommun om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

Undvik onödiga resor

Undvik onödiga resor. Tänk igenom om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig. UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Hjälp till att hindra att rykten sprids

Spridningen av nya coronaviruset har lett till oro och frågor. Hjälp till att hindra att rykten sprids – dela inte obekräftad information eller rykten.

Barn och familj

Är du under 18 år och behöver någon att prata med?

Då kan du ringa barn- och familjeenhetens mottagningstelefon eller BRIS (Barnens rätt i samhället). I rådande situation med coronaviruset så kan man uppleva större oro som även kan påverka hur man har det hemma. Därför utökar vi nu öppettiderna från och med 6 april för socialförvaltningens Mottagningstelefon för barn och unga.

Numret till Mottagningstelefon för barn och ungdom är 08-587 854 09 och telefonlinjen är öppen

 • måndag till torsdag klockan 09.00-15.00
 • fredag klockan 09.00-14.00.

Övriga tider och på kvällar och helger kan man, om man känner sig orolig, ringa till Bris på telefonnummer 116111 eller använda deras chatt.

Länk till Bris: www.bris.se/

Så pratar du med Barn om Coronaviruset

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.

På krisinformation.se kan du läsa mer

Mer information

För bedömning av risk för smittspridning, information om samhällets åtgärder, råd och rekommendationer - hänvisar vi till information hos Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

För allmänna frågor om coronavirussjukdom covid19: Ring 113 13 - som är ett nationellt informationsnummer.

Längre ned på denna sida hittar du en samling till säkra källor hos berörda myndigheters och aktörers webbplatser där du kan läsa mer.

Lättläst

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids. 

Så här kan du hjälpa till

Tvätta händerna
Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
från skolan eller jobbet.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Problem med dina luftvägar
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Skydda de äldre och de mest sårbara

Undvik att besöka dina äldre anhöriga
eller bekanta om de är på

 • sjukhus
 • äldreboenden
 • gruppboenden.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av coronaviruset.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Vallentuna kommun

Kommunen följer
Folkhälso-myndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Information om corona och covid-19

Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

Covid-19 – coronavirus, länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

 

Information in other languages; english, العربية, suomeksi, Soomaali, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele

About Corona in other languages - 1177

News about Corona in other languages - Sveriges Radio

How to protect yourself and others - in other languages

World Health Organization - WHO

Video - how to protect yourself against covid19

You can also call 08-123 680 00 for information in Arabic, Somali, Farsi, Tigrinja/Amarinja and Russian. Phone hours: 9-12 and 13-15.

 

Teckenspråk – Information om Coronavirus covid-19

Film: Om corona på teckenspråk - 1177

Insatser och förändringar i kommunala verksamheter

Skolor, förskolor, gymnasium, vuxenutbildningar

Gymnasium, universitet och vuxenutbildningar övergår till distansundervisning

Regeringen har den 17 mars beslutat att landets gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildningar ska övergå till distansundervisning. Vi förbereder nu för att det ska fungera så bra som möjligt för Vallentuna gymnasium. Från och med måndagen den 23 mars kommer gymnasiet att gå över till distansundervisning för alla elever. Beslutet gäller tillsvidare. Information om hur detta ska gå till kommer att kommuniceras via Schoolsoft.

Grundskola och förskola samt Fritids

I nuläget finns inga beslut om att stänga grundskolor eller förskolor. Om ett sådant beslut kommer kan det ske med relativt kort varsel. Vi behöver därför förbereda oss ifall ett sådant scenario skulle inträffa för att kunna tillhandahålla barnomsorg för föräldrar som arbetar inom samhällsviktiga yrken. Vi ber därför dig som arbetar i en samhällsviktig verksamhet att hjälpa oss att hantera ett sådant möjligt scenario. Vi behöver i förebyggande syfte hämta in information och behov av omsorg. Hjälp oss genom att fylla formuläret nedan.

Utökad information om utformning av tillfällig verksamhet.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Alla medarbetare på våra enheter kommer framöver att ha förhöjd vaksamhet när det gäller barn och elever som kommer till förskolan/skolan med symtom. Sker det ska de kontakta vårdnadshavare för hämtning om bedömningen är att barnet uppvisar symtom. Elever som normalt går hem själva kommer att skickas hem efter att vårdnadshavare informerats.

För övrigt uppmanar vi även alla att bidra till att minska all form av smittspridning i nuläget genom god handhygien. Tvätta händerna ofta och omsorgsfullt med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ då du inte har möjlighet till handtvätt.

Vårdnadshavare till elever med hög infektionskänslighet ombeds kontakta barnets behandlande läkare för att rådgöra om huruvida eleven kan vistas i skolmiljö eller om det kan bli aktuellt med hemundervisning.

Utöver att hålla sjuka barn hemma kan man underlätta för verksamheten genom att minska vistelsetiden för sina barn på förskolan om man har möjlighet till det. Detta minskar dels risk för smittspridning men avlastar även verksamheten att klara av att upprätthålla tillräcklig bemanning vid större personalbortfall.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Vård och omsorg

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Dessa tillfälliga förändringar i verksamheten har införts:

 • Östanbo dagverksamhet för äldre håller sin verksamhet stängd från och med den 19 mars fram till den 30 april 2020.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning enligt lagen om LSS håller sin verksamhet stängd från och med den 23 mars fram till den 30 april 2020.
 • För tillfället är Väsbygårdens restaurang samt Väsbysalen på Väsbygården stängd tills vidare av försiktighetsskäl.
 • Från och med den 13 mars håller kommunens träffpunkter i centrala Vallentuna och i Kårsta stängt. Beslutet gäller tills vidare, senast fram till den 30 april 2020.
 • Det råder tillfälligt besöksförbud på korttidsboendet Magnolian. Beslutet gäller tills vidare, senast fram till den 30 april 2020.
 • Det råder besöksförbud på Vallentunas samtliga äldreboenden. Beslutet upphör att gälla vid utgången av juni 2020. Läs mer här: Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre. Det innebär att den enda kontakten anhöriga eller närstående kan få med de boende är via telefon eller digitala medel. Personalen kommer att göra allt för att underlätta för den sortens kontakt.
 • Vi har låst dörrarna till våra boenden för äldre och LSS och infört skärpta besöksuppmaningar där vi hänvisar till enbart nödvändiga besök. Enbart personal får öppna dörrarna efter att besökare ringt på dörren. 
 • Fixartjänst för äldre upphör tillsvidare.
 • Städrutinerna för städpersonalen har förändrats så att deras arbetssätt även ska förhindra smittspridning. 
 • Aprilnumret av "Träffen" kommer inte att publiceras i tryckt form på grund av alla snabba förändringar. Här kan man läsa den digitalt istället och den uppdateras kontinuerligt. Digital version av Träffen

 

Kultur, bibliotek och evenemang

Just nu behöver vi ta extra hänsyn till varandra. Stanna därför hemma och avstå från att delta i publika arrangemang eller evenemang om du känner dig sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion. I dialog med arrangörer och kulturaktörer kommer vi att göra bedömningen om evenemang och aktiviteter ska genomföras.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

 • Vallentuna Kulturhus och Bibliotek har tillfälligt ändrade öppettider.
 • www.upplevvallentuna.se hittar du information om inställda/flyttade evenemang och föreläsningar.
 • Seniordagen som skulle hållas den 21 april flyttas fram. Planen är att den hålls under hösten 2020. 
 • Inställd kurs i samhällsinformation för nyanlända, etableringsersättningen fortsätter.
 • "Dialog på karta" ställs in, båda tillfällena.
 • Vallentuna Kulturskola gör tillfälliga förändringar i sin verksamhet, bland annat distansundrvisning vid större kurser. 

Anställda i Vallentuna kommuns verksamheter

Av hänsyn till riskgrupper bland både invånare, elever och anställda uppmanar vi samtliga medarbetare med luftvägsinfektion, även om symtomen är lindriga att inte komma till arbetet. Medarbetare som kan arbeta hemifrån utan inverkan på den samhällsviktiga verksamheten ska göra det, eftersom minskat resande och färre möten bedöms ha en positiv effekt på smittspridning.

 • Informationsträffen för sommarjobbare den 6 april 2020 på Mega fritidsgård ställs in på grund av risken för smitta av coronaviruset.

Samhällsbyggnad, underhåll lokaler

 • Städrutinerna för städpersonalen har förändrats så att deras arbetssätt även ska förhindra smittspridning i kommunens lokaler. 
 • Öppet hus hos Bygglov är tillsvidare inställt.

Information till företagare

Här hittar du som är företagare länkar till information med anledning av coronaviruset och covid-19.

Till informationen för företagare

Information till föreningslivet

Kommunens rekommendation till föreningslivet är att anpassa sin verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver.

Det är viktigt att ni håller er uppdaterade om aktuella riktlinjer och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Beslut kan ändras från en dag till en annan så det är viktigt att vara beredd att justera era beslut.

Om ni väljer att ställa in

Fritidsförvaltningen kommer inte att debitera för sena avbokningar av kommunens lokaler fram till 19 april. Datumet kan komma att förlängas.

Kommunen ser just nu över hur vi kan hantera frågor gällande aktivitetsbidraget och återkommer med mer information inom kort.

Här hittar du mer information och rekommendationer för föreningslivet.

Detta gör vi som kommun

Vår krisledning är aktiverad och vi har regelbundna avstämningar inom kommunen. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Vi stämmer dagligen av ifall det är något nytt vi behöver förhålla oss till eller kommunicera och gör det ifall det finns behov.

Vi arbetar ständigt för att våra invånare och medarbetare ska känna sig trygga i våra verksamheter. Vårt fokus ligger just nu på förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi har valt att gå längre än länets övriga kommuner i den frågan. För att kunna följa i vilken grad verksamheterna påverkas, har vi infört interna rutiner för rapportering av hur våra försiktighetsåtgärder medför personalbortfall och elevbortfall.

Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen internationellt, nationellt och lokalt för kunna bedöma risker och fatta beslut om ytterligare åtgärder. Vi är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Våra verksamheter kan komma att kontaktas av smittskyddsläkaren om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. Vi behöver i ett sådant läge följa rekommendationer från smittskyddsläkaren. 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats