Start / Omsorg och hjälp / Folkhälsoarbete / Coronavirus covid19

Coronavirus covid19

Denna sida uppdateras regelbundet och hålls aktuell

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. 

Det finns allmän smittspridning i samhället, främst i Stockholmsområdet. 

Håll i och håll ut!

Tack alla ni som håller avstånd och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här sammanfattar vi de senaste förändringarna i de allmänna rekommendationerna och i våra verksamheter.

Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning:

 • Undvik längre resor inom landet och utomlands. Avrådan från onödiga resor utomlands förlängs till 15 juli. Överväg även noga varje resa från hemorten och gör inga längre resor inom landet.
 • man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.
 • hålla avstånd till varandra både utomhus och inomhus. Till exempel idrottsplatser, badplatser, gym, köpcentrum, butiker, i kollektivtrafiken.
 • inte resa i rusningstrafik
 • undvika onödiga resor
 • vara noga med sin handhygien och tvätta händerna ofta

Personer över 70 år har störst risk att bli svårt sjuka

De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har en eller flera av nedan sjukdomar:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Lungsjukdom (ej astma)
 • Fetma
 • Diabetes

Är du 70 år eller äldre och känner oro eller ensamhet med tanke på Corona covid-19? Då kan du anmäla dig till gratis gruppsamtal via telefon och prata med andra i samma situation. Samtalsgruppen består av tre till fem personer från Vallentuna och leds av en seniorambassadör från riksförbundet Hjärnkoll som själv vet hur det är att ha oro eller ångest. Preliminärt startdatum är den 8 juni.

Anmälan sker till Vallentunas anhörigkonsulent, Marie Winbo. Hon har telefonnummer: 08 587 854 31 samt e-post: marie.winbo@vallentuna.se 

Yngre än 70 år kan också vara i riskgrupp

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

 • Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan. Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.
 • En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.
 • Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk, t ex vid viss behandling för cancersjukdom.

Tillhör du någon av ovanstående riskgrupp så ska du:

 • Rådgör med din läkare. Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Generellt för riskgrupper gäller:

 • begränsa sina sociala kontakter till telefon och liknande
 • undvika att åka kollektivt samt andra allmänna färdmedel
 • ta hjälp att handla i butiker som apotek och matvarubutiker

Se Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allmänna råd i sin helhet

Sorg under och efter coronapandemin

Här kan du ta del av region Stockholms skrifter om sorg.

Region Stockholms sorg-skrifter.

Mer information

Nedan kan du läsa om insatser och förändringar i de kommunala verksamheterna för det som rör just Vallentuna kommun. Se även längre ner för sammanfattning av allmän information.

Insatser och förändringar i kommunala verksamheter

Är du äldre eller i riskgrupp och behöver hjälp?

Lokala hjälpinsatser till dig som tillhör en riskgrupp

Behöver du prata med någon en stund, få hjälp med information, handla mat och medicin eller ta en promenad på behörigt avstånd? Då kan du få hjälp av frivilliga ideella organisationer i Vallentuna.

Här kan du ange dina kontaktuppgifter och vad du behöver hjälp med

Om du behöver hjälp med att fylla i formuläret ovan så kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00, vardagar kl. 08-18.

Kvarnbadet öppnar - men med anpassningar

Kvarnbadet öppnar den 5 juni och redan den 25 maj öppnar badet för morgonsim. Vissa anpassningar har gjorts och vi behöver hjälp av våra besökare för att det ska fungera.

Juridisk rådgivning via telefon

Du kan få rådgivning via telefon den 3 juni. Boka in en tid via kommun@vallentuna.se eller på telefon 08-587 850 00. Du kommer att bli uppringd av vår jurist på din bokade tid. De fysiska träffarna planeras återgå den 2 september.

Vård och omsorg

Rutiner inom hemtjänst och boenden

För att minska risken för smittspridning inom hemtjänsten och kommunens boenden samt boendestöd så följer personalen ordinarie rutiner kring basal hygien samt att de använder rekommenderad skyddsutrustning. Alla med misstänkt eller konstaterad smitta hålls isolerade och personalen byter alltid skyddsutrustning när de lämnar lägenhet/rum samt mellan kunderna. Det finns särskilt utarbetade rutiner och instruktioner för hur personalen klär på och av sig skyddsutrustningen så att smitta inte ska spridas av personalen. Personalen har tillgång till den skyddsutrustning de behöver om en misstanke skulle uppstå när de besöker kunden eller den boende så att de snabbt kan vidta de åtgärder som behövs.

Kommunens arbete med skyddsutrustning

Kommunen samarbetar internt för att hålla sig uppdaterad om vilket behov av skyddsutrustning som berörda verksamheter har, både i kommunal och privat regi. På så sätt kan beställningar av rätt sorts skyddsutrustning göras och personalen har hela tiden tillgång till den utrustning som krävs. Kommunen har även regelbunden kontakt med länsstyrelsen och region Stockholm om sitt behov av skyddsutrustning. Personalen har tillgång till information om hur de ska hantera en kund/boende som misstänkts för, eller har konstaterats med, Corona covid-19. Vallentuna kommun arbetar utifrån Folkhälsomyndigheten och region Stockholms rutiner. 

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars 2020 om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-10. Beslutet träder i kraft den 1 april 2020.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Dessa tillfälliga förändringar i verksamheten har införts:

 • Östanbo dagverksamhet för äldre håller sin verksamhet stängd från och med den 19 mars fram till den 31 juli 2020.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning enligt lagen om LSS håller sin verksamhet stängd från och med den 23 mars fram till den 30 april 2020.
 • För tillfället är Väsbygårdens restaurang samt Väsbysalen på Väsbygården stängd tills vidare av försiktighetsskäl.
 • Från och med den 13 mars 2020 håller kommunens träffpunkter i centrala Vallentuna och i Kårsta stängt. Beslutet gäller fram till den 31 juli 2020.
 • Det råder tillfälligt besöksförbud på korttidsboendet Magnolian. Beslutet gäller tills vidare.
 • Det råder besöksförbud på Vallentunas samtliga äldreboenden. Beslutet upphör att gälla vid utgången av juni 2020. Läs mer här: Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre. Det innebär att den enda kontakten anhöriga eller närstående kan få med de boende är via telefon eller digitala medel. Personalen kommer att göra allt för att underlätta för den sortens kontakt.
 • Vi har låst dörrarna till våra boenden för äldre och LSS och infört skärpta besöksuppmaningar där vi hänvisar till enbart nödvändiga besök. Enbart personal får öppna dörrarna efter att besökare ringt på dörren. 
 • Fixartjänst för äldre upphör tillsvidare.
 • Städrutinerna för städpersonalen har förändrats så att deras arbetssätt även ska förhindra smittspridning. 
 • Aprilnumret av "Träffen" kommer inte att publiceras i tryckt form på grund av alla snabba förändringar. Här kan man läsa den digitalt istället och den uppdateras kontinuerligt. Digital version av Träffen

 

Vill du hjälpa till?

Kommunen är tacksam för all hjälp vi redan har fått från bland annat lokala företag, ideella aktörer, föreningar och organisationer. Alla som engagerar sig och hjälper varandra – i stort och smått – är i dag hjältar! Vi fortsätter gärna att ta emot hjälp enligt följande:

Frivillig hjälp från organisationer och föreningar

Är du engagerad i en organisation, förening eller frivillig sammanslutning som vill hjälpa till med olika typer av stöd till privatpersoner? Då får du gärna anmäla organisationen och berätta på vilket sätt ni kan bistå med hjälp.

Här kan du ange kontaktuppgifter och vad ni kan hjälpa till med

Skyddsutrustning sökes

Har ditt företag mer skyddsutrustning än vad ni behöver? Då är vi tacksamma om ni hör av er! Det finns ett stort behov inom vården – både hos privata och offentliga vårdgivare – av bland annat munskydd och förkläden. Erbjudanden mejlar ni till kommun@vallentuna.se.

Intresseanmälan vårdpersonal

Jobbar du inte, är du permitterad eller arbetslös? Vallentuna kommun söker vårdpersonal, med eller utan erfarenhet, för arbete inom hemtjänst, äldreboende och boenden för personer med funktionsvariation.

Här kan du göra din intresseanmälan

Sveriges kommuner och regioner söker medarbetare

Vill du söka jobb i andra kommuner eller regioner? Här hittar du kontaktuppgifter till arbetsgivare som med kort varsel söker fler medarbetare. Du kontaktar själv den arbetsgivare som du är intresserad av.

Lista över andra kommuner och regioner som behöver hjälp

 

Restauranger och kaféer - inspektioner och anmälan om trängsel

Vallentuna kommuns miljöavdelning utför kontroller av restauranger, kaféer och uteserveringar gällande de nya reglerna för restauranger och kaféer med anledning av coronapandemin. De nya skärpta rekommendationerna innefattar bland annat att mat ska serveras vid borden och att gästerna alltid ska kunna hålla minst en armlängds avstånd till varandra. Samma regler gäller för uteserveringar. Det får inte uppstå trängsel i kön, vare sig innanför eller utanför dörren till serveringen. Om reglerna inte efterlevs har smittskyddsläkaren rätt att stänga ned verksamheten.

Reglerna gäller för restauranger, barer, kaféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster:

 • Verksamheten ska se till att det inte uppstår trängsel i lokalen. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk. Ståbord är inte tillåtna.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Verksamheten ansvarar för att det inte uppstår trängsel.

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats

Så anmäler du trängsel på uteserveringar

Synpunkter och felanmälan via webben

Välj först kategori Bygga, bo och miljö, sedan Trängsel restaurang/krog och därefter fyller du i aktuella fält. Du kan också bifoga en bild. Du kan välja att skicka in klagomålet anonymt eller ange din mejladress om du vill ha återkoppling på ditt ärende.

Felanmälan Vallentuna kommun finns också som en applikation att ladda ner till din smartphone.

 

Skolor, förskolor, gymnasium, vuxenutbildningar

Betygsceremoni för studenter

Vallentuna gymnasium kommer att ha en betygsceremoni för studenterna den 5 juni med elever, mentorer och andra lärare. Varje klass kommer att hålla sin ceremoni i en egen lokal och på en egen tid. Tid och plats för respektive klass kommer att meddelas till eleverna. Lokalen är anpassad så att elever kan hålla avstånd till varandra och känna sig trygga med att komma till skolan och delta. Elever och personal som uppvisar sjukdomssymptom kan naturligtvis inte delta i ceremonin.

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

För Vallentuna gymnasiums del handlar det om att hitta lösningar som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och som säkerställer att vi inte bidrar till smittspridningen i samhället.

Läs nyhet: Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

Ingen samling på skolgården

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att inte skapa större folksamlingar, vilket innebär att eleverna inte kan bli mottagna utanför skolan av sina släktingar, vänner och bekanta. Skolgården kommer att vara avspärrad och allmänheten uppmanas att inte vistas runt skolans område.

 

Studentflak är ej tillåtet från och med 15 maj

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

Läs mer på transportstyrelsens webbsida.

 

Avslutningar för förskola och grundskola

Vi firar skolavslutning i nya former med lösningar som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och som säkerställer att vi inte bidrar till smittspridningen i samhället. Avslutningarna firas enbart i barngruppen och i klassen, inga vårdnadshavare bjuds in och vi har inte heller stora samlingar utomhus.

Gymnasium, universitet och vuxenutbildningar övergår till distansundervisning

Regeringen har den 17 mars beslutat att landets gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildningar ska övergå till distansundervisning. Vi förbereder nu för att det ska fungera så bra som möjligt för Vallentuna gymnasium. Från och med måndagen den 23 mars kommer gymnasiet att gå över till distansundervisning för alla elever. Beslutet gäller tillsvidare. Information om hur detta ska gå till kommer att kommuniceras via Schoolsoft.

Grundskola och förskola samt fritidshem

I nuläget finns inga beslut om att stänga grundskolor eller förskolor. Om ett sådant beslut kommer kan det ske med relativt kort varsel. Vi behöver därför förbereda oss ifall ett sådant scenario skulle inträffa för att kunna tillhandahålla barnomsorg för föräldrar som arbetar inom samhällsviktiga yrken. Vi ber därför dig som arbetar i en samhällsviktig verksamhet att hjälpa oss att hantera ett sådant möjligt scenario. Vi behöver i förebyggande syfte hämta in information och behov av omsorg. Hjälp oss genom att fylla formuläret nedan.

Utökad information om utformning av tillfällig verksamhet.

Håll dina barn hemma vid symptom

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Förhöjd vaksamhet på symptom

Alla medarbetare på våra enheter kommer framöver att ha förhöjd vaksamhet när det gäller barn och elever som kommer till förskolan/skolan med symtom. Sker det ska de kontakta vårdnadshavare för hämtning om bedömningen är att barnet uppvisar symtom. Elever som normalt går hem själva kommer att skickas hem efter att vårdnadshavare informerats.

Informera om ditt barn är sjuk/ledig

Det är viktigt att meddela skolan/förskolan om ditt barn är sjuk eller ledig. Just nu har vi högre personalfrånvaro än vanligt och justerar personalens scheman efter hur många barn som finns på plats varje dag. Senast klockan 8.00 samma dag måste skolan/förskolan få information om ditt barn är sjuk/ledig.

Utöver att hålla sjuka barn hemma kan man underlätta för verksamheten genom att minska vistelsetiden för sina barn på förskolan om man har möjlighet till det. Detta minskar dels risk för smittspridning men avlastar även verksamheten att klara av att upprätthålla tillräcklig bemanning vid större personalbortfall.

Friska barn och elever ska gå i skolan

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

För övrigt uppmanar vi även alla att bidra till att minska all form av smittspridning i nuläget genom god handhygien. Tvätta händerna ofta och omsorgsfullt med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ då du inte har möjlighet till handtvätt.

Kultur, bibliotek och evenemang

Just nu behöver vi ta extra hänsyn till varandra. Stanna därför hemma och avstå från att delta i publika arrangemang eller evenemang om du känner dig sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion. I dialog med arrangörer och kulturaktörer kommer vi att göra bedömningen om evenemang och aktiviteter ska genomföras.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

 • Vallentuna Kulturhus och Bibliotek har tillfälligt ändrade öppettider.
 • www.upplevvallentuna.se hittar du information om inställda/flyttade evenemang och föreläsningar.
 • Seniordagen som skulle hållas den 21 april 2020 flyttas fram. Planen är att den hålls under hösten 2020. 
 • Inställd kurs i samhällsinformation för nyanlända, etableringsersättningen fortsätter.
 • "Dialog på karta" ställs in, båda tillfällena.
 • Vallentuna Kulturskola gör tillfälliga förändringar i sin verksamhet, bland annat distansundrvisning vid större kurser. 
 • Kulturbilen kör hem dina böcker. Om du är 70+ eller tillhör annan riskgrupp kan biblioteket köra hem böckerna till dig. Vad vill du läsa eller lyssna på? Biblioteket plockar ihop böcker efter önskemål, ring 08-587 853 50. Kulturbilen kommer varje tisdag till och med den 16 juni. Vi återkommer med eventuella datum för resten av sommaren .
 • Digitala kulturupplevelser. Ta del av ett urval av föreställningar, konserter och andra evenemang som du kan uppleva digitalt.

Samhällsbyggnad, underhåll lokaler

 • Städrutinerna för städpersonalen har förändrats så att deras arbetssätt även ska förhindra smittspridning i kommunens lokaler. 
 • Öppet hus hos Bygglov är tillsvidare inställt.

Information till företagare

Här hittar du som är företagare länkar till information med anledning av coronaviruset och covid-19.

Till informationen för företagare

Information till föreningslivet

Kommunens rekommendation till föreningslivet är att anpassa sin verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver.

Det är viktigt att ni håller er uppdaterade om aktuella riktlinjer och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Beslut kan ändras från en dag till en annan så det är viktigt att vara beredd att justera era beslut.

Om ni väljer att ställa in

Fritidsförvaltningen kommer inte att debitera för sena avbokningar av kommunens lokaler fram till 19 april 2020. Datumet kan komma att förlängas.

Kommunen ser just nu över hur vi kan hantera frågor gällande aktivitetsbidraget och återkommer med mer information inom kort.

Här hittar du mer information och rekommendationer för föreningslivet.

Förändringar i arbetslivet

Med anledning av coronapandemin är det många som blir varslade från sina jobb. Är du en av dem vill vi berätta att det på Arbetsförmedlingens webbplats finns information som kan hjälpa dig. Du kan också kontakta Vallentuna arbetscoachning.

Här hittar du mer information om vilka olika typer av stöd du kan få.

Detta gör vi som kommun

Vår krisledning är aktiverad och vi har regelbundna avstämningar inom kommunen. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Vi stämmer dagligen av ifall det är något nytt vi behöver förhålla oss till eller kommunicera och gör det ifall det finns behov.

Vi arbetar ständigt för att våra invånare och medarbetare ska känna sig trygga i våra verksamheter. Vårt fokus ligger på förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi har valt att gå längre än länets övriga kommuner i den frågan. För att kunna följa i vilken grad verksamheterna påverkas, har vi infört interna rutiner för rapportering av hur våra försiktighetsåtgärder medför personalbortfall och elevbortfall.

Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen internationellt, nationellt och lokalt för kunna bedöma risker och fatta beslut om ytterligare åtgärder. Vi är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Våra verksamheter kan komma att kontaktas av smittskyddsläkaren om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. Vi behöver i ett sådant läge följa rekommendationer från smittskyddsläkaren.

 

Anställda i Vallentuna kommuns verksamheter

Av hänsyn till riskgrupper bland både invånare, elever och anställda uppmanar vi samtliga medarbetare med luftvägsinfektion, även om symtomen är lindriga att inte komma till arbetet. Medarbetare som kan arbeta hemifrån utan inverkan på den samhällsviktiga verksamheten ska göra det, eftersom minskat resande och färre möten bedöms ha en positiv effekt på smittspridning.

 • Informationsträffen för sommarjobbare den 6 april 2020 på Mega fritidsgård ställs in på grund av risken för smitta av coronaviruset.

 

Allmän information om coronavirus covid-19

Symptom

Coronavirus covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. För gamla och sjuka kan sjukdomen vara farlig. Coronavirus covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärkillamående
 • diarré
 • lukt- och smakbortfall

Självskattningstest för dig med symptom

Region Stockholm har satt ihop ett test där du får svar på om du behöver kontakta vården för att få råd om vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar. Använd inte denna självskattning om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.

Till självskattningstestet

Äldre och kroniskt sjuka

Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Från och med 1 april råder det tillfälligt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Undvik även att besöka äldre släktingar och vänner i hemmet.

Om du känner oro kan du ringa Äldrelinjen: Tfn 020-22 22 33. Vardagar 8-19, helg 10-16.

Äldrelinjens webbplats

Genom att begränsa dina nära kontakter blir färre sjuka, vilket leder till en avlastning för sjukvården. Om alla hjälper till stöttar vi sjukvården som under en begränsad tid kommer att ha en hög arbetsbörda.

Se film från Folkhälsomyndigheten

 

 

Stanna hemma om du är förkyld och undvik smitta andra

Alla med förkylningssymptom uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta:

 • Stanna hemma när du är sjuk, även om du bara är lite sjuk, för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra
 • Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer eller personer med kroniska sjukdomar
 • Undvik att sprida smittan. Nys eller hosta i armvecket, och vänd dig bort från andra när du gör det
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök
 • Res inte med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan. Och vänta förstås med att hälsa på dina äldre släktingar. Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Den som upplever sig behöva vård bör vara uthållig och invänta rådgivning från 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd gäller som alltid 112. Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera smitta andra sjuka personer. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre
 • Du får andningsbesvär även när du vilar

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först!

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Provtagning

I takt med att det nya coronaviruset sprids och ny kunskap tillkommer har Region Stockholm beslutat om en ny strategi för provtagningar. Provtagning ska nu ske av alla patienter som är i behov av sjukhusvård eller äldreomsorg, och uppvisar symptom av covid-19. Detta är för att skydda patienter som redan är sköra av ålder och/eller av andra sjukdomar.

Sjukvården prioriterar provtagning för följande två grupper:

 • Personer som är i behov av vård på sjukhus.
 • Personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19.

Syftet är att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta.
Alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smittan vidare till andra. Denna grupp prioriteras inte för provtagning.

Det är smittskyddsläkaren i varje region som vid behov samordnar regionala och lokala anpassningar av provtagningar.

Undvik smitta

 • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
 • undvik nära kontakt med sjuka människor
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök
 • använd handsprit om du inte har möjlighet till handtvätt
 • hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer
 • arbeta hemifrån i möjligaste mån om din arbetsgivare tillåter det

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Förändringar kring träningsmatcher och tävlingar

Ändring den 16 april som avser undantaget för barn och ungdomsidrott (födda år 2002 eller senare) att matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras:

Se Folkhälsomyndighetens ändring 16 april

Smittskydd – hur fungerar det?

Det är Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att smittade och misstänkt smittade personer får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får vård. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Vallentuna information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning.

Smittskydd Stockholm informerar Vallentuna kommun om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

Lägesrapporter: ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad, hälsa och vård

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en ny rapport som visar aktuell information om läget i Stockholms län inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin. Du kan även ta del av framtagna analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i länet till följd av covid 19.

Läs mer om ekonomi, näringsliv och arbetsmarknad

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Du kan ta del av rapporter om hälso- och sjukvårdens arbeten. 

Läs mer om hälsa och vård

Undvik onödiga resor

Undvik onödiga resor. Tänk igenom om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig. UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020 och gäller fram till den 15 juli 2020.

Hjälp till att hindra att rykten sprids

Spridningen av nya coronaviruset har lett till oro och frågor. Hjälp till att hindra att rykten sprids – dela inte obekräftad information eller rykten.

Försvarsmakten om säkerhetsrisker och desinformation

Så känner du igen och bemöter myter om covid-19

Det är viktigt att vara källkritisk och värdera den information man tar del av. På krisinformation.se kan du läsa mer om hur du är källkritisk.

Utveckla din förmåga i källkritik

Barn och familj

Är du under 18 år och behöver någon att prata med?

Då kan du ringa barn- och familjeenhetens mottagningstelefon eller BRIS (Barnens rätt i samhället). I rådande situation med coronaviruset så kan man uppleva större oro som även kan påverka hur man har det hemma. Därför utökar vi nu öppettiderna från och med 6 april för socialförvaltningens Mottagningstelefon för barn och unga.

Numret till Mottagningstelefon för barn och ungdom är 08-587 854 09 och telefonlinjen är öppen

 • måndag till torsdag klockan 09.00-15.00
 • fredag klockan 09.00-14.00.

Övriga tider och på kvällar och helger kan man, om man känner sig orolig, ringa till Bris på telefonnummer 116111 eller använda deras chatt.

Länk till Bris: www.bris.se/

Så pratar du med Barn om Coronaviruset

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.

På krisinformation.se kan du läsa mer

Stödlista: Psyskisk hälsa i kristid

 

Stöd för anhöriga

På grund av coronasmittan kan det vara svårt att få träffa anhöriga i livets slutskede och även begravningsceremonier påverkas. På länkarna nedan hittar du information och rekommendationer till dig som anhörig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar personer vars anhöriga dör under coronakrisen att hålla begravningen skyndsamt för en mindre krets, och en större minnesceremoni vid ett senare tillfälle.

På krisinformation.se finns information och stöd till anhöriga.

Information och stöd till anhöriga - krisinformation.se

Information finns också på Svenska kyrkans webbplats. 

Svenska kyrkans webbplats

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Efterlevandeguiden.se 

På Uppdrag Psykisk hälsa finns en samlad stödlista på råd och tips kring psykisk hälsa i kristider. 

Stödlista: Psykisk hälsa i kristider

Information till och från trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har tagit fram information för trossamfund i Coronakrisen.

Myndigheten till stöd för trossamfund

På sidan finns även filmer där företrädare för olika trossamfund informerar om Covid-19. Företrädarna talar på följande språk: svenska, somaliska, arabiska, syriska/suryoyo, tigrinja, serbiska, turkiska, thailändska och persiska.

Trossamfundsledare talar om Covid-19

 

Mer information

För bedömning av risk för smittspridning, information om samhällets åtgärder, råd och rekommendationer - hänvisar vi till information hos Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

För allmänna frågor om coronavirussjukdom covid19: Ring 113 13 - som är ett nationellt informationsnummer.

Längre ned på denna sida hittar du en samling till säkra källor hos berörda myndigheters och aktörers webbplatser där du kan läsa mer.

Lättläst

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids. 

Så här kan du hjälpa till

Tvätta händerna
Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
från skolan eller jobbet.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Problem med dina luftvägar
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Skydda de äldre och de mest sårbara

Undvik att besöka dina äldre anhöriga
eller bekanta om de är på

 • sjukhus
 • äldreboenden
 • gruppboenden.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av coronaviruset.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Vallentuna kommun

Kommunen följer
Folkhälso-myndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Information om corona och covid-19

Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

Covid-19 – coronavirus, länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

 

Information in other languages; english, العربية, suomeksi, Soomaali, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele

About Corona in other languages - 1177

News about Corona in other languages - Sveriges Radio

How to protect yourself and others - in other languages

World Health Organization - WHO

Video - how to protect yourself against covid19

You can also call 08-123 680 00 for information in Arabic, Somali, Farsi, Tigrinja/Amarinja and Russian. Phone hours: 9-12 and 13-15.

 

Teckenspråk – Information om Coronavirus covid-19

Film: Om corona på teckenspråk - 1177

 

Nyhetssamling Corona covid-19

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats