Start / Omsorg och hjälp / Folkhälsoarbete / Coronavirus covid-19

Coronavirus covid-19

Denna sida uppdateras regelbundet och hålls aktuell

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det finns allmän smittspridning i samhället. 

Från och med den 1 april 2022 är sjukdomen inte längre en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

Vad gäller just nu?

 • Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphörde att gälla den 31 mars 2022.
 • Från och med den 1 april 2022 är sjukdomen inte längre klassad som en en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

Här hittar du samlad och bekräftad information och de restriktioner som gäller just nu:

Webbplatsen Krisinformation.se

De flesta åtgärder upphör 9 februari 2022

Föreningar

Information har skickats till er förenings officiella e-post för kontakt som ni angivit i Rbok.

Vaccination 

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Du hittar vanliga frågor och svar på vår samlingssida om vaccination här i Vallentuna.

Tillfällig pandemilag

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, också kallad den tillfälligapandemilagen, gällde mellan den 8 januari 2021 och den 31 mars 2022.

Insatser och förändringar i kommunala verksamheter

Är du orolig för dig själv eller för någon annan?

Mår du dåligt, eller är du orolig för dig själv eller för någon annan? Då är du välkommen att chatta med Öppenvården som kan ge dig råd och information om psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Självklart är du alltid anonym. Välkommen att chatta med kompetenta medarbetare under helgfria vardagar kl. 12-14.

Öppenvården chatt.

Är du under 18 år och behöver någon att prata med?

Då kan du, via kommunens kontaktcenter, be om att få prata med en socialsekreterare på Barn- och familjeenheten. Du kan också kontakta BRIS (Barnens rätt i samhället), antingen via telefon eller chatt.

I rådande situation med coronaviruset så kan man uppleva större oro som även kan påverka hur man har det hemma. Nedan hittar du kontaktuppgifter till kommunens kontaktcenter och till Bris.

Telefonnummer till kommunens kontaktcenter: 08 587 850 00.

Telefonnummer till Bris: 116111. 

Länk till Bris webbplats: www.bris.se/

Så pratar du med Barn om Coronaviruset

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.

På krisinformation.se kan du läsa mer

Stödlista: Psyskisk hälsa i kristid

Är du äldre eller i riskgrupp och behöver hjälp?

Kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00, vardagar kl. 08-18.

Bibliotekets verksamhet och anpassningar för dig som är äldre eller i riskgrupp

Vård och omsorg

Rutiner inom hemtjänst och boenden

Vallentuna kommun följer Region Stockholms riktlinjer för covid-19. För att minska risken för smittspridning inom hemtjänsten och kommunens boenden samt boendestöd så följer personalen ordinarie rutiner kring basal hygien samt att de använder rekommenderad skyddsutrustning. Alla med misstänkt eller konstaterad smitta hålls isolerade och personalen byter alltid skyddsutrustning när de lämnar lägenhet/rum samt mellan kunderna. Det finns särskilt utarbetade rutiner och instruktioner för hur personalen klär på och av sig skyddsutrustningen så att smitta inte ska spridas av personalen. Personalen har tillgång till den skyddsutrustning de behöver om en misstanke skulle uppstå när de besöker kunden eller den boende så att de snabbt kan vidta de åtgärder som behövs.

Personalen har tillgång till information om hur de ska hantera en kund/boende som misstänkts för, eller har konstaterats med, covid-19.

Säkra besök vid kommunens vård- och omsorgsboenden

Det är viktigt att du som besöker din närstående följer verksamheternas rekommendationer, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerad, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Så här blir ditt besök säkert:

 • Stanna hemma vid symtom på infektion – även milda symtom
 • Håll 2 meters avstånd så ofta du kan
 • Tvätta eller sprita händerna ofta
 • Använd munskydd under hela besöket
 • Besöket sker i din närståendes lägenhet eller utomhus – inte i allmänna utrymmen

Var uppmärksam på att rådande besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott och med kort varsel.

Det råder tillfälligt besöksförbud på korttidsboendet Magnolian. Beslutet gäller tills vidare.

Förskolor, grundskolor, gymnasium, vuxenutbildningar

Undervisning ska bedrivas på plats från 1 april 2022

Från den 1 april behandlas eventuell frånvaro på grund av covid-19 på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar. Vissa bestämmelser som möjliggör för skolor att hantera konsekvenser av pandemin kommer dock att finnas kvar läsåret ut. 

Stanna hemma för att inte smitta andra

Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Särskilda rekommendationer finns för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

För alla som varit hemma med symtom på magsjuka/vinterkräksjuka gäller att man ska vara symtomfri i 48 timmar innan man återvänder till förskola, skola eller arbetsplats.

Pollensäsong

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför kan det vara svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Förskolan och skolan är också arbetsplatser

Arbetsplatser behöver även fortsättningsvis genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risken att utsättas för smitta. Det är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen

Gällande covid-19 och arbetsmiljöfrågor noteras följande skrivning hos Arbetsmiljöverket:

Skrivning Arbetsmiljöverket

Lokaler och anläggningar

Samhällsbyggnad, underhåll lokaler

 • Städrutinerna för städpersonalen har förändrats så att deras arbetssätt även ska förhindra smittspridning i kommunens lokaler. 
 • Öppet hus hos Bygglov är tillsvidare inställt.

Information till företagare

Verksamheter bör:

 • vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör:

 • vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Här hittar du som är företagare länkar till information med anledning av coronaviruset och covid-19.

Till informationen för företagare

Förändringar i arbetslivet

Med anledning av coronapandemin är det många som blir varslade från sina jobb. Är du en av dem vill vi berätta att det på Arbetsförmedlingens webbplats finns information som kan hjälpa dig. Du kan också kontakta Vallentuna arbetscoachning.

Här hittar du mer information om vilka olika typer av stöd du kan få.

Detta gör vi som kommun

Vår krisledning är aktiverad och vi har regelbundna avstämningar inom kommunen. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Vi stämmer av regelbundet ifall det är något nytt vi behöver förhålla oss till eller kommunicera och gör det ifall det finns behov.

Vi arbetar ständigt för att våra invånare och medarbetare ska känna sig trygga i våra verksamheter. Vårt fokus ligger på förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi har valt att gå längre än länets övriga kommuner i den frågan. För att kunna följa i vilken grad verksamheterna påverkas, har vi infört interna rutiner för rapportering av hur våra försiktighetsåtgärder medför personalbortfall och elevbortfall.

Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen internationellt, nationellt och lokalt för kunna bedöma risker och fatta beslut om ytterligare åtgärder. Vi är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Våra verksamheter kan komma att kontaktas av smittskyddsläkaren om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. Vi behöver i ett sådant läge följa rekommendationer från smittskyddsläkaren.

Anställda i Vallentuna kommuns verksamheter

Av hänsyn till riskgrupper bland både invånare, elever och anställda uppmanar vi samtliga medarbetare med luftvägsinfektion, även om symtomen är lindriga att inte komma till arbetet. Medarbetare som kan arbeta hemifrån utan inverkan på den samhällsviktiga verksamheten ska göra det oavsett symptom eller inte, eftersom minskat resande och färre möten bedöms ha en positiv effekt på smittspridning. 

Allmän information om coronavirus covid-19

Symptom

Coronavirus covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. För gamla och sjuka kan sjukdomen vara farlig. Coronavirus covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående
 • diarré
 • lukt- och smakbortfall

Vilka tillhör riskgruppen?

Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

Du som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om du har:

Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan. Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk, t ex vid viss behandling för cancersjukdom.

Rådgör med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Äldrelinjen

Om du känner oro kan du ringa Äldrelinjen: Tfn 020-22 22 33. Vardagar 8-19, helg 10-16.

Äldrelinjens webbplats

Stanna hemma om du är förkyld och undvik smitta andra

Alla med förkylningssymptom uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta:

 • Stanna hemma när du är sjuk, även om du bara är lite sjuk, för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra
 • Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer eller personer med kroniska sjukdomar
 • Undvik att sprida smittan. Nys eller hosta i armvecket, och vänd dig bort från andra när du gör det
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Den som upplever sig behöva vård bör vara uthållig och invänta rådgivning från 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd gäller som alltid 112. Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera smitta andra sjuka personer. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre
 • Du får andningsbesvär även när du vilar

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först!

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Provtagning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att fokusera testning och smittspårning till hälso- och sjukvården och omsorgen för att skydda personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. De flesta i allmänheten testas inte längre vid symtom på covid-19.

Läs om testning och smittspårning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Undvik smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök
 • Använd handsprit om du inte har möjlighet till handtvätt
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer
 • Arbeta hemifrån i möjligaste mån om din arbetsgivare tillåter det

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Från och med den 9 februari 2022 finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster.

Smittskydd – hur fungerar det?

Det är Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att smittade och misstänkt smittade personer får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får vård. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Vallentuna information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning.

Smittskydd Stockholm informerar Vallentuna kommun om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

Statistik och lägesrapporter: ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad, hälsa och vård

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en ny rapport som visar aktuell information om läget i Stockholms län inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin. Du kan även ta del av framtagna analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i länet till följd av covid 19.

Läs mer om ekonomi, näringsliv och arbetsmarknad

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Du kan ta del av rapporter om hälso- och sjukvårdens arbeten. 

Läs mer om hälsa och vård

Kollektivtrafik och resor

Munskydd

Råd om munskydd i kollektivtrafik under rusningstid togs bort 1 juli.

Covidbevis

Covid-19 påverkar hur du kan resa. Flera länder kräver att du kan visa ett så kallat covidbevis. Ett covidbevis behövs inte för att resa in i Sverige, oavsett var du har varit. Men du kan behöva covidbevis om du ska resa utomlands

1177 Vårdguiden Resor och covidbevis

För planerade utlandsresor, läs gärna mer på Utrikesdepartementets webbsida om reseinformation: UD:s reseinformation.

Hjälp till att hindra att rykten sprids

Spridningen av coronaviruset har lett till oro och frågor. Hjälp till att hindra att rykten sprids – dela inte obekräftad information eller rykten.

Försvarsmakten om säkerhetsrisker och desinformation

Så känner du igen och bemöter myter om covid-19

Det är viktigt att vara källkritisk och värdera den information man tar del av. På krisinformation.se kan du läsa mer om hur du är källkritisk.

Utveckla din förmåga i källkritik

Stöd för anhöriga

På krisinformation.se finns information och stöd till anhöriga.

Information och stöd till anhöriga - krisinformation.se

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Efterlevandeguiden.se 

På Uppdrag Psykisk hälsa finns en samlad stödlista på råd och tips kring psykisk hälsa i kristider. 

Stödlista: Psykisk hälsa i kristider

Information till och från trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har tagit fram information för trossamfund i Coronakrisen.

Myndigheten till stöd för trossamfund

På sidan finns även filmer där företrädare för olika trossamfund informerar om Covid-19. Företrädarna talar på följande språk: svenska, somaliska, arabiska, syriska/suryoyo, tigrinja, serbiska, turkiska, thailändska och persiska.

Trossamfundsledare talar om Covid-19

Mer information

För bedömning av risk för smittspridning, information om samhällets åtgärder, råd och rekommendationer - hänvisar vi till information hos Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

För allmänna frågor om coronavirussjukdom covid19: Ring 113 13 - som är ett nationellt informationsnummer.

Längre ned på denna sida hittar du en samling till säkra källor hos berörda myndigheters och aktörers webbplatser där du kan läsa mer.

Lättläst

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids. 

Så här kan du hjälpa till

Tvätta händerna
Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
från skolan eller jobbet.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Problem med dina luftvägar
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Skydda de äldre och de mest sårbara

Undvik att besöka dina äldre anhöriga
eller bekanta om de är på

 • sjukhus
 • äldreboenden
 • gruppboenden.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av coronaviruset.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Vallentuna kommun

Kommunen följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Information om corona och covid-19

Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

Covid-19 – coronavirus, länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

Information in other languages; english, العربية, suomeksi, Soomaali, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele

About Corona in other languages - 1177

News about Corona in other languages - Sveriges Radio

How to protect yourself and others - in other languages

World Health Organization - WHO

You can also call 08-123 680 00 for information in Arabic, Somali, Farsi, Tigrinja/Amarinja and Russian. Phone hours: 9-12 and 13-15.

Teckenspråk – Information om Coronavirus covid-19

Film: Om corona på teckenspråk - 1177

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats