Start / Omsorg och hjälp / Folkhälsoarbete / Coronavirus covid-19

Coronavirus covid-19

Denna sida uppdateras regelbundet och hålls aktuell

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det finns allmän smittspridning i samhället.

Anpassningar av antal deltagare från den 15 juli 2021

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomster sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser:

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 50 deltagare.
 • Inomhusarrangemang med sittplatser: 300 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer).
 • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 600 deltagare.
 • Utomhusarrangemang med sittplatser: 3 000 deltagare.
 • Motionslopp: 900 deltagare.
 • Begravningar får alltid ha 20 deltagare oavsett kvadratmeterberäkning. Om fler får delta beror på om begravningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Till exempel får en begravning som hålls inomhus med anvisade sittplatser ha 300 deltagare.
 • Privata tillställningar i hyrd lokal: 50 personer.

På Krisinformation.se kan du läsa mer om vilka råd och restriktioner som gäller med anledning av pandemin.

Anpassningar från den 1 juli 2021

Regeringen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten valt att lätta på coronarestriktionerna från och med 1 juli, baserat på smittspridningen, vaccinationstäckningen och belastningen på vården. Nedan kan du ta del av några exempel på förändringar som sker.

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
 • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Vaccination 

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Du hittar vanliga frågor och svar på vår samlingssida om vaccination här i Vallentuna.
 

Tillfällig pandemilag

Riksdagen beslutade den 8 januari att anta den tillfälliga pandemilagen som ska förhindra smittspridning av covid-19 mer effektivt. Lagen ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare har varit möjligt. Lagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med 30 september 2021.

Länsstyrelserna har tillsynsansvaret för att se till att reglerna som beslutas följs. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om den nya lagen

På Länsstyrelsens webbplats finns information om tillsynen av lagen

Nyhet - Så ska Länsstyrelserna sköta tillsynen av den lagen

Lagrådsremissen (pdf) kan läsas på regeringens webbplats

 

Insatser och förändringar i kommunala verksamheter

 

Är du orolig för dig själv eller för någon annan?

Nu under coronapandemin är det extra viktigt att få rätt vägledning när man inte vet var man ska vända sig för att få rätt stöd. Mår du dåligt, eller är du orolig för dig själv eller för någon annan? Då är du välkommen att chatta med Öppenvården som kan ge dig råd och information om psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Självklart är du alltid anonym. Välkommen att chatta med kompetenta medarbetare under helgfria vardagar kl. 12-14.

Öppenvården chatt.

Är du under 18 år och behöver någon att prata med?

Då kan du ringa barn- och familjeenhetens mottagningstelefon eller BRIS (Barnens rätt i samhället). I rådande situation med coronaviruset så kan man uppleva större oro som även kan påverka hur man har det hemma. Därför utökar vi nu öppettiderna från och med 6 april för socialförvaltningens Mottagningstelefon för barn och unga.

Numret till Mottagningstelefon för barn och ungdom är 08-587 854 09 och telefonlinjen är öppen

 • Mån, tors och fre kl. 09-11
 • Tis-ons kl. 13-15

Övriga tider och på kvällar och helger kan man, om man känner sig orolig, ringa till Bris på telefonnummer 116111 eller använda deras chatt.

Länk till Bris: www.bris.se/

Så pratar du med Barn om Coronaviruset

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.

På krisinformation.se kan du läsa mer

Stödlista: Psyskisk hälsa i kristid

Är du äldre eller i riskgrupp och behöver hjälp?

Kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00, vardagar kl. 08-18.

Bibliotekets verksamhet och anpassningar för sig som är äldre eller i riskgrupp

Vård och omsorg

Rutiner inom hemtjänst och boenden

För att minska risken för smittspridning inom hemtjänsten och kommunens boenden samt boendestöd så följer personalen ordinarie rutiner kring basal hygien samt att de använder rekommenderad skyddsutrustning. Alla med misstänkt eller konstaterad smitta hålls isolerade och personalen byter alltid skyddsutrustning när de lämnar lägenhet/rum samt mellan kunderna. Det finns särskilt utarbetade rutiner och instruktioner för hur personalen klär på och av sig skyddsutrustningen så att smitta inte ska spridas av personalen. Personalen har tillgång till den skyddsutrustning de behöver om en misstanke skulle uppstå när de besöker kunden eller den boende så att de snabbt kan vidta de åtgärder som behövs.

Kommunens arbete med skyddsutrustning

Kommunen samarbetar internt för att hålla sig uppdaterad om vilket behov av skyddsutrustning som berörda verksamheter har, både i kommunal och privat regi. På så sätt kan beställningar av rätt sorts skyddsutrustning göras och personalen har hela tiden tillgång till den utrustning som krävs. Kommunen har även regelbunden kontakt med länsstyrelsen och region Stockholm om sitt behov av skyddsutrustning. Personalen har tillgång till information om hur de ska hantera en kund/boende som misstänkts för, eller har konstaterats med, Corona covid-19. Vallentuna kommun arbetar utifrån Folkhälsomyndigheten och region Stockholms rutiner. 

Säkra besök vid kommunens vård- och omsorgsboenden

Sedan den 1 mars 2021 öppnar kommunens vård- och omsorgsboenden upp för säkra besök. Det är viktigt att du som besöker din närstående följer verksamheternas rekommendationer, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerad, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Alla besök på våra kommunala särskilda boenden behöver förbokas. Du bokar besök genom att ringa till avdelningen du vill besöka. 

Så här blir ditt besök säkert!

 • Stanna hemma vid symtom på infektion – även milda symtom
 • Håll 2 meters avstånd så ofta du kan
 • Tvätta eller sprita händerna ofta
 • Använd munskydd under hela besöket
 • Besöket sker i din närståendes lägenhet – inte i allmänna utrymmen
 • Kom högst 2 besökare vid samma tillfälle

Var uppmärksam på att rådande besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott och med kort varsel.

Dessa tillfälliga förändringar i verksamheten har införts:

 • Östanbo dagverksamhet öppnar åter sin verksamhet från 3 maj. 
 • För tillfället är Väsbygårdens restaurang samt Väsbysalen på Väsbygården stängd tills vidare av försiktighetsskäl.
 • Kommunens träffpunkter håller stängt för aktiviteter inomhus framöver på grund av risken för smittspridning av coronaviruset covid-19. Mer information och schema för utomhusträffar finns på Träffpunktens webbplats. 
 • Det råder tillfälligt besöksförbud på korttidsboendet Magnolian. Beslutet gäller tills vidare.
 • Information om screening för Covid-19. I Vallentuna kommun arbetar vi aktivt med att förebygga och förhindra smittspridning på våra äldreboenden. I samarbete med Region Stockholm så sker screening av symtomfria både boende och medarbetare, utan misstanke på smitta. Ibland provtas enstaka individer och ibland hela enheter. Det sker alltså i flera olika varianter och omfattning samt över tid. Vi vill bara informera om detta så att alla vet att det sker provtagning även utan misstanke på smitta. Vi informerar alltid anhöriga vid misstanke om smitta!
 • Vi har låst dörrarna till våra boenden för äldre och LSS och infört skärpta besöksuppmaningar där vi hänvisar till enbart nödvändiga besök. Enbart personal får öppna dörrarna efter att besökare ringt på dörren. 
 • Fixartjänst för äldre upphör tillsvidare.
 • Städrutinerna för städpersonalen har förändrats så att deras arbetssätt även ska förhindra smittspridning. 
 • "Träffen" kommer inte att publiceras i tryckt form på grund av alla snabba förändringar. Här kan man läsa den digitalt istället och den uppdateras kontinuerligt.  

Vill du hjälpa till?

Sveriges kommuner och regioner söker medarbetare

Vill du söka jobb i andra kommuner eller regioner? Här hittar du kontaktuppgifter till arbetsgivare som med kort varsel söker fler medarbetare. Du kontaktar själv den arbetsgivare som du är intresserad av.

Lista över andra kommuner och regioner som behöver hjälp

Handla coronaanpassat i Vallentuna

Våra lokala handlare vill gärna hjälpa dig att handla på ett coronaanpassat sätt. Det finns butiker som erbjuder möjlighet att boka egen tid före och efter stängning, att hämta och betala utanför, hemleverans och shopping över telefon eller video. Det kan vända dig direkt till butiker och restauranger du vill handla hos för att se vad som erbjuds i form av hjälp. 

Restauranger och kaféer

Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än åtta personer sitta vid samma bord inomhus.

Begränsningar gällande öppettider upphör helt att gälla och regler om maxantal i sällskap ändras från den 1 juli.

Vägledning i restriktionerna för kaféer och restauranger

Har du några funderingar kring alkoholservering kan du höra av dig till:

Vallentuna kommuns miljöavdelning utför kontroller av restauranger, kaféer och uteserveringar gällande reglerna för restauranger och kaféer med anledning av coronapandemin. Bland annat att mat ska serveras vid borden att gästerna alltid ska kunna hålla minst en armlängds avstånd till varandra. Samma regler gäller för uteserveringar. Det får inte uppstå trängsel i kön, vare sig innanför eller utanför dörren till serveringen. Om reglerna inte efterlevs har smittskyddsläkaren rätt att stänga ned verksamheten.

Reglerna gäller för restauranger, barer, kaféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster:

 • Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åttapersoner måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.
 • Verksamheten ska se till att det inte uppstår trängsel i lokalen. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk. Ståbord är inte tillåtna.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Verksamheten ansvarar för att det inte uppstår trängsel.

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats

Så anmäler du trängsel på uteserveringar

Synpunkter och felanmälan via webben

Välj först kategori Bygga, bo och miljö, sedan Trängsel restaurang/krog och därefter fyller du i aktuella fält. Du kan också bifoga en bild. Du kan välja att skicka in klagomålet anonymt eller ange din mejladress om du vill ha återkoppling på ditt ärende.

Felanmälan Vallentuna kommun finns också som en applikation att ladda ner till din smartphone.

 

Förskolor, grundskolor, gymnasium, vuxenutbildningar

Student 2021- Fredag 4 juni

Utifrån de riktlinjer som finns i Region Stockholm och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Vallentuna gymnasium beslutat att genomföra årets studentavslutning med klassvis avslutningsceremoni under studentdagen. För mer information, se Vallentuna gymnasiums webbsida.


Återgång till undervisning i skolans lokaler åk 7-9 från och med 15 mars

Vallentuna kommuns grundskolor har, i samråd med region Stockholm, under perioden 8 mars till och med 12 mars bedrivit distansundervisning för årskurs 7-9 med anledning av risk för smittkedjor som uppstått i samband med sportlovet. Från och med 15 mars planeras undervisningen för åk 7-9 återgå till närundervisning på alla kommunala grundskolor. Barn- och ungdomsförvaltningen och rektorer för verksamheten träffas regelbundet för uppföljning av smittläget och för att snabbt kunna fatta beslut om nya anpassningar i verksamheterna eller på enskild skola.

Det är av stor vikt att eleverna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även utanför skoltid som en del i att minska risken för smittspridning.

Gradvis återgång till undervisning i gymnasiets lokaler

Gymnasieskolan återgår från 15 mars till tidigare fattade beslut om delvis fjärr-och distansundervisning som gäller till och med 16 april. Gymnasiets planerar gradvis ökning av närundervisningen.

Det är av stor vikt att eleverna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även utanför skoltid som en del i att minska risken för smittspridning.

Information beslut om modersmålsundervisning 8 mars till och med 1 april

Under december 2020 och början av 2021 har modersmålsundervisningen bedrivits digitalt på distans för att bidra till att minska smittspridningen i regionen. Även om smittläget för pandemin under början av året har verkat avta något är bedömningen att läget i relation till förutsättningarna för lärare och elever i modersmålsundervisningen inte skiljer sig i så hög grad jämfört med december 2020 att undervisningen helt kan återgå till närundervisning ute på skolorna efter sportlovet.

Barn- och ungdomsförvaltningen har därför fattat beslutet att modersmålsundervisningen som utgångspunkt ska fortsätta bedrivas digitalt på distans mellan perioden 8 mars till och med 1 april men med möjlighet till närundervisning där läraren bedömer att det finns behov och det kan ske utan trängsel och hög risk för smittspridning. Målet är under våren successivt öka närundervisningen i relation till hur läget ser ut i regionen och kommunen.

Beslutet innebär att undervisningen utgår från fjärrundervisning för elever i årkurs 4 – 9 och distansundervisning för elever i årskurs 1 – 3 men att närundervisning kan ske i grupper eller språk där förutsättningar finns för att det kan ske utan hög risk för smittspridning. Information om hur upplägget ser ut för respektive språk och undervisningsgrupper kommuniceras från respektive modersmålslärare.

Information om vilka direktiv som gäller för undervisningen senare under våren, beroende på hur läget och restriktionerna ser ut, kommer inför påsklovsledigheten.


Resor

Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Även barn och elever bör stanna hemma efter utlandsresa i 7 dagar och barn över 6 år provtar sig på ankomstdagen och på dag 5. Detta behöver ingå i en planering inför eventuell utlandsresa och elever i grundskolan som inte har distansundervisning behöver ansöka om ledigt för denna tid.

Tillsynsansvar
När en elev är hemma eller får undervisning hemma på distans är det inte skolan som har tillsynsansvar för eleven. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven får den tillsyn som behövs.

Lunch
De dagar eleverna inte har närundervisning i skolan finns möjlighet att hämta lunch i skolan. Beställning av matlåda görs via Schoolsoft. Lunchen hämtas i egen matlåda och tas med tillbaka till hemmet. Anmälan om behov matlåda görs senast kl. 09.00 dagen innan hämtningsdag. Efter anmälan ges besked om tidpunkt för när lunch kan hämtas. Vänligen observera att för de dagar som närundervisning bedrivs serveras skollunch i matsalen och inget behov av matlåda skall anmälas.

Skolmaterial
Alla skolor håller öppet varje dag. Alla elever har möjlighet att komma till skolan för att hämta material, till exempel dator eller skolböcker, men kontakta skolan/mentor i förväg för att komma överens om lämplig tid.

Fritid
Det är av stor vikt att eleverna följer folkhälsomyndighetens rekommendationer även utanför skoltid för att risken för smittspridning ska minska.

Du som vårdnadshavare ombeds prata med ditt barn kring vikten av att upprätthålla vardagliga rutiner. Det innebär till exempel att vara förberedd i god tid innan digitala lektionerna börjar för dagen. Försök i möjligaste mån anordna en bra arbetsplats i hemmet för studier.

Mer information om de lagar och förordningar som finns kopplat till corona och utbildningsväsendet hittar du här.

Symptomfria barn hemma vid konstaterad smitta i hemmet från och med 1 dec 2020

Nu ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gällde den rekommendationen endast för vuxna och elever i gymnasieskolan. Meddela alltid din förskola eller skola orsak till sjukfrånvaro om ditt barn behöver stanna hemma utifrån att någon i familjen har konstaterad Covid -19. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Utökade insatser i och med skärpta allmänna råd.

 • Utökad städning av förskolor och skolor. T.ex. spritning av dörrhandtag och kranar utförs varje vardag.
 • Endast skolpersonal får vistas i skolans lokaler, vi tillåter inga vårdnadshavare eller externa besök som det är just nu.
 • Alla möten som är bokade med skolpersonal sker digitalt. Berörd personal återkommer med länk/instruktioner inför eventuella möten.
 • All hämtning och lämning sker utomhus. För att detta ska kunna fungera på ett bra sätt kommer även fritidsverksamheten förläggas utomhus i större utsträckning. Detta innebär vidare att det är oerhört viktigt att alla elever på fritids har med sig kläder efter väder varje dag!
 • Vårdnadshavare som är sjuka, även med lindriga symtom, ska inte följa sina barn till skolan.
 • Inga besök på biblioteket för förskolor och skolor under perioden för skärpta allmänna råd.


Håll dina barn hemma vid symptom

Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att varje person, barn eller vuxen, som är sjuk eller visar minsta symtom ska stanna hemma. Efter sjukdom ska både barn och vuxna stanna hemma tills man är helt symtomfri och ytterligare två dagar.

PCR-testning för snabbare återgång i skolan

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning. Där rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

PCR-testning för snabbare återgång till skolan

För provtagning vänder man sig till hälso- och sjukvården.

Barn i förskola eller hos dagbarnvårdare

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

När ett barn som går på förskola eller hos dagbarnvårdare blir sjukt ska barnet stanna hemma minst 2 dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn i den här åldern, 1–6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över.

Barn som har varit hemma från förskolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

När kan barn och unga gå tillbaka till förskolan/skolan om de varit sjuka?

a) Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

b) Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

c) Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Förhöjd vaksamhet på symptom

Kommunens förskolor och skolor arbetar fortsatt för att minska risken för smittspridning och det innebär att förskolan/skolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar sjukdomssymtom, även lindriga. Det vill säga besvär som visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, kommer att tolkas som tecken på en nytillkommen infektion. Elever som normalt går hem själva kommer att skickas hem efter att vårdnadshavare informerats.

Barn med allergiska besvär

Förskola eller skola kan inte avkräva vårdnadshavare intyg för barn med allergiska besvär utifrån gällande rekommendationer och riktlinjer, då ett intyg om allergiska besvär inte utesluter att barnet dessutom har en infektion.

Vid uppkomst av symtom ska barnet vara hemma de föreskrivna två dygn som gäller parallellt med att barnet får de mediciner som är aktuella utifrån besvär. Barn med kända allergiska besvär som svarar positivt på den medicinska behandlingen och har ett gott allmäntillstånd kan återgå till skolan/förskola efter det, även om de har kvarstående milda symtom.

Finns det andra familjemedlemmar som är hemma med symtom ska barn med symtom också stanna hemma under perioden även om det skulle kunna förklaras av allergisk karaktär.

Informera om ditt barn är sjukt/ledigt

Det är viktigt att meddela skolan/förskolan om ditt barn är sjuk eller ledig. Just nu har vi högre personalfrånvaro än vanligt och justerar personalens scheman efter hur många barn som finns på plats varje dag. Senast klockan 8.00 samma dag måste skolan/förskolan få information om ditt barn är sjuk/ledig.

Utöver att hålla sjuka barn hemma kan man underlätta för verksamheten genom att minska vistelsetiden för sina barn på förskolan om man har möjlighet till det. Detta minskar dels risk för smittspridning men avlastar även verksamheten att klara av att upprätthålla tillräcklig bemanning vid större personalbortfall.

Friska barn och elever ska gå i skolan

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid lämning och hämtning på förskola och skola

I folkhälsomyndighetens rekommendationer kan man läsa följande under två olika rubriker:

Förskolor
Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19, kan fortsätta gå till förskolan. Det är dock i denna situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom. Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra vuxna.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor om symtomen inte går över på ett dygn. Det är alltid regionen som styr vilka som provtas utifrån de regionala förutsättningarna.

Du ska inte gå till jobbet eller skolan, eller lämna barn på förskolan. Barn som är friska kan gå i skola och förskola även om någon annan i familjen är sjuk, men om du som vårdnadshavare är sjuk ska du inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler.

Detta kan verka som motstridiga uppgifter. Med bakgrund av den ökade smittspridningen i länet bör rekommendationerna tolkas så att största möjliga försiktighet vidtas. Vallentuna kommun gör bedömningen att en Covidsmittad vårdnadshavare inte på ett säkert sätt kan lämna eller hämta ett barn på förskolan utan att ha nära kontakt med annan vuxen.

• Vårdnadshavare som är sjuka, d v s är påverkade av symtom ska inte följa sina barn till förskola eller skola eller vistas ute i samhället

• Vårdnadshavare med mycket lindriga symtom som har konstaterad eller misstänkt smitta kan endast transportera och lämna barn som självständigt och på ett säkert sätt kan ta sig in i skolan.

• Vårdnadshavare med konstaterad eller misstänkt Covid-19 kan inte i något fall lämna eller hämta barn på förskolan.

 

Fritidsgårdar 

Coronoa-anpassningar fritidsgårdarna.

Kultur, bibliotek och evenemang

Programverksamhet, inomhus, med publik är pausad tills vidare. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid frågor är du alltid välkommen att mejla eller ringa oss: kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Lokaler och anläggningar

Hyra inomhuslokal för privatperson

Från den 1 juni 2021 kan du boka våra lokaler med undantag för matsalarna som tills vidare inte hyrs ut. Läs mer om lokalbokning på www.vallentuna.se/boka-lokal. Välkommen med din bokningsförfrågan.

"Allmänhetens åkning" i ishallarna

Öppnar hösten 2021 om läget i samhället tillåter denna typ av arrangemang. Läs mer på www.vallentuna.se/vinter.

Samhällsbyggnad, underhåll lokaler

 • Städrutinerna för städpersonalen har förändrats så att deras arbetssätt även ska förhindra smittspridning i kommunens lokaler. 
 • Öppet hus hos Bygglov är tillsvidare inställt.

Information till företagare

Verksamheter bör:

• vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Handel

Från och med den 23 december bör bland annat butiker, köpcentra och träningsanläggningar bestämma ett maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta för att minska riskerna för trängsel.

På folkhälsomyndighetes webbplats kan du läsa mer

Arbetsgivare bör:

• vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Här hittar du som är företagare länkar till information med anledning av coronaviruset och covid-19.

Till informationen för företagare

Är du ägare till serveringsställe så hittar du mer information under fliken: Restauranger och kaféer 

Information till föreningslivet

Här hittar du aktuell information och rekommendationer för föreningslivet.

Förändringar i arbetslivet

Med anledning av coronapandemin är det många som blir varslade från sina jobb. Är du en av dem vill vi berätta att det på Arbetsförmedlingens webbplats finns information som kan hjälpa dig. Du kan också kontakta Vallentuna arbetscoachning.

Här hittar du mer information om vilka olika typer av stöd du kan få.

Detta gör vi som kommun

Vår krisledning är aktiverad och vi har regelbundna avstämningar inom kommunen. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Vi stämmer av regelbundet ifall det är något nytt vi behöver förhålla oss till eller kommunicera och gör det ifall det finns behov.

Vi arbetar ständigt för att våra invånare och medarbetare ska känna sig trygga i våra verksamheter. Vårt fokus ligger på förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi har valt att gå längre än länets övriga kommuner i den frågan. För att kunna följa i vilken grad verksamheterna påverkas, har vi infört interna rutiner för rapportering av hur våra försiktighetsåtgärder medför personalbortfall och elevbortfall.

Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen internationellt, nationellt och lokalt för kunna bedöma risker och fatta beslut om ytterligare åtgärder. Vi är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Våra verksamheter kan komma att kontaktas av smittskyddsläkaren om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. Vi behöver i ett sådant läge följa rekommendationer från smittskyddsläkaren.

 

Anställda i Vallentuna kommuns verksamheter

Av hänsyn till riskgrupper bland både invånare, elever och anställda uppmanar vi samtliga medarbetare med luftvägsinfektion, även om symtomen är lindriga att inte komma till arbetet. Medarbetare som kan arbeta hemifrån utan inverkan på den samhällsviktiga verksamheten ska göra det oavsett symptom eller inte, eftersom minskat resande och färre möten bedöms ha en positiv effekt på smittspridning. 

Allmän information om coronavirus covid-19

Symptom

Coronavirus covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. För gamla och sjuka kan sjukdomen vara farlig. Coronavirus covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående
 • diarré
 • lukt- och smakbortfall

Självskattningstest för dig med symptom

Region Stockholm har satt ihop ett test där du får svar på om du behöver kontakta vården för att få råd om vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar. Använd inte denna självskattning om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.

Till självskattningstestet

Vilka tillhör riskgruppen?

Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

Du som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om du har:

Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan. Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk, t ex vid viss behandling för cancersjukdom.

Rådgör med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Särskilda rekommendationer och riktlinjer riktade till gruppen 70 år och äldre upphävs

Med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19. Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.

Äldrelinjen

Om du känner oro kan du ringa Äldrelinjen: Tfn 020-22 22 33. Vardagar 8-19, helg 10-16.

Äldrelinjens webbplats

Stanna hemma om du är förkyld och undvik smitta andra

Alla med förkylningssymptom uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta:

 • Stanna hemma när du är sjuk, även om du bara är lite sjuk, för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra
 • Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer eller personer med kroniska sjukdomar
 • Undvik att sprida smittan. Nys eller hosta i armvecket, och vänd dig bort från andra när du gör det
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök
 • Res inte med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan. Och vänta förstås med att hälsa på dina äldre släktingar. Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Den som upplever sig behöva vård bör vara uthållig och invänta rådgivning från 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd gäller som alltid 112. Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera smitta andra sjuka personer. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre
 • Du får andningsbesvär även när du vilar

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först!

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Provtagning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man testar sig för covid-19. Antingen om man har en pågående infektion (PCR-test) som tyder på coronavirus eller genom ett antikropptest om man har haft symtom och varit frisk i mer än 14 dagar. Provtagningen är kostnadsfri för alla som bor, arbetar eller vistas tillfälligt i Stockholm. Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov.

Prioritering av medarbetare inom vård, omsorg och personer inom samhällsviktiga verksamheter gäller fortfarande men processen är förändrad så att medarbetarna nu går i samma "provtagningsflöde" som övriga invånare. Den processen inleds med instruktioner på 1177.se

Nya rekommendationer om provtagning (mars 2021)

Även om alla anställda uppmanas att arbeta hemifrån finns arbetsplatser där det inte är praktiskt möjligt. Några exempel bland många kan vara byggarbetsplatser, industrier och militäranläggningar. Om ett fall av covid-19 upptäcks där ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning precis som vanligt. De ska också som tidigare stanna hemma vid minsta symtom. Den nya rekommendationen innebär att de nära kontakterna också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem.

 • De som träffat en smittad person och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning.
 • Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition. I praktiken blir det oftast aktuellt med endast ett prov.
 • Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.
 • De som inte har symtom som har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till arbete i väntan på provsvar.

Mer information om rekommendationen (på Vårdgivarguidens webbplats)

Här hittar du information om provtagning

Eftersom intresset för provtagning är stort kan det bli väntetider. Du hittar mer information om provtagning på: https://www.1177.se/Stockholm/ och här om provtagning för dig som är sjuk. De som saknar digitala medel kan kontakta sin vårdcentral.

Undvik smitta

 • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
 • undvik nära kontakt med sjuka människor
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök
 • använd handsprit om du inte har möjlighet till handtvätt
 • hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer
 • arbeta hemifrån i möjligaste mån om din arbetsgivare tillåter det

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. 

Länstyrelsen har publicerat en tabell där det står hur många deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler. Alla regelverk syftar till att göra det möjligt för människor att hålla avstånd i verksamheterna och på arrangemangen, och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler 

Smittskydd – hur fungerar det?

Det är Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att smittade och misstänkt smittade personer får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får vård. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Vallentuna information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning.

Smittskydd Stockholm informerar Vallentuna kommun om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

Lägesrapporter: ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad, hälsa och vård

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en ny rapport som visar aktuell information om läget i Stockholms län inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin. Du kan även ta del av framtagna analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i länet till följd av covid 19.

Läs mer om ekonomi, näringsliv och arbetsmarknad

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Du kan ta del av rapporter om hälso- och sjukvårdens arbeten. 

Läs mer om hälsa och vård

Kollektivtrafik och resor

Munskydd

Råd om munskydd i kollektivtrafik under rusningstid togs bort 1 juli.

 

Utlandsresor

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de
senaste veckorna. Med anledning av detta inför Folkhälsomyndigheten
en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från
länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av
rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

1177 Vårdguiden Resor och covidbevis

För planerade utlandsresor, läs gärna mer på Utrikesdepartementets webbsida om reseinformation: UD:s reseinformation.

Vaccinbevis

Den 1 juli kommer det internationella vaccinationsbeviset Covidbevis för resor inom EU. Vaccinationsbeviset fungerar för resor inom EU från den 1 juli och kommer kunna hämtas med svensk e-legitimation från covidbevis.se senast 7 dagar efter vaccination.

Inreseförbud 

Läs mer på UD's webbplats

 

Hjälp till att hindra att rykten sprids

Spridningen av nya coronaviruset har lett till oro och frågor. Hjälp till att hindra att rykten sprids – dela inte obekräftad information eller rykten.

Försvarsmakten om säkerhetsrisker och desinformation

Så känner du igen och bemöter myter om covid-19

Det är viktigt att vara källkritisk och värdera den information man tar del av. På krisinformation.se kan du läsa mer om hur du är källkritisk.

Utveckla din förmåga i källkritik

Stöd för anhöriga

På grund av coronasmittan kan det vara svårt att få träffa anhöriga i livets slutskede och även begravningsceremonier påverkas. På länkarna nedan hittar du information och rekommendationer till dig som anhörig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar personer vars anhöriga dör under coronakrisen att hålla begravningen skyndsamt för en mindre krets, och en större minnesceremoni vid ett senare tillfälle.

På krisinformation.se finns information och stöd till anhöriga.

Information och stöd till anhöriga - krisinformation.se

Information finns också på Svenska kyrkans webbplats. 

Svenska kyrkans webbplats

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Efterlevandeguiden.se 

På Uppdrag Psykisk hälsa finns en samlad stödlista på råd och tips kring psykisk hälsa i kristider. 

Stödlista: Psykisk hälsa i kristider

Sorg under och efter coronapandemin

Här kan du ta del av region Stockholms skrifter om sorg

Region Stockholms sorg-skrifter

Information till och från trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har tagit fram information för trossamfund i Coronakrisen.

Myndigheten till stöd för trossamfund

På sidan finns även filmer där företrädare för olika trossamfund informerar om Covid-19. Företrädarna talar på följande språk: svenska, somaliska, arabiska, syriska/suryoyo, tigrinja, serbiska, turkiska, thailändska och persiska.

Trossamfundsledare talar om Covid-19

Mer information

För bedömning av risk för smittspridning, information om samhällets åtgärder, råd och rekommendationer - hänvisar vi till information hos Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

För allmänna frågor om coronavirussjukdom covid19: Ring 113 13 - som är ett nationellt informationsnummer.

Längre ned på denna sida hittar du en samling till säkra källor hos berörda myndigheters och aktörers webbplatser där du kan läsa mer.

Lättläst

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids. 

Så här kan du hjälpa till

Tvätta händerna
Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
från skolan eller jobbet.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Problem med dina luftvägar
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Skydda de äldre och de mest sårbara

Undvik att besöka dina äldre anhöriga
eller bekanta om de är på

 • sjukhus
 • äldreboenden
 • gruppboenden.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av coronaviruset.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Vallentuna kommun

Kommunen följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Information om corona och covid-19

Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

Covid-19 – coronavirus, länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

 

Information in other languages; english, العربية, suomeksi, Soomaali, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele

Films in other languages about how to protect yourself and others from spreading the corona virus and covid-19.

About Corona in other languages - 1177

News about Corona in other languages - Sveriges Radio

How to protect yourself and others - in other languages

World Health Organization - WHO

Video - how to protect yourself against covid19

You can also call 08-123 680 00 for information in Arabic, Somali, Farsi, Tigrinja/Amarinja and Russian. Phone hours: 9-12 and 13-15.

 

Teckenspråk – Information om Coronavirus covid-19

Film: Om corona på teckenspråk - 1177

 

Nyhetssamling Corona covid-19

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats