Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Dialog kring ny regional utvecklingsplan

Dialog kring ny regional utvecklingsplan

Bild på representanterna

Från vänster: Annika Hellberg, Johan Skog (M), Jerri Bergström (S) och Ylva Mozis (L).

Vallentuna kommun träffar Region Stockholm för dialog kring ny regional utvecklingsplan (RUFS).

Vallentuna kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande Johan Skog, vice ordförande Ylva Mozis och andre vice ordförande Jerri Bergström (presidiet i kommunstyrelsen) och kommundirektör Annika Hellberg.
Regionstyrelsens infrastruktur- och regionplaneutskott (IRU) har bjudit in till mötet som sker hos regionen.

- Mötet var mycket givande. Vi har fått gehör för våra synpunkter och positiv respons, säger Johan Skog.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats