Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Kommunens datorer återvinns och får nytt liv

Kommunens datorer återvinns och får nytt liv

Återbruk, återvinning och klimatsmarta energisystem är viktigt för att vi ska kunna leva i ett hållbart samhälle. Därför arbetar Vallentuna kommun efter en miljö- och klimatstrategi som ska minska den egna miljöpåverkan men också att invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. I en del av det arbetet ser kommunen till att samtliga datorer och bildskärmar som inte längre används av verksamheterna går till återvinning eller återbruk. Tillsammans med företaget Inrego i Täby har det arbetet pågått sedan 2019, och totalt har 597 uttjänta enheter gått till återvinning och 395 enheter har kunnat återanvändas sedan dess.

– Under 2020 beräknar vi att återbruk och återvinning av våra datorer har minskat miljöpåverkan med drygt 13 ton CO2. Vi har inte siffror på mängder mineraler och sällsynta jordartsmetaller som kan återanvändas men det är också en jätteviktig aspekt, säger Kenneth Hedlund, IT-chef på Vallentuna kommun.

Kommunen flyttade också nyligen sina servrar till ett miljösmart datacenter i Bällstaberg. Datacentret invigdes våren 2019 och har designats med ett maximalt fokus på hållbarhet. Centret använder endast förnybar energi och värmeenergin som genereras av serverdriften leds in i fjärrvärmenätet i Vallentuna.

– Förutom att vi nu slipper risken med en pizzaugn under serverparken, som vi hade i kommunhuset, så känns det bra att IT-verksamheten bidrar till hållbara energilösningar, säger Kenneth Hedlund.

Vallentuna kommuns miljöarbete är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats