Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Lustgas förbjuds som berusningsmedel i Vallentuna

Lustgas förbjuds som berusningsmedel i Vallentuna

Lustgas får inte längre brukas på offentliga platser samt på förskole- och skolområden i Vallentuna. Beslutet kommer efter att både kommunen och polisen har uppmärksammat en ökad lustgasanvändning bland unga.

– Vi har sett en oroväckande trend med ökad lustgasanvändning i samhället. Genom att införa det här förbudet hoppas vi kunna skydda våra invånare, särskilt våra ungdomar, och förebygga framtida skador, säger Rina Omeragic, trygghetssamordnare på Vallentuna kommun.

Påverkar nervsystemet

Anledningen är att lustgasen kan ge skador på nervssystemet om det används upprepade gånger. Bland annat kan användningen leda till syrebrist, medvetslöshet och risk för bestående skador.

Inte sällan används lustgas ofta tillsammans med alkohol och andra narkotiska preparat. Riskerna med lustgasanvändning ökar när det används samtidigt med droger eller alkohol.

Brott mot ordningsföreskriften kan leda till böter eller andra rättsliga påföljder.

Populärt berusningsmedel

Lustgas, det vill säga dikväveoxid, har under en längre period varit ett populärt berusningsmedel bland unga. Lustgasen ger ett kortvarigt rus på 1-2 minuter och skapar avslappning och fnittrighet. Det kan även ge smärtlindring och hallucinationer.

När gasen används inhaleras den direkt genom en gräddsifon eller genom att fylla ballonger med lustgasen och sedan andas in från ballongen.

Används inom sjukvården

Lustgas används inom sjukvården för att den ger smärtstillande och bedövande effekter. Som medicinering blandas den dock alltid med tillräcklig syrgasblandning för att undvika syrebrist. Lustgasen som privatpersoner kan köpa är koncentrerad och säljs i gastuber. Den är inte utblandad med syrgas och kan därför leda till syrebrist när den brukas.

Mer information

Du hittar Vallentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter genom att klicka på rubriken "Ordningsföreskrifter" längre ner på sidan.

Du kan även få mer information om lustgasanvändning på Giftinformationscentralens webbplats. Klicka på då på rubriken "Risker med lustgas" längre ner på sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats