Nu gäller det!

Med utgångspunkt i regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner från den 18 december samt den betydande smittspridningen i Stockholms län, utan tecken på avmattning, och den tunga belastningen på regionens sjukvård är det av stor vikt att agera kraftfullt och samlat för att möta denna utmanande situation. För en hårt arbetande vårdpersonal kommer uthållighet att vara av vikt.

Vallentuna kommun och de andra aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen vidtar därför under en begränsad tidsperiod ytterligare åtgärder i syfte att bromsa smitta. Det innebär att i möjligaste mån stänga all verksamhet där aktörerna har rådighet som inte är helt nödvändig att bedriva. I den mån det är möjligt kan verksamhet bedrivas digitalt och i viss mån utomhus. 

Ett samlat agerande från alla samhällsaktörer är extra betydelsefullt i syfte att motverka förekomsten av folksamlingar, trängsel samt resande i regionen. Liv och hälsa prioriteras i detta läge mycket högt, även om andra perspektiv också beaktas.

Inriktningen gäller med omedelbar verkan fram till och med 24 januari.

I enlighet med detta gäller följande:

  • Idrottsanläggningar för inomhusidrott stängs, vilket omfattar simhallar, inomhushallar, ishallar och fotbollstält
  • Idrottsanläggningar för utomhusidrott kan hållas öppna för att möjliggöra spontanidrott i mindre grupper, dock inte organiserad lagträning. Omklädningsrum kopplade till dessa stängs
  • Allmänhetens åkning på skridskorinkar hålls fortsatt stängt på grund av för stora förflyttningar av människor och risk för trängsel
  • Öppen förskola, parklek stängs så vida de inte kan bedrivas utomhus på ett säkert sätt, eller digitalt
  • Fritidsgårdarna stänger och verksamheten genomförs digitalt och utomhus
  • Den uppsökande verksamheten av fältassistenter fortsätter bedrivas.
  • Biblioteken stängs
  • Kontaktcenter fortsätter att vara öppet som "servicenod" med fortsatt begränsade öppettider för besök, max 8 personer inne i foajén samtidigt.
  • Kulturskolan ställer om till distansundervisning i möjligaste mån. Den verksamhet som inte kan ställas om till distansundervisning ställs in. Detta gäller från och med terminsstart torsdagen den 14 januari och till och med söndagen den 24 januari 2021. Terminsstarten flyttas fram för att ge personalen möjlighet att kunna ställa om till digital distansundervisning.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats