Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Vi inför rökfria arbetsplatser och rökfri arbetstid

Vi inför rökfria arbetsplatser och rökfri arbetstid

För oss är det viktigt att alla som vistas inom kommunens arbetsplatser ska ha ett hållbart arbetsliv med en hälsosam arbetsmiljö. Som medarbetare och förtroendevald är det viktigt att vara en förebild för kommunens invånare. Därför har vi valt att införa rökfria arbetsplatser och rökfri arbetstid. Ingen i kommunens verksamheter ska utsättas för hälsorisker vad gäller rökning, passiv rökning från cigaretter eller tobaksliknande produkter i kommunens lokaler och där verksamhet utövas.

Det innebär att:

  • Det är rökfritt i alla arbetslokaler och i kommunens fordon.
  • Arbetskläder som arbetsgivaren förser ska inte utsättas för medarbetares egen tobaksrök.
  • Arbetstiden är rökfri. I arbetstiden ingår paus och måltidsuppehåll. Lunch- eller matrast räknas inte som arbetstid.
  • Reglerna gäller för alla medarbetare och förtroendevalda liksom för praktikanter och inhyrd arbetskraft.

Vid behov kommer vi att erbjuda hjälp och stöd i rök- och tobaksavvänjning. Bland annat kan medarbetares friskvårdsbidrag användas till olika avvänjningsstöd.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats