Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Stolthet, mångfald, respekt och tolerans

Stolthet, mångfald, respekt och tolerans

Prideveckan är igång i Stockholm och på många håll kan man nu se regnbågsflaggan som är en symbol för pride- och HBTQI-rörelsen och står för stolthet, mångfald, respekt och tolerans.

Vallentuna kommun driver ett aktivt arbete för att vara en inkluderande arbetsplats och för att våra verksamheter ska vara fria från diskriminering och kränkningar. Att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter är något som genomsyrar hela organisationen och alla våra verksamheter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats