Vallentuna 50 år!

Den 1 januari 2021 firar vi i Vallentuna 50 år som kommun. År 1971 genomfördes en stor kommunreform i Sverige. Det var då antalet kommuner reducerades genom omfattande sammanläggningar till dagens 290 kommuner.

I arkivet har vi hittat en tidningsartikel från 1971 som du även kan läsa i sin helhet längre ner. I artikeln kan man läsa om grannar som tidigare bodde i var sin kommun nu tillhör samma. Ingvar Lidskog intervjuas i samma artikel. Han var kommunalråd vid första kommunreformen år 1952 och sedan även år 1971. Detta kan man läsa:

Hur märks sammanslagningen?

"I Vallentunadelen märks den nog inte alls. I Össebydelen har man funnit att kommunalkontoret i Lilla Garn har stängts och personalen arbetar på kommunalförvaltningen i Vallentuna. Det har blivit längre resor för att nå de kommunala myndigheterna och bristen på kollektiva kommunikationer mellan kommunens olika delar och centralorten har upplevts som påtaglig. Hundägarna har fått högre hundskatt och vatten- och avloppsavgiften har också höjts till Vallentunanivån. Lika regler för föreningsstöd och bidrag till studieorganisationer har införts och innebär vissa jämkningar upp och ner."

Har då inget blivit bättre för Össeby?

"Jo, bostadstilläggen för såväl pensionärer som barnfamiljer har höjts avsevärt. Den kommunala förvaltningen har nu tillgång till specialister av olika slag och kan bättre betjäna kommuninvånarna och det måste på längre sikt vara av stort värde."

Karta

Bilden från 1971 är en illustration över Vallentuna kommun efter kommunsammanslagningarna. Bilden är hämtad ur Vallentuna bildarkiv.

Så här gick det till

 • Kommunreformen från 1952 visade sig inte vara tillräckligt genomgripande och man började fundera på centralortsprincipen. Städer och landsbygd skulle tillsammans bilda enhetliga kommuner där staden, eller en annan större tätort, skulle vara centralort för det omliggande området.
 • År 1959 föreslogs en ny kommunreform.
 • År 1960 var det gemensamma invånarantalet i Vallentunas dåvarande två kommuner ca 7000.
 • En livligt debatterande process inleddes den 1 januari 1964 då Sveriges kommuner grupperades i 282 kommunblock. Förberedelser gjordes för andra reformer som också skulle leda fram till en mer enhetlig lokal förvaltning av Sverige, som till exempel:
  - tingsrättsreformen, då vissa städers jurisdiktion avskaffades
  - polisväsendets förstatligande
  - förändringar inom skatteförvaltningen.
 • Den 1 januari 1971 infördes en enhetlig kommuntyp, då samtliga tidigare landskommuner, städer och köpingar ombildades till enbart kommuner där alla hade samma juridiska ställning. Vid den stora kommunsammanslagningen, slogs Össeby kommun ihop med Vallentuna kommun. År 1971 hade storkommunen Vallentuna ca 13 400 invånare
 • Nu bor det ca 34 000 invånare i Vallentuna kommun.

Är du nyfiken på hur Vallentuna ser ut i bilder under den här perioden kan du söka i Vallentuna bildarkiv.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats