Vi har övat kris

Skola

Bilden visar entrén till trygghetspunkten i Rosendalsskolan norra.

Fredag eftermiddag den 19 september övade kommunen att öppna och driva en av de sex Trygghetspunkter som kommer att finnas framöver i kommunen. Övningen genomfördes på Rosendalsskolan norra inom ramen för den fiktiva stormen Annika som slog ut elförsörjning, nätförbindelser och mobil kommunikation.

Syftet var att öva operativt och praktiskt hur vi ska gå till väga för att få Trygghetspunkten i ordning att ta emot nödställda besökare. Ca 25 personer från kommunens samtliga förvaltningar deltog i det spännande och lärorika arbetet tillsammans med deltagare från Frivilliga resursgruppen (FRG). I övningen ingick även att öva köket på skolan som är en viktig funktion för matförsörjning i kommunen vid kris- eller beredskapssituationer.

Bland momenten som övades var att forsla fram och installera mobil reservkraft, kriskommunikation mellan krisledning och trygghetspunkten, upprätta trygghetenspunktens funktioner och att kunna ge lättare sjukvård. Övningen gick bra och genomfördes med stort engagemang. Detta var allra första gången en av trygghetspunkterna startats och övats. När utvärderingen är klar kommer framtagna rutiner och lärdomar att implementeras på övriga trygghetspunkter.

Läs mer här om Vallentunas trygghetspunkter och krishantering nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats