Trygghetspunkt

En trygghetspunkt är en tillfällig plats som sätts upp i händelse av kris. Trygghetspunkterna kan ordnas för att ta emot större människogrupper i behov av hjälp när det är störningar i värmeförsörjningen, ström- och vattenavbrott eller telefoniavbrott.

Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på vallentuna.se, Facebook och via Sveriges radios lokalkanal Radio P4.

Beroende på krisens omfattning kan det till exempel finnas:

  • aktuell information, speciellt vid situationer då ordinarie kanaler inte fungerar.
  • möjlighet till tak över huvudet
  • kommunal personal på plats och/eller FRG (Frivilliga Resurs Gruppen)
  • enklare sjukvård, krisstöd
  • enklare mat
  • hjälp att larma polis, ambulans och räddningstjänst
  • nödvatten
  • el (el-aggregat för att kunna ladda mobiltelefoner och annat).
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats