Förlängning av Roslagsbanan

Behoven av infrastruktursatsningar är enorma då regionen förväntas växa med cirka en halv miljon invånare fram till 2030. Det är en enorm tillväxttakt och Stockholmsregionen växer snabbast i hela Europa. Prioriteringen av investeringar är stenhård och en förutsättning för framgång är att man kan visa på en betydande samhällsekonomisk nytta.

Trafiknämnden i Landstinget har fattat beslut om en fördjupad utredning av en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Beslutet innebär att Stockholms nordostsektor kommer ett steg närmare en spårburen direktförbindelse till Arlanda. Dessutom binds de regionala stadskärnorna Täby och Arlanda ihop. Den nya förbindelsen skulle innebära att det kommer att ta cirka 15 minuter till Arlanda från Vallentuna och en knapp halvtimme från centrala Täby.

Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje och ordförande i samarbetet Stockholm Nordost säger i en kommentar:

- Det här var ett viktigt beslut. Genom en förbättrad koppling till vår internationella flygplats gynnas såväl miljön som möjligheterna till arbetspendling till och från Arlandaområdet.

Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande i Täby och representant för Stockholm Nordost i Trafiknämnden, välkomnar också beslutet.

- Det är oerhört glädjande att vi nu har fattat ett viktigt beslut om en förstärkning av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Förhoppningen är att en byggstart kan ske inom fem år.

Så här säger Vallentunas kommunalråd Parisa Liljestrand:

- Vallentunas budskap i detta sammanhang är glasklart. Roslagsbanans förlängning till city och Arlanda är avgörande för Vallentunas, Stockholmsregionens och faktiskt hela Sveriges möjligheter att växa med bostäder och jobb.
Dessa satsningar ger oss förutsättningar för 186 000 nya bostäder och 147 000 nya arbetsplatser i vår del av regionen. Bara i Vallentuna möjliggörs 9 000 nya bostäder och 7 000 nya arbetstillfällen. Tillsammans med de andra kommunerna inom Arlandaregionen och Stockholm Nordost visar vi på behovet av en nationell Arlandaförhandling. På så sätt kan vi tillsammans med regeringen ta ett helhetsgrepp om Sveriges internationella knutpunkt och region".

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats