Arlandaregionen i Almedalen 2023

Torsdagen den 29 juni bjuder Arlandaregionen in till två seminarier i Almedalen. Här kan du följa livesändingen av dessa samt se programmets innehåll. Första seminarier börjar kl. 9.00. 

startbild film

Flygplatsen som motor för hållbarhet

09.00 – 09.45

Hur går det då ihop, att en flygplats bidrar till ett mer hållbart samhälle? Kan en flygplats bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kan flygplatsen dra nytta av kulturell mångfald samt motverka segregering och utanförskap?

Stockholm Airport har tagit många kliv in i framtiden och mot det fossilfria samhället. Swedavia berättar om framtidens flyg och vad som händer i branschen på dessa områden. Arlandaregionen bidrar till social hållbarhet på flera sätt. I regionen finns många olika branscher representerade och det finns många möjligheter till anställning för de utan längre arbetslivserfarenhet eller utbildning. Stockholmsregionen avser att vara den mest attraktiva storstadsregionen och är på många sätt på god väg men det finns frågor som oroar. Tankarna kring hur viktig vår internationella tillgänglighet är för Stockholmsregionen utvecklas.

Medverkande:

 • David Stenergard, Näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare
 • Rami Yones, regional direktör Region Öst, Trafikverket
 • Fredrik Elgh, Head of Public Affairs, Swedavia
 • Dieter Sand, vd, Arlandastad Group
 • Olov Holst, Kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun

Utan flyget - har Sverige en framtid?

10.00 – 10.45

Behovet av internationella relationer och kompetensutbyte med andra länder är stort. Sveriges attraktionskraft på världens marknader ökar, samtidigt som tillgänglighet är en utmaning. Tillgängligheten påverkar inte bara storstadsregionen utan hela Sverige.

Arlandaregionens andra seminarium har bjudit in en panel för att prata om hur Sveriges framtid kan påverkas om Sverige inte fortsätter utveckla flyget. Vi har ställt frågan till våra politiska ungdomsförbund, stat och regioner, 2030-sekretariatet, akademi och näringsliv.

Medverkande:

 • Jens Sjöström, ordförande Mälardalsrådet
 • Stefan Attefall, landshövding Uppsala län
 • Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet
 • Anders Lindberg, presschef LKAB
 • Rebecka Forsberg, språkrör, Grön Ungdom
 • Linda Obiedzinksi, förste vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet
 • Mattias Goldmann, mobilitetsexport, 2030-sekretariatet,
 • Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats