Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Karby bibliotek i fritidsgården Haket

Karby bibliotek i fritidsgården Haket

Karby bibliotek finns just nu i samma lokaler som fritidsgården Haket i Karby, nära Össeby idrottsplats. Närmaste busshållplats är Stora Karby. Biblioteket är öppet med bibliotekspersonal på måndagar och torsdagar, men är tillgängligt även när Haket är öppet.

Vi ser fram emot planeringen för samlokalisering av bibliotek och fritidsgård i Karbyskolans lokaler. För att samlokalisering ska bli möjlig behöver lokalerna i Karbyskolan anpassas till att fungera som bibliotek och fritidsgård. Förhoppningen är att båda verksamheterna, tillsammans med verksamheter som kulturskola, träffpunkt och utställningsverksamhet, ska vara på plats om drygt ett år, närmare våren 2024.

Beslut om investeringsmedel

Kommunfullmäktige tog i november 2022 beslut om investeringsmedel för att gå vidare med planeringen för samlokalisering i Karbyskolan. En förstudie har gjorts i samarbete mellan fritidsnämnden och kulturnämnden. Utgångspunkten med förstudien är ett samnyttjande av lokalerna och det mervärde det kan skapa för de båda verksamheterna.

Det är både verksamhetsmässigt intressant och kostnadseffektivt att söka gemensamma lokaler, där båda verksamheterna kan utvecklas. Från kommunledningens sida finns också strävan att kommunens verksamheter ska ligga i kommunens lokaler.

När biblioteket nu flyttat ut från lokalen i ICA Nära Brottbyhallen kommer butiken att utvecklas ytterligare och få möjlighet att bredda sitt utbud.

Läs om förstudien.

För mer information kontakta:

Marie Gustavsson, bibliotekschef, 08-587 853 45.

Torsten Scott, enhetschef ung Fritid/Aktiv Fritid, 08-587 851 65.

bokhyllor

Karby biblioteks öppettider

Med bibliotekspersonal:

Måndag kl 10-14
Torsdag kl 14-18

Fritidsgården Haket är öppet: 

Måndag kl. 14.00–21.30
Tisdag stängt
Onsdag kl. 14.00 -21.30
Torsdag kl. 14.00-17.30
Fredag kl. 14.00-23.30
Lördag kl. 18.00-23.30
Söndag stängt

Bibliotekets webbplats hittar du information om hur du lämnar och lånar i Karby.

boktips

Ett boktips från Karby bibliotek: Julen vad är det? av Laura Di Francesco.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats