Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Så blir konstverket i Kristineberg

My Lindh - Hur långt når en tall?

Nu har konstnären My Lindh tilldelats uppdraget att utföra verket, "Hur långt når en tall?" i skogsbrynet i anslutning till huvudgatan i den nya friluftsstadsdelen Kristineberg.

Konstnärens uppdrag var att utforma ett nytt konstverk som tar plats i skogen och lyfter mötet mellan människa och skog. Detta gjorde hon genom en unik process där hon bland annat fick hjälp av skolbarn som inspirerade henne med vad skogen och tallarna betyder för dem och människan. Frågor dök även upp vad människan betyder för tallen.

I planeringen av den nya friluftsstadsdelen Kristineberg har särskilda hänsyn tagits till två äldre tallar som växer precis intill huvudgatan. För att skydda tallarnas rötter dras huvudvägen på säkerhetsavstånd från tallarna.

- Med konstverket vill jag lyfta fram den mänskliga omsorgen om just dessa speciella tallars rötter, berättar konstnären My Lindh.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats