Start / Fritid och kultur / Kultur / Konst / Konst i offentlig miljö / Friluftsstadsdelen Kristineberg

Kristineberg - Hur långt når en tall?

Konstnären My Lindh har tilldelats uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning i den nya friluftsstadsdelen Kristineberg. Verket Hur långt når en tall? planeras färdigställas i samband med att det nya området är färdigbyggt.

My Lindh - Hur långt når en tall?

KonstverkMy Lindh har haft i uppdrag att genom en dialogisk och performativ process ta fram ett förslag till konstverk i den nya friluftsstadsdelen Kristineberg. Uppdraget har varit en unik process där konstnären skulle utforma ett nytt konstverk som tar plats i skogen och lyfter mötet mellan människa och skog. I planeringen av den nya friluftsstadsdelen Kristineberg har särskilda hänsyn tagits till två äldre tallar som växer precis intill huvudgatan. För att skydda tallarnas rötter dras huvudvägen på säkerhetsavstånd från tallarna.

Med konstverket Hur långt når en tall? vill konstnären lyfta fram den mänskliga omsorgen om just dessa speciella tallars rötter. Gestaltningen består av två delar där den ena delen markerar tallrötternas utsträckning genom blästrade rotmönster. Dessa rotmönster sträcker sig från tallarna över huvudgatan i Kristineberg, 22 meter ut för att markera hur långt tallens rötter sträcker sig under marken. En värld som pågår samtidigt runtom oss som vi inte ser men är beroende av. Verkets andra del består av en sten i skogen, blästrad med tankar som lämnats av Vallentunabor, om mötet mellan människa och skog.

De blästrade mönstren och orden relaterar till den urgamla metoden att hugga in berättelser på stenar. Vallentuna är en bygd rik på fornlämningar och runristningar och med denna gestaltning läggs en ny ristning till de äldre, med en berättelse om vår tid.

Hållbarhet i fokus

Konstprojektet har ett tydligt fokus mot hållbarhet, miljö och relationen mellan naturen och människan. Idén att det nya konstverket i Kristineberg ska placeras i skogen kommer från konstkonsult Birgitta Silfverhielm, Konstnärscentrum Öst, som också leder projektet.

Om friluftsstadsdelen Kristineberg

Här kan du läsa mer om projektet för att anlägga den nya stadsdelen Kristineberg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats