Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Vallentunas grundskoleelever tilldelas bidrag för Skapande skola läsåret 2022-23

Vallentunas grundskoleelever tilldelas bidrag för Skapande skola läsåret 2022-23

Kulturrådet har tilldelat Vallentunas grundskoleelever 1 689 000 kronor i bidrag för det statliga projektet Skapande skola. Eleverna kommer därmed för trettonde året i rad kunna delta i och uppleva kulturutövning av högsta kvalitet under ett flertal tillfällen under nästa läsår.

Årets tema VÅRT VÄXTHUS – från frö till planta är framtaget som ett led i den långsiktiga processen att inkludera Skapande skola i undervisningen, men också för att lyfta vikten av varje elevs eget skapande och kreativitet.

Förutom det övergripande temat får varje stadium även i år program som kännetecknas av en huvudkonstform: för lågstadiet ORD, för mellanstadiet DANS och för högstadiet DIGITALT SKAPANDE. Inom varje område finns program i andra konstformer som kompletterar och motsvarar både vårt
tema och våra mål. Detta möjliggör längre skapandeprocesser, eleverna får chans att upptäcka kopplingar mellan konstformer och sitt eget skapande och kreativitet.

Barn på en scen

På bilden: 2021 års Kommunkoreografer Arkeolog 8 producerade föreställningen To bee på Vallentuna teater. Med bidrag från Skapande skola deltog grundskoleelever från Vallentuna i föreställningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats