Start / Omsorg och hjälp / Invandring och integration

Invandring och integration

Vallentuna kommun tar emot och bosätter nyanlända flyktingar som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med bosättningslagen (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016. Hur många som får bo just här i Vallentuna styrs av Migrationsverkets prognoser för kommande år. Prognoserna görs utifrån läget i olika orosområden som driver människor på flykt, resvägar till Europa samt förändringar i EU-ländernas asylpolitik.

Vad som gäller de flyktingar som kommer från Ukraina kan du läsa mer om via länken nedan.

Flyktingar är ingen homogen grupp. Det enda som är gemensamt för alla är att de har flytt från sitt hemland. I Vallentuna vill vi ge våra nyanlända ett mottagande med individen i fokus. Det tror vi skapar de bästa förutsättningarna för den nyanlända att etablera sig i samhället.

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, regioner och andra myndigheter. Vallentuna kommun arbetar aktivt för att den nya kompetens som kommit till oss snabbt ska komma ut i självförsörjning. Genom modellen Vallentuna Lots vill vi skapa bra förutsättningar för olika invånare att leva tillsammans genom att förbättra kontakter och öka förståelsen och tilliten mellan människor. Civilsamhället spelar en viktig roll för att underlätta och förbättra etablering och integration i det svenska samhället.

Integrationspolicy

Här hittar du vår integrationspolicy.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats