Start / Omsorg och hjälp / Invandring och integration

Invandring och integration

Vallentuna kommun tar emot och bosätter nyanlända flyktingar som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med bosättningslagen (2016:38). Hur många som anvisas till Vallentuna styrs av Migrationsverkets prognoser för kommande år och Länsstyrelsens beslut om fördelning. Prognoserna görs utifrån läget i olika orosområden som driver människor på flykt, resvägar till Europa samt förändringar i EU-ländernas asylpolitik. Vad som gäller de flyktingar som kommer från Ukraina kan du läsa mer om via länken nedan.

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, regioner och andra myndigheter. Vallentuna kommun arbetar aktivt för att den kompetens som kommit till oss snabbt ska komma ut i självförsörjning.

Civilsamhället spelar en viktig roll för att underlätta och förbättra etablering och integration i det svenska samhället.

Integrationspolicy

Här hittar du vår integrationspolicy.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats