Start / Omsorg och hjälp / Invandring och integration

Invandring och integration

På grund av oroligheter i världen är många människor på flykt. Några av dem kommer till oss här i Vallentuna. Under 2019 välkomnar vi 86 nyanlända, i enlighet med bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016.

Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet för nyanlända sedan 1 december 2010, vilket innebär att Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för nyanländas integration i samhället. De upprättar bland annat en etableringsplan tillsammans med de nyanlända för att de snabbt ska kunna komma ut på arbetsmarknaden och in i samhället.

Kommunen ansvarar för att ordna med svenskundervisning, samhällsorientering och övrig service som finns för alla kommuninvånare, såsom barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg. Ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen är en viktig del i integrationen av nyanlända.

Det finns inga exakta siffror på hur många människor som kommer att få uppehållstillstånd i Sverige de närmaste åren. Antalet personer som vi planerar för i Vallentuna är baserat på Migrationsverkets prognoser för kommande år. Dessa prognoser görs utifrån läget i olika orosområden som driver människor på flykt, resvägar till Europa samt förändringar i EU-ländernas asylpolitik.

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Här hittar du information om vilken hjälp du kan få om du utsätts för våld.

Läs mer!

hjärta med plåster

Integrationspolicy

Här hittar du vår integrationspolicy.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats