Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Vind i kombination med snöfall

Vind i kombination med snöfall

Nordlig vind tilltar måndag kväll och stråk med snöfall eller snöbyar rör sig in öster- och norrifrån från natt mot tisdag.

Lokalt kan snöbyarna vara kraftiga. Störst mängder väntas vid kusten och längst i öster där det lokalt kan röra sig om 10-15 cm, allra längst i nordost ca 20 cm, fram till tisdag kväll. I övrigt 5-10 cm i kombination med nordlig vind som vrider till nordväst.

Blåsigast vid Roslags- och Upplandskusten, här tidvis vindbyar runt 20-23 m/s.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.
  • Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats