Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Synpunkter och felanmälan / Sammanställning över inkomna synpunkter och felanmälningar

Sammanställning över inkomna synpunkter och felanmälningar

Under år 2021 inkom 4247 synpunkter eller felanmälningar till kommunen. Av de avslutades 4203 med en genomsnittlig handläggningstid på 22 dygn.

Handläggningstiden varierar beroende på vad felanmälan gäller och eller om ärendet behöver hanteras av våra entreprenörer. Inkomna ärenden gällande "klotter" har till exempel en handläggningstid på 1-2 dygn medan ärenden gällande "vägmärken" har en längre handläggningstid då det ofta är en beställningsvara.

I vårt system för felanmälan och synpunkter kan du få en överblick av samtliga pågående ärenden och även önska återkoppling. Markera det ärendet du är intresserad av att följa och ange kontaktväg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats