Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Val / Hur du kan rösta

Hur du kan rösta

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Vanliga frågor och svar

Var ligger min vallokal?

Det är i den vallokal i det valdistrikt (del av en kommun) du är folkbokförd 30 dagar före valdagen, som du får rösta i på valdagen. 

Titta på ditt röstkort

På röstkortet står det i vilket distrikt och i vilken lokal du ska rösta om du vill rösta på valdagen. Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och legitimation till vallokalen!

Vallokalernas öppettider

Vallokalerna i Vallentuna kommun är öppna kl. 08.00–21.00 på valdagen den 26 maj. 

Här hittar du länkar till vallokalerna på kartan

 1. Vallentuna Västra Vallokal: Rosendalsskolan södra (före detta Ekebyskolan), matsalen
 2. Markim-Orkesta-Frösunda Vallokal: Gustav Vasaskolan, matsalen
 3. Hammarbacken Norr Vallokal: Rosendalsskolan norra (före detta Hammarbacksskolan), matsalen (delas med 4)
 4. Hammarbacken Söder Vallokal: Rosendalsskolan norra (före detta Hammarbacksskolan), matsalen (delas med 3)
 5. Ormsta Norr Vallokal: Vallentuna Teatern : Traversen (caféet bredvid Vallentuna teatern)
 6. Vallentuna Nordöstra Vallokal: Hjälmstaskolan: Aulan
 7. Norrgården-Sörgården Vallokal: Väsbygårdens samlingssal
 8. Vallentuna Centrum Vallokal: Vallentunasalen
 9. Ormsta Söder Vallokal: Vallentuna Teatern: Vallentuna teatern
 10. Lovisedal Vallokal: Lovisedalsskolan: Idrottshall (delas med 13)
 11. Karlberg Vallokal: Karlbergsskolan: Matsalen
 12. Vada-Angarn-Össeby Vallokal: Karbyskolan Matsalen
 13. Bällsta Söder Vallokal: Lovisedalsskolan: Idrottshall (delas med 10)
 14. Bällsta Väster Vallokal: Bällstabergsskolan: Hemkunskapssalen
  (vid huvudentré)
 15. Vallentuna Sydöstra Vallokal:Bällstabergsskolan: Caféet (vid huvudentré)
 16. Garn Vallokal: Karbyskolan, Musiksalen
 17. Kårsta Vallokal: Kårsta skola, Matsalen

Var kan jag förtidsrösta?

Du kan du rösta i vilken lokal för förtidsröstning du vill i Sverige, oavsett var du bor. Förtidsröstningsperioden pågår fram till valdagen 26 maj.

Under perioden 8 maj-26 maj har Vallentuna kommun följande öppettider för förtidsröstning:

Gustav Vasaskolan:

 • Tisdag den 14/5 kl. 15.00-19.00
 • Måndag den 20/5 kl. 15.00-19.00

Karby bibliotek:

 • Tisdag den 14/5 kl. 15.00-19.00
 • Måndag den 20/5 kl. 15.00-19.00

Kårsta bibliotek:

 • Måndag den 13/5 kl. 15.00-19.00
 • Tisdag den 21/5 kl. 15.00-19.00

Vallentuna bibliotek (kulturhuset):

 • Ons-Fre från den 8/5 till och med den 24/5 kl. 12.00-18.00
 • Lördagar den 11/5, 18/5 och 25/5 kl. 12.00-16.00
 • Söndagar den 12/5 och 19/5 kl. 12.00-16.00
 • Valdagen (söndagen den 26/5) kl. 08.00-21.00

Vallentuna gymnasium (Café Traversen):

 • Ons-Fre från den 15/5 till och med den 24/5 kl. 10.00-16.00

Får jag rösta?

För att få rösta i valet till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden. 

För att få rösta i valet till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

För att få rösta i valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är folkbokförd i kommunen eller länet.
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Vilka kan jag rösta på?

På Valmyndighetes webbplats finns information om vilka partier som har registrerat sina partibeteckningar.

Registrerade partibeteckningar

Hur gör jag om jag har behov av bud?

Om du som väljare på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe (förtidsröstningslokal) får du lämna dina valsedlar där genom bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Se var och när lokaler för förtidsröstning är öppna under fliken ”Var kan jag förtidsrösta”.

Ett bud ska ha fyllt 18 år. Följande personer får vara bud:

 • väljarens make eller sambo
 • väljarens/makens/sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare anställda av Postnord Group AB

Du kan också, om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder, inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe, lämna dina valsedlar till en ambulerande röstmottagare, ett kommunalt bud. Dessa är av valnämnden särskilt förordnade röstmottagare och arbetar till vardags som tjänstepersoner på kommunledningskontoret. Detta är ett alternativ för dig som inte har något bud att lämna valsedlar till.

För bokning av ambulerande röstmottagare 076 621 61 99

De ambulerande, kommunala, buden kommer att vara tillgängliga för bokning på vardagar kl. 08.30-16.00 under förtidsröstningen den 8 till 26 maj och på valdagen den 26 maj 2019.

Kommunala bud kommer även att finnas på plats för de boende på följande särskilda boenden:

 • Stångberga den 9 maj
 • Augustendal den 14 maj
 • Korallen den 16 maj
 •      VårdBo den 21 maj 

Hur röstar jag om jag befinner mig utomlands?

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på valmyndighetens webbplats:

Rösta från utlandet

Id-handling och röstkort

För att få rösta bör du ta med ditt röstkort. Det underlättar för de som tar emot din röst. Du behöver också kunna styrka din identitet med en giltig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling. Om du är känd för röstmottagaren så kan denne intyga att du är du.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna på följande platser:

 • Kommunhuset
 • Förtidsröstningslokalen i kulturhuset

Utlämning av dublettröstkort ska vara möjlig i kommunhuset måndag-fredag 08.00-16.00, samt under valdagen och i förtidsröstningslokalen i kulturhuset under den tid då lokalen är öppen. 

Vilka arbetar med valet?

Valmyndigheten

Den centrala valmyndigheten har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val och folkomröstningar samt informera om möjlighet att rösta.

På valmyndighetens webbplats finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på 24 olika språk.

Valnämnden

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valnämnden i Vallentuna kommun ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val och att valet genomförs korrekt.

Valkansliet

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Vallentuna kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats