Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Val / Hur du kan rösta

Hur du kan rösta

Nästa gång det är val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige är år 2026.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa gång det är val till Europaparlamentet är år 2024.

Din röst är hemlig

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta. Att de är hemliga betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar. Ingen annan ska bestämma vad du röstar på. 

Frågor och svar

Du hittar bland annat svar på var din vallokal finns, samt var du kan du kan förtidsrösta, under rubriken "Vanliga frågor och svar" längre ner på sidan. Informationen gäller valet som hålls 9 juni 2024.

Vanliga frågor och svar inför valet 2024

Var ligger min vallokal?

Det är i den vallokal i det valdistrikt (del av en kommun) du är folkbokförd 30 dagar före valdagen, som du får rösta i på valdagen. 

Vallokalernas öppettider

Vallokalerna i Vallentuna kommun är öppna kl. 08.00–21.00 på valdagen den 9 juni 2024.

Titta på ditt röstkort

På röstkortet står det i vilket distrikt och i vilken lokal du ska rösta om du vill rösta på valdagen. Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och legitimation till vallokalen!

Saknar du ditt röstkort?

Om du väljer att rösta på valdagen den 9 juni går det bra att rösta utan röstkort, även om det underlättar för röstmottagarna att du har med dig det.

Om du av någon anledning inte hittar ditt röstkort kan du ta reda på vilken vallokal du tillhör på nedanstående sätt

 • Du som har den digitala brevlådan Kivra har fått ett meddelande skickat till dig från Valmyndigheten. Där står information om vilken vallokal du tillhör samt hur länge vallokalen hålls öppen.
 • Du kan skriva ut ett dubbelröstkort i förtidsröstningslokalen i Vallentuna Kulturhus. 

Styrka din identitet

Det du behöver ha med dig för att kunna rösta på valdagen den 9 juni är din ID-handling som styrker din identitet. Om du inte har någon ID-handling kan du ta med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin ID-handling. Om du är känd för röstmottagaren så kan denne intyga att du är du.

Här hittar du länkar till vallokalerna på kartan

 1. Vallentuna Västra Vallokal, Teknikvägen 25: Rosendalsskolan södra (före detta Ekebyskolan), matsalen
 2. Markim-Orkesta-Frösunda Vallokal, Lindholmsvägen 211: Gustav Vasaskolan, idrottshall
 3. Hammarbacken Norr Vallokal, Ekebyvägen 2: Rosendalsskolan norra (före detta Hammarbacksskolan), matsalen 
 4. Hammarbacken Söder Vallokal, Ekebyvägen 2: Rosendalsskolan norra (före detta Hammarbacksskolan), matsalen 
 5. Ormsta Norr Vallokal, Lingsbergsvägen 14: Hagaskolan, idrottshallen
 6. Vallentuna Nordöstra Vallokal, Lingsbergsvägen 14: Hagaskolan, idrottshallen
 7. Norrgården-Sörgården Vallokal, Teknikvägen 25: Rosendalsskolan södra (före detta Ekebyskolan), matsalen
 8. Vallentuna Centrum Vallokal, Allévägen 1: Kulturrummet (samma byggnad som förtidsröstning)
 9. Ormsta Söder Vallokal, Gymnasievägen 4: Tellushallen
 10. Lovisedal Vallokal, Uthamra skolväg 1: Lovisedalsskolan, idrottshallen 
 11. Karlberg Vallokal, Gymnasievägen 4: Tellushallen
 12. Vada-Angarn-Össeby Vallokal, Vadavägen 1: Karbyskolan, idrottshallen
 13. Bällsta Söder Vallokal, Uthamra skolväg 1: Lovisedalsskolan, idrottshallen 
 14. Bällsta Väster Vallokal, Svampskogsvägen 28: Bällstabergsskolan, idrottshallen
 15. Vallentuna Sydöstra Vallokal, Svampskogsvägen 28: Bällstabergsskolan, idrottshallen
 16. Garn Vallokal, Vadavägen 1: Karbyskolan, idrottshallen
 17. Kårsta Vallokal, Bergsjövägen 1: Kårsta skola, matsalen

Var kan jag förtidsrösta?

Du kan du rösta i vilken lokal för förtidsröstning du vill i Sverige, oavsett var du bor. Förtidsröstningsperioden pågår fram till valdagen 9 juni. Om du saknar egna möjligheter att ta dig till förtidsröstningen kan hemtjänsten hjälpa dig. Ring din hemtjänst så berättar de mer.

Under perioden 22 maj–9 juni har Vallentuna kommun följande öppettider för förtidsröstning:

Vallentuna Kulturhus

Pågår mellan onsdag 22/5– söndag 9/6

Måndag-Fredag mellan 22/5 till och med 5/6 kl. 10-18

Lördagar 25/5, 1/6 och 8/6 kl. 10-16

Söndagar 26/5 och 2/6 kl. 10-16

Nationaldagen den 6/6 kl. 10-16

Fredag 7/6 kl. 10-16

Valdagen söndag den 9 juni kl. 8-21

Karby, KUBen

Torsdag den 30 maj kl. 15-19

Tisdag den 4 juni kl. 15-19

Kårsta bibliotek

Tisdag den 28 maj kl. 15-19

Söndag den 2 juni kl. 11-15

Får jag rösta?

För att få rösta i valet till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.
 • För att få rösta i valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige
 • För att rösta i kommunfullmäktige och regionfullmäktige

För att få rösta i kommunfullmäktige och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är folkbokförd i kommunen eller länet.
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

För att få rösta i valet till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Vilka kan jag rösta på?

På Valmyndighetes webbplats finns information om vilka partier som har registrerat sina partibeteckningar.

Registrerade partibeteckningar

Vad är skillnaden mellan valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige?

I riksdagsvalet röstar du på vem du vill ska styra och bestämma på nationell nivå, alltså ta beslut om sådant som rör hela Sverige. Riksdagen beslutar om lagar och regler som i sin tur styr hur regionerna och kommunerna ska arbeta. Valet till riksdagen avgör också vem som blir Sveriges statsminister.

I valet till regionfullmäktige röstar du på vem som ska styra på regional nivå. Region Stockholm ansvarar för

 • Hälso- och sjukvård.
 • Kollektivtrafik.
 • Regional utveckling i Stockholms län.
 • Stöd till kultur och föreningslivet.

I kommunfullmäktigevalet röstar du på vem som ska styra i kommunen där du bor. Det som rör ditt vardagliga liv ansvarar ofta kommunen för. Det är till exempel

 • Barnomsorg.
 • Utbildning.
 • Socialtjänst.
 • Äldreomsorg.
 • Samhällsplanering.
 • Kultur och fritid.

Hur gör jag om jag behöver rösta med bud?

Om du som väljare på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe (förtidsröstningslokal) får du lämna dina valsedlar där genom bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Se var och när lokaler för förtidsröstning är öppna under fliken "Var kan jag förtidsrösta".

Ett bud ska ha fyllt 18 år. Följande personer får vara bud:

 • väljarens make eller sambo.
 • väljarens/makens/sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter.
 • lantbrevbärare anställda av Postnord Group AB.

Så här röstar du med bud

 1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet.
 2. Lägg ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistra igen det.
  Du måste ha ett bud och ett vittne närvarande när du lägger ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst.
  Du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst.
  Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.
 3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
 4. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
 5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en röstningslokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet. 
  Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning.

Vad innebär ambulerande röstmottagare?

Du kan, om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder, inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe, lämna dina valsedlar till en ambulerande röstmottagare (ambuleranade röstmottagare tar med sig valmaterialet). Dessa är av valnämnden särskilt förordnade röstmottagare och arbetar till vardags som tjänstepersoner på kommunledningskontoret.

Detta är ett alternativ för dig som inte har något bud att lämna valsedlar till.

De ambulerande röstmottagarna kommer att vara tillgängliga för bokning på vardagar kl. 09.00-16.00 under förtidsröstningen den 22 maj till 9 juni och på valdagen den 9 juni. För bokning av ambulerande röstmottagare ring valkansliets jourtelefon som öppnar den 20 maj:

08-587 849 78
072-187 97 22

De ambulerande röstmottagarna kommer även att finnas på plats för de boende på vissa särskilda boenden.

Hur röstar jag om jag befinner mig utomlands?

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på valmyndighetens webbplats:

Rösta från utlandet

Id-handling och röstkort

För att få rösta bör du ta med ditt röstkort. Det underlättar för de som tar emot din röst. Du behöver också kunna styrka din identitet med en giltig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling. Om du är känd för röstmottagaren så kan denne intyga att du är du.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut endast på följande platser:

 • Kontaktcenter, Vallentuna Kulturhus
 • Förtidsröstningslokalen i Vallentuna Kulturhus 

Tänk på att i Karby KUBen och Kårsta bibliotek finns inte möjlighet att skriva ut dublettröstkort. 

Vilka arbetar med valet?

Valmyndigheten

Den centrala valmyndigheten har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val och folkomröstningar samt informera om möjlighet att rösta.

På valmyndighetens webbplats finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på 24 olika språk.

Valnämnden

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Valnämnden i Vallentuna kommun ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val och att valet genomförs korrekt.

Valkansliet

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Vallentuna kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val.

Källkritik

Internet är fyllt av information, men vad är sant och falskt? Det blir allt viktigare att vara medveten om att information som sprids kan användas för att för att påverka dig, skapa konflikter eller till och med bryta ned samhällets funktionalitet. 

På vår sida om informationspåverkan kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska risken att bli lurad.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats