Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Val / Hur du kan rösta

Hur du kan rösta

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Vanliga frågor och svar

Var ligger min vallokal?

Det är i den vallokal i det valdistrikt (del av en kommun) du är folkbokförd 30 dagar före valdagen, som du får rösta i på valdagen. 

Titta på ditt röstkort

På röstkortet står det i vilket distrikt och i vilken lokal du ska rösta om du vill rösta på valdagen. Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och legitimation till vallokalen!

Vallokalernas öppettider

Vallokalerna i Vallentuna kommun är öppna kl. 08.00–20.00 på valdagen den 11 september 2022. 

Här hittar du länkar till vallokalerna på kartan

 1. Vallentuna Västra Vallokal: Rosendalsskolan södra (före detta Ekebyskolan), matsalen
 2. Markim-Orkesta-Frösunda Vallokal: Gustav Vasaskolan, idrottshall
 3. Hammarbacken Norr Vallokal: Rosendalsskolan norra (före detta Hammarbacksskolan), matsalen 
 4. Hammarbacken Söder Vallokal: Rosendalsskolan norra (före detta Hammarbacksskolan), matsalen 
 5. Ormsta Norr Vallokal: Hagaskolan, idrottshallen
 6. Vallentuna Nordöstra Vallokal: Hagaskolan, idrottshallen
 7. Norrgården-Sörgården Vallokal: Rosendalsskolan södra (före detta Ekebyskolan), matsalen
 8. Vallentuna Centrum Vallokal: Kulturrummet (samma byggnad som förtidsröstning)
 9. Ormsta Söder Vallokal: Tellushallen
 10. Lovisedal Vallokal: Lovisedalsskolan, idrottshallen 
 11. Karlberg Vallokal: Tellushallen
 12. Vada-Angarn-Össeby Vallokal: Karbyskolan, idrottshallen
 13. Bällsta Söder Vallokal: Lovisedalsskolan, idrottshallen 
 14. Bällsta Väster Vallokal: Bällstabergsskolan, idrottshallen
 15. Vallentuna Sydöstra Vallokal: Bällstabergsskolan, idrottshallen
 16. Garn Vallokal: Karbyskolan, idrottshallen
 17. Kårsta Vallokal: Kårsta skolan, matsalen

Var kan jag förtidsrösta?

Du kan du rösta i vilken lokal för förtidsröstning du vill i Sverige, oavsett var du bor. Förtidsröstningsperioden pågår fram till valdagen 11 september.

Under perioden 24 augusti -11 september har Vallentuna kommun följande öppettider för förtidsröstning:

Karby, Fritidsgården Haket:

 • Tisdag den 30/8 kl. 15.00-19.00
 • Torsdag 8/9 kl. 15.00-19.00

Kårsta bibliotek:

 • Torsdag 1/9 kl. 15.00-19.00
 • Tisdag 6/9 kl. 15.00-19.00

Vallentuna Kulturhus (biblioteket):

 • Måndagar-Fredagar 24/8 till 9/9 med start onsdagen den 24 augusti kl. 10-18
 • Lördagar 27/8, 3/9 och 10/9 kl. 10-16
 • Söndagar 28/8 och 4/9 kl. 10-16
 • Valdagen söndagen den 11 september kl. 8-20

Får jag rösta?

För att få rösta i valet till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

För att få rösta i valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är folkbokförd i kommunen eller länet.
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

För att få rösta i valet till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Vilka kan jag rösta på?

På Valmyndighetes webbplats finns information om vilka partier som har registrerat sina partibeteckningar.

Registrerade partibeteckningar

Hur gör jag om jag har behov av bud?

Om du som väljare på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe (förtidsröstningslokal) får du lämna dina valsedlar där genom bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Se var och när lokaler för förtidsröstning är öppna under fliken ”Var kan jag förtidsrösta”.

Ett bud ska ha fyllt 18 år. Följande personer får vara bud:

 • väljarens make eller sambo
 • väljarens/makens/sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare anställda av Postnord Group AB

Du kan också, om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder, inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe, lämna dina valsedlar till en ambulerande röstmottagare, ett kommunalt bud. Dessa är av valnämnden särskilt förordnade röstmottagare och arbetar till vardags som tjänstepersoner på kommunledningskontoret. Detta är ett alternativ för dig som inte har något bud att lämna valsedlar till.

För bokning av ambulerande röstmottagare 076 641 53 48.

De ambulerande, kommunala, buden kommer att vara tillgängliga för bokning på vardagar kl. 09.00-16.00 under förtidsröstningen den 24 augusti till 11 september och på valdagen den 11 september.

Kommunala bud kommer även att finnas på plats för de boende på vissa särskilda boenden.

 

Hur röstar jag om jag befinner mig utomlands?

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på valmyndighetens webbplats:

Rösta från utlandet

Id-handling och röstkort

För att få rösta bör du ta med ditt röstkort. Det underlättar för de som tar emot din röst. Du behöver också kunna styrka din identitet med en giltig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling. Om du är känd för röstmottagaren så kan denne intyga att du är du.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut på följande platser:

 • Kontaktcenter, Vallentuna Kulturhus
 • Förtidsröstningslokalen i Vallentuna Kulturhus 

Vilka arbetar med valet?

Valmyndigheten

Den centrala valmyndigheten har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val och folkomröstningar samt informera om möjlighet att rösta.

På valmyndighetens webbplats finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på 24 olika språk.

Valnämnden

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Valnämnden i Vallentuna kommun ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val och att valet genomförs korrekt.

Valkansliet

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Vallentuna kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Vinjett film

Vinjett valdagen

Vinjett 3

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats