Några milstolpar i bildarkivets historia

Berättelsen om Vallentuna bildarkiv börjar i mitten av 1940-talet när läraren Josef Andersson får en idé om att ta fram en diabildsserie att använda i sin undervisning på Hjälmsta skola. Hans idé är mycket modern eftersom skolornas bildmaterial vid den här tiden mest består av planscher.

Genom skolan och sitt politiska engagemang kommer Josef i kontakt med Vallentunabor som har bildmaterial att låna ut. Arbetet med att fotografera av bilderna bekostar han själv. Josef Anderssons första bildsamling blir grunden till Vallentuna bildarkiv.

Kommunen beslutar och nya krafter tar vid

I november 1973 beslutar kulturnämnden att bildarkivet ska förvaras i Vallentuna bibliotek som också får i uppdrag att ta hand om skötseln. Vid överlåtandet finns ca 800 bilder men bara en fjärdedel av dem är ordentligt omhändertagna och katalogiserade.

Gun Hillbo, anställd på bibliotek, är den som får ta över ansvaret för bildarkivet och kommer under några år framöver att samarbeta med Josef Andersson. Tillsammans gör de bland annat en stor bildutställning 1975 och boken Vallentunabilder som ges ut 1979.

Alla fotografier registreras på speciella katalogkort enligt ett framtaget ämnesschema. För att kunna använda bilderna direkt i utställningar görs förstoringar som monteras på kartong. De förvaras sedan ämnesvis i lådor och intresserade kan lätt hitta bilder av byggnader, personer, Roslagsbanan, skolklasser och andra ämnen. Öppet hus i bildarkivet anordnas varje månad.

Tusentals bilder digitaliseras

Arbetet och bildinsamlingen fortsätter. Antalet bilder ökar till flera tusen.

På 1980-talet överförs bildregistret från katalogkort till en databas – en förberedelse för att kunna göra bildarkivet ännu mera tillgängligt. Gun Hillbos make Gunnar och hans bror Anders medverkar som teknikstöd.

Digitaliseringen pågår under flera år och i mitten av 1990-talet finns ca 5 000 bilder i arkivet, sökbara i bildarkivets databas på biblioteket.

Lansering på webben

Målet att göra hela bildarkivet tillgängligt för allmänheten via kommunens hemsida uppnås 2008. Vid lanseringen finns över 6 600 bilder i arkivet.

Några år senare övertas ansvaret för Vallentuna bildarkiv av Kulturenheten, som bildas 2011.

Bildarkivet i dag

Sommaren 2021 återlanseras bildarkivet i ett nytt system med ännu bättre sökfunktioner och möjligheter till vidareutveckling. Drygt ett år senare finns närmare 9000 bilder i arkivet som fortlöpande tar emot och bevarar bilder som dokumenterar livet och utvecklingen i Vallentuna kommun.

 

Källor: Gun och Gunnar Hillbo, Vallentuna hembygdsförening och Vallentuna kommun

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats