Om Vallentuna bildarkiv

Vallentuna bildarkiv består av fotografier som har anknytning till Vallentuna kommun och information som samlats in om dessa fotografier.

I Vallentuna bildarkiv finns över 7000 fotografier som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår bygd från 1800-talets senare del fram till i dag. Fotografierna är från Vallentuna kommuns alla åtta socknar: Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.

Allt bildmaterial är digitaliserat sedan december 2006 och uppgifter om alla bilder finns med i databasen.

Bilderna kan laddas ner och användas för privat bruk. All annan användning kräver tillstånd från fotografen/innehavaren av bildrättigheterna. Kontakta bildarkivet vid frågor.

Vi tar gärna emot mer information om bilderna som finns i bildarkivet. Vi saknar ibland fullständiga uppgifter till vissa bilder, som till exempel vilka personerna är på bilden, när bilden är tagen och fotograf. Vet ni mer kontakta bildarkivet på telefon eller via e-post.

De personuppgifter som publiceras genom Vallentuna bildarkiv har i regel inget godkännande av den registrerade. Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven på hemsidan kan bli struken efter kontakt med bildarkivet.

Vallentuna bildarkiv söker alltid efter bilder som kan komplettera den befintliga samlingen. Bilderna kan vara både gamla och nytagna. Inte bara den yttre miljön är intressant, utan även interiörer från hemmiljöer, företag, föreningar och liknande. Originalbilden återlämnas efter avfotografering.

Catherine Svedelid

Bildarkivarie

E-post
bildarkiv@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats