Om Vallentuna bildarkiv

I Vallentuna bildarkiv finns närmare 9000 bilder som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår bygd från 1800-talets senare del fram till i dag. Fotografierna är från Vallentuna kommuns alla åtta socknar: Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.

Villkor för användning

Bilderna kan laddas ner direkt och användas för privat bruk. All annan användning kräver tillstånd från fotografen/ innehavaren av bildrättigheterna. Vallentuna bildarkiv förmedlar endast bilden och det är upp till dig att se till att inga juridiska hinder för användning av bilden föreligger. Eventuell ersättning till fotograf och samtycke från personer på bild måste du själv lösa vid publicering.

Vid publicering ska information om fotograf och att bilden är hämtad från Vallentuna bildarkiv framgå.

Bildbeställning

Alla bilder i bildarkivet finns även i högupplöst version (minst 300dpi) och kan beställas efter kontakt med bildarkivet.

Låna ut dina bilder

Vallentuna bildarkiv söker alltid efter bilder som kan komplettera den befintliga samlingen. Bilderna kan vara både gamla och nytagna. Inte bara den yttre miljön är intressant, utan även interiörer från hemmiljöer, företag, föreningar och liknande. Originalbilden återlämnas efter avfotografering. 

Bidra med uppgifter

Vi tar även tacksamt emot mer information om bilderna som finns i bildarkivet. Ibland saknas fullständiga uppgifter till vissa bilder, som till exempel namn på personer, när bilden är tagen och fotograf. Kontakta bildarkivet på telefon eller via e-post om du vill bidra med uppgifter.

Personuppgifter

Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven på hemsidan kan bli struken efter kontakt med bildarkivet.

Fel kan förekomma

Det kan finnas felaktiga uppgifter i bildarkivet. Om du hittar en bildtext eller uppgift som inte verkar stämma, hör av dig till bildarkivet. Då kan vi tillsammans jämföra de uppgifter som finns att tillgå.

Att det förekommer felaktiga uppgifter i handlingar som förvaras i arkiv kan bero på flera saker. Det kan vara skrivfel, läsfel vid avskrifter, felaktiga inlämnade uppgifter och liknande. När du forskar i ett arkiv är det därför viktigt att tänka källkritiskt och om möjligt styrka uppgifterna med hjälp av flera källor.

Kontaktinformation

E-post
kultur@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats