Nattvandra

Som vuxen är du en viktig förebild och genom att delta i nattvandringen är du med och skapar trygghet för kommunens ungdomar.

Nattvandring hösten 2023

Nattvandringen sker på fredags- och lördagskvällar från den 8 september till och med den 26 november 2023. Uppsamling och information sker kl. 20.00 på fritidsgården Haket i Brottby alternativt på fritidsgården Mega i centrala Vallentuna tillsammans med kommunens Fältgrupp.

Under speciella kvällar som till exempel Valborgsmässoafton och skolavslutningar kan tid och plats ändras.

Frågor och svar

Vad innebär det att nattvandra? 

Att nattvandra är lika viktigt som det är enkelt. Det handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen. Men de få timmar du delar med dig av kan få enormt stor betydelse. Många unga som är ute kvällar och nätter saknar trygga vuxna. En del bara just för stunden, andra har aldrig någon som undrar var de är och hur de mår.

Genom att vara på plats några timmar i månaden kan du bidra med en vuxen persons närvaro, bygga upp ett förtroende och finnas till hands där det händer. Innan det händer.

Vad krävs av mig som nattvandrare?

Det finns inga speciella förpliktelser som nattvandrare förutom att ha på sig den röda nattvandringsjackan under vandringen. Nattvandrare som bär jackan är försäkrade och lätt igenkänningsbara för ungdomar och andra vuxna i det offentliga rummet.

Varför behövs nattvandrare?

En ökad närvaro av trygga vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i våra ungas närmiljö. Ungdomar behöver vuxna förebilder och veta att det finns stöd när det behövs. 

Att nattvandra är också ett sätt att lära känna ungdomarna i Vallentuna och få större insikt i hur det är i vår kommun. 

När sker nattvandringen?

Nattvandringen sker på fredags- och lördagskvällar under perioderna mars till och med juni samt augusti till och med december månad. Uppsamling och information sker kl. 20.00 på fritidsgården Haket i Brottby alternativt på fritidsgården Mega i centrala Vallentuna tillsammans med kommunens Fältgrupp.

Under speciella kvällar som till exempel Valborgsmässoafton och skolavslutningar kan tid och plats ändras.

Behöver jag nattvandra ensam? 

Nej. Nattvandringen sker alltid med minst två personer, ingen får nattvandra ensam.

Vad gör jag om något händer? 

Håll alltid kontakt med Fältgruppen, även när det är lugnt. Om något att följande inträffar ska du ringa Fältgruppen direkt: 

  • Du träffar på berusade/påverkade ungdomar
  • Du upptäcker fester eller samlingsplatser med många ungdomar
  • Du hamnar i en situation som du anser vara oroande

Tänk på att aldrig utsätta er för några risker. Låt situationen och det sunda förnuftet styra hur ni agerar.

Vid akuta situationer, ring 112.

Okej... Jag vill nattvandra! Vad gör jag nu? 

Vad bra och kul! Kontakta Fältgruppen via e-post: faltgruppen@vallentuna.se

 

Nattvandringsbidrag skolterminer

Är du med i en förening? Då finns det möjligheten att nattvandra med kommunen, och samtidigt tjäna en extra slant till föreningskassan.

Till bidraget (skolterminer)

Fyra personer i röda jackor som går på en väg

Fältgruppen Vallentuna

E-post 
faltgruppen@vallentuna.se

Telefon
070-242 88 81 (endast vissa kvällar och helger)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats