Nattvandringsbidrag

Som bidragsberättigad förening finns möjligheten att nattvandra med kommunen, och samtidigt tjäna en extra slant till föreningskassan. 

Som vuxen är du en viktig förebild och genom att delta i nattvandringen är du med och skapar trygghet för kommunens ungdomar. 

Du som vandrar måste ha fyllt 18 år.

Vad innebär det att nattvandra?

Som nattvandrare är du en extra vuxen som rör dig ute bland ungdomarna i kommunen kvällstid. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig. En ökad närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö.

Varje nattvandringstillfälle startar kl. 20.00 på fritidsgården Haket i Brottby alternativt fritidsgården Mega på Gymnasievägen 5. Där möter kommunens Fältgrupp upp och håller en informationsgenomgång samt delar ut nattvandringsvästar.

Nattvandringsuppdraget innebär att den förening som antar sig uppdraget, vandrar en gång per helg (fredag eller lördag) under angiven period.

Hur stort är bidraget? 

De föreningar som uppfyller uppdraget får 10 000 kr utbetalt till föreningens konto efter avslutad termin.

Hur anmäler vi ett intresse?

Om er förening är intresserade av ett sådant samarbete under någon av skolterminerna så anmäler ni ert intresse via kommunens boknings- och bidragssystem, Rbok.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats