Start / Förskola och skola / Praktik i skolan / Lärarpraktik, VFU

Lärarpraktik, VFU

Genom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen får du en inblick i ditt kommande yrke och du utvecklar din lärarkompetens tillsammans med en erfaren pedagog som handledare. Vallentuna kommun samarbetar med flera lärosäten, framförallt Uppsala universitet och Stockholms Universitet, för att skapa bra förutsättningar för utbildningen under VFU-perioderna.

Vi tar emot lärarstudenter i förskola, grundskola och på gymnasiet. Som lärarstudent är du en viktig del i utvecklingen av våra förskolor och skolor, du kan bidra med nya tankar och pedagogiska metoder direkt från din utbildning. Under din VFU får du omsätta teorier i praktisk handling och tillsammans med din handledare och övriga medarbetare kan du utveckla och finslipa de verktyg som krävs för att bli en bra pedagog.

VFU-samordnaren i Vallentuna ser till att du får en placering på en förskola/skola i kommunen hos en behörig handledare. Din handledare planerar kursen tillsammans med dig utifrån kursmålen och ni arbetar gemensamt med din professionsutveckling. På varje skola eller enhet finns också en kontaktperson som ger dig information om arbetsplatsen och som du kan vända dig till med frågor. 

Vi uppmuntrar att du kopplar samman ditt självständiga arbete, examensarbete, med din VFU-plats. Diskutera gärna med din handledare om tänkbara ämnesområden. Under VFU-perioden kan du samla information, göra observationer eller intervjuer. På så sätt bidrar du konkret till att förbättra verksamheten.

För VFU finns regler, till exempel om studiernas omfattning samt krav att studenter ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Registerutdraget ska du visa upp på skolan innan du påbörjar din VFU.

Vallentuna kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. I slutet av din utbildning bjuds du in till en informationsträff om att arbeta hos oss. Du är också välkommen att ta kontakt med vår HR-avdelning om du vill veta mer om möjligheter till anställning. Vi ser gärna att du som student blir den framtida kollegan i våra förskolor och skolor! 

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1
Måndag, tisdag, och onsdag: kl. 09.00–17.00.
Torsdag: kl. 09.00–18.00.
Fredag: kl. 09.00–17.00.
(Lunchstängt: kl. 12.00–13.00).

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats