Elever i Harsbro skola vintern 1933. Med på bild finns också lille Ingemar Lindell i mitten längst fram. 

Bakgrund: Vid sekelskiftet 1900 finns vid sidan av kyrkskolorna såväl småskolor som nya folkskolor ute i socknarna. När småskolan i Fastarby, Össeby-Garns socken, vräks av sin hyresvärd måste en ny skola byggas. Hakunge gård ställer mark till förfogande och Harsbro skola byggs i alla hast vid södra änden av Stora Harsjön. Trakten runt skolan är enslig och skolvägen genom skogen är svårframkomlig. Till höstterminen 1905 välkomnas skolans första folkskollärarinna, Eva Cederlund. Vid ett sammanträde den 19 juli 1938 beslutar kommunalnämnden i Össeby kommun ”att för ett år verkställa indragning av Harsbro skola”. 

Dåvarande folkskollärarinna Ingrid Lindell förflyttas till kyrkskolan och skolskjuts anordnas för skolans elever. Lärarbostaden hyrs ut för en årskostnad av 250 kr. 
Från 1967 används Harsbro skola som klubblokal för Össeby Orienteringsklubb. De bygger en ny stor yttertrappa samt lägger om tegeltaken samma helg som trafikomläggningen den 3 september 1967.  Den 3 maj 1977 beslutar Kommunstyrelsen att Harsbro skola ska säljas och ger fastighetskontoret i uppdrag att påbörja försäljningen. I dag (2019) är fastigheten privatbostad.

Elever i Harsbro skola

Elever i Harsbro skola vintern 1933. Med på bild finns också lille Ingemar Lindell i mitten längst fram. Bakgrund: Vid sekelskiftet 1900 finns vid sidan av kyrkskolorna såväl småskolor som nya folkskolor ute i socknarna. När småskolan i Fastarby, Össeby-Garns socken, vräks av sin hyresvärd måste en ny skola byggas. Hakunge gård ställer mark till förfogande och Harsbro skola byggs i alla hast vid södra änden av Stora Harsjön. Trakten runt skolan är enslig och skolvägen genom skogen är svårframkomlig. Till höstterminen 1905 välkomnas skolans första folkskollärarinna, Eva Cederlund. Vid ett sammanträde den 19 juli 1938 beslutar kommunalnämnden i Össeby kommun ”att för ett år verkställa indragning av Harsbro skola”. Dåvarande folkskollärarinna Ingrid Lindell förflyttas till kyrkskolan och skolskjuts anordnas för skolans elever. Lärarbostaden hyrs ut för en årskostnad av 250 kr. Från 1967 används Harsbro skola som klubblokal för Össeby Orienteringsklubb. De bygger en ny stor yttertrappa samt lägger om tegeltaken samma helg som trafikomläggningen den 3 september 1967. Den 3 maj 1977 beslutar Kommunstyrelsen att Harsbro skola ska säljas och ger fastighetskontoret i uppdrag att påbörja försäljningen. I dag (2019) är fastigheten privatbostad.

Bilden får endast användas för privat bruk. Vid all annan användning kontakta bildarkiv@vallentuna.se.

Ladda ner bilden
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats