Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Historier från kommunarkivet - Vallentuna kommun firar 50 år

Historier från kommunarkivet - Vallentuna kommun firar 50 år!

I år är det 50 år sedan Vallentuna kommun i sin nuvarande geografiska omfattning bildades. 1971 gick dåvarande Vallentuna och Össeby kommuner samman till den kommun vi har idag, ett steg som togs i samband med den stora kommunreformen som då ägde rum över hela Sverige.

Socknarna avskaffas

Resan mot dagens storkommun började dock långt tidigare, närmare bestämt 1862, när Sveriges första kommunreform ägde rum. Då avskaffades socknarnas bestämmande organ, sockenstämman, och socknarna ersattes för Vallentunas del av landskommuner, där styret delades upp i en borgerlig och en kyrklig del. Den sistnämnda, som utgjordes av kyrkoförsamlingen, behöll under lång tid ansvaret för skola, barnavård och fattigvård medan den borgerliga kommunen övertog ansvaret för övriga frågor.

Storkommuner bildas

1952 var det dags för nästa kommunala reform. Urbaniseringen i Sverige bidrog till att många av de små landskommunerna, som redan hade svårt att klara av sina uppgifter, fick det ännu tuffare. Detta var en bidragande orsak till att många kommuner nu gick samman och i Vallentuna blev resultatet att kommunerna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn bildade storkommunen Össeby och kommunerna Frösunda, Markim, Orkesta och Vallentuna bildade storkommunen Vallentuna.

Sammanslagningen Vallentuna

Ganska kort därefter dök dock frågan om ytterligare en landsomfattande kommunreform upp eftersom sammanslagningarna 1952 inte ansågs ha varit tillräckligt genomgripande. En samarbetsnämnd från Vallentunablocket föreslog att Vallentuna och Össeby kommuner skulle sammanläggas, ett förslag som sedan fastställdes av kungl. Majestät. Förberedelsearbetet i kommunerna påbörjades redan 1969 och den första januari 1971 togs slutligen steget som bildade den kommun vi har i idag. Vid sammanläggningen hade Vallentuna ca 10 500 invånare och Össeby ca 2 200 invånare – idag överstiger invånarantalet 34 000.

Vill du läsa fler berättelser om Vallentunas historia? Ta del av berättelserna under rubriken Historier från kommunarkivet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats