Grannsamverkansbil

Med grannsamverkansbilen samverkar kommunen tillsammans med polis och frivilliga med syfte att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invånare och sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. 

Förarna kan även under körpassen rapportera in saker till kommunen som stör en trygg miljö till exempel klotter, skadegörelse, skrotbilar och trasig belysning. Körpassen bemannas alltid av minst två förare och sker främst dagtid då polisens statistik visar att inbrottsfrekvensen är hög den tiden på dygnet.

Är du intresserad av att köra grannsamverkansbilen? Kontakta kommunens trygghets- och folkhälsosamordnare så får du mer information kring hur du går tillväga. Du når trygghets- och folkhälsosamordnaren via Kontaktcenter. 

För dig som är utbildad förare och ska boka pass

Du som är utbildad förare till grannsamverkansbilen bokar enkelt ett körpass via kalendern. Instruktion för hur du logga in i grannsamverkanskalendern finns till höger.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats