Grannsamverkansbil

Med grannsamverkansbilen samverkar kommunen tillsammans med polis och frivilliga med syfte att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invånare och sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. 

Förarna kan även under körpassen rapportera in saker till kommunen som stör en trygg miljö som klotter, skadegörelse, skrotbilar, trasig belysning med mera. Körpassen bemannas alltid av minst två förare och sker främst dagtid då polisens statistik visar att inbrottsfrekvensen är hög den tiden på dygnet.

Låter detta intressant? Vi håller en utbildning den 24 april 2019 för blivande grannsamverkansförare som polisen håller i tillsammans med kommunens trygghets- och folkhälsosamordnare. 

Anmälan till utbildningen

Utbildningen ger grundläggande kunskap i att förebygga brott och vilka uppgifter du har som förare/medåkare, samt praktiskt information om hur det går till att boka och köra bilen. Du får även kunskap i kommunens app Tryggt och snyggt. 

När: Onsdagen den 24 april 2019
Tid: Klockan 15:00 – 17:00
Var: Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna kommunhus

Anmälan

Bild på en bildörr

För dig som är utbildad förare och ska boka pass

Du som är utbildad förare till grannsamverkansbilen bokar enkelt ett körpass via kalendern. Instruktioner för hur du loggar in i grannsamverkanskalendern finns nedan under självservice.

Självservice

Du som är utbildad förare till grannsamverkansbilen bokar enkelt ett körpass via kalendern. Instruktion för hur du logga in i grannsamverkanskalendern finns till höger.

Du som inte ännu är utbildad hittar anmälningslänken här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats