Start / Omsorg och hjälp / Trygg och säker / Samarbete med Brottsofferjouren

Samarbete med Brottsofferjouren

Vallentuna kommun har ingått ett avtal med Brottsofferjouren. Avtalet innebär att föreningen får ekonomiska förutsättningar för att fortsatt erbjuda samtalsstöd till kommunens invånare i en brottsutsatt situation. Avtalet sträcker sig fram till 2026, med möjlig förlängning till och med 2029.

Det är kommunen som har huvudansvaret för att stödja personer utsatta för brott. Genom samarbetet med Brottsofferjouren får Vallentuna kommun dels en ökad insyn i hur Brottsofferjouren arbetar, dels kompletterar Brottsofferjouren kommunens arbete i stödet till brottsutsatta. Överenskommelsen ersätter det tidigare sökta föreningsbidrag som Vallentuna kommun årligen har beviljat Brottsofferjouren.

Genom avtalet kan Brottsofferjouren fortsatt erbjuda stöd och vägledning till brottsutsatta, anhöriga och vittnen när det gäller

  • Stödsamtal.
  • Polisanmälan, förhör och rättegång.
  • Rättsprocess.
  • Försäkrings- och ersättningsfrågor.

För mer information om Brottsofferjourens arbete, klicka på rubriken "Brottsofferjouren" längre ner på sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats