Björkby-Kyrkviken

Björkby-Kyrkvikens naturreservat ligger nära Vallentuna centrum och är ett populärt utflyktsmål. Naturen karaktäriseras av ett öppet odlingslandskap i anslutning till Vallentunasjön och Vallentuna kyrka. Syftet med reservatet är att bevara ett välbesökt friluftsområde och ett attraktivt kulturlandskap. 

Ur naturvårdssynpunkt finns intressant flora och fauna. Naturreservatet är beslutat av Länsstyrelsen och förvaltas av Vallentuna kommun.

 

Bild på två bänkar och ett bord som står i en glänta i skogen

Flora och fauna

Vid Kyrkviken häckar bland andra brunand och gräsand. Här kan man ibland se den bruna kärrhöken segla fram eller höra rördrommen tuta. I buskmarkerna norr om sjön brukar gräshoppsångare och näktergal höras.

På våren blommar backsipporna i Björkby-Kyrkviken och på sensommaren kan man se många blåklockor som blommar i ängsgräset.

Friluftsområde 

Längs med strandpromenaden finns bänkar och flera rastplatser. Parkering finns i anslutning till kyrkan samt vid Kvarnbadet. För den som har svårt att gå når du reservatet och strandpromenaden lättas via den nedre kyrkogården. 

Våren 2016 sattes nya bänkbord upp och en ny grillplats anlades. 

Tänk på att det är förbjudet att bryta grenar från träd och buskar eller på något annat sätt skada mark och vegetation.

Kultur

Om man följer vägen längs sjön från kyrkan mot Kvarnbadet, kommer man till korsbacken. Där finns gravfält från järnåldern, som innehåller 45 gravar. De flesta gravarna är runda men en del är även kvadratiska och rektangulära. 

Växter i Björkby-kyrkviken

Den finaste floran finns på de torra enbackarna.

Här finns på flera ställen en representativ torrängsflora med arter som backsippa, ängshavre, småfingerört, backklöver, fältmalört, brudbröd, vårstarr, darrgräs och flentimotej. I reservatet växer även enstaka bestånd av kungsängslilja.  Rölleka, ögontröst, rödklint och äkta Johannesört är några av de växtarter man kan hitta i reservatet.

I västra delen av området finns en slåtteräng som sköts av Vallentuna naturskyddsförening.

Vallentunasjön klassades på 1970-talet som en av länets bästa fågelsjöar vilket den nog inte räknas till idag.

 

Mer information

Det är flera aktörer som hjälps åt för att göra Björkby-kyrkviken så bra som möjligt. Här hittar du mer information om naturreservatat. Vad som är bra att tänka på, vilka som är de trevligaste platserna att besöka och aktiviteter som arrangeras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats