Björkby-Kyrkviken

Björkby-Kyrkvikens naturreservat ligger nära Vallentuna centrum och är ett populärt utflyktsmål. Naturen karaktäriseras av ett öppet odlingslandskap i anslutning till Vallentunasjön och Vallentuna kyrka. Syftet med reservatet är att bevara ett välbesökt friluftsområde och ett attraktivt kulturlandskap. 

Ur naturvårdssynpunkt finns intressant flora och fauna. Naturreservatet är beslutat av Länsstyrelsen och förvaltas av Vallentuna kommun. 

Växter

Bild på backsippa fältet i naturreservatet.

Flora och fauna

Vid Kyrkviken häckar bland andra brunand och gräsand. Här kan man ibland se den bruna kärrhöken segla fram eller höra rördrommen tuta. I buskmarkerna norr om sjön brukar gräshoppsångare och näktergal höras.

På våren blommar backsipporna i Björkby-Kyrkviken och på sensommaren kan man se många blåklockor som blommar i ängsgräset.

Blommor

Växter i Björkby-kyrkviken

Den finaste floran finns på de torra enbackarna.

Här finns på flera ställen en representativ torrängsflora med arter som backsippa, ängshavre, småfingerört, backklöver, fältmalört, brudbröd, vårstarr, darrgräs och flentimotej. I reservatet växer även enstaka bestånd av kungsängslilja. Rölleka, ögontröst, rödklint och äkta Johannesört är några av de växtarter man kan hitta i reservatet.

Friluftsområde 

Naturreservatet är ett välbesökt friluftsområde. Det finns många som löptränar och promenerar i området. Längs med strandpromenaden finns det gott om bänkar och flera rastplatser att sitta på.  

Parkering finns i anslutning till kyrkan samt vid Kvarnbadet. För den som har svårt att gå når du reservatet och strandpromenaden lättas via den nedre kyrkogården. 

Tänk på att det är förbjudet att bryta grenar från träd och buskar eller på något annat sätt skada mark och vegetation.

Renovering av bänkbord

Våren 2016 sattes nya bänkbord upp i naturreservatet. Dessa fem bänkbord kommer att renoveras under vecka 18.

Vi hoppas att ni har överseende med att bänkborden inte kommer att kunna användas medan renovering pågår.

Bord och stolar

 

Kultur

Om man följer vägen längs sjön från kyrkan mot Kvarnbadet, kommer man till korsbacken. Där finns gravfält från järnåldern, som innehåller 45 gravar. De flesta gravarna är runda men en del är även kvadratiska och rektangulära. 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats