Tärnanområdet

Tärnanområdet är ett stort sjörikt barrskogsområde i kommunens östligaste del. Det unika med Tärnanområdet är de många sjöarna, gammelskogarna och den rika kulturbygden. Vandringsstigen Roslagsleden slingrar sig fram genom skogarna och passerar flera av sjöarna och hagmarkerna.

Det unika med Tärnanområdet är de många sjöarna, gammelskogarna och den rika kulturbygden. Vandringsstigen Roslagsleden slingrar sig fram genom skogarna och passerar flera av sjöarna och hagmarkerna.

De flesta av Tärnanområdets sjöar är näringsfattiga klarvattensjöar med rent vatten och bra siktdjup. Följande åtta sjöar ingår i området: Lilla och Stora Harsjön, Tärnan, Storsjön (norra), Storsjön (södra), Hersen, Malmsjön, Svulten och Mörtsjön.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats