Start / Fritid och kultur / Friluftsliv och natur / Motor / EPA- och A-traktor

EPA- och A-traktor

På vissa sätt är att köra bil för dig mellan 15-17 år något du kan göra för att det finns ett litet kryphål i svensk lagstiftning. Genom att registrera och bygga om en vanlig bil kan den klassas som en traktor och genom detta ge dig i åldern 15-17 år en unik frihet.

På många sätt blir A- och EPA-traktorn en symbol för tonårslivet. Bilarna speglar ofta ägarens personlighet och intressen – växlande färger, doft och ljud precis som tonårslivet självt.

EPA-förarna bär upp en kultur som funnits i mer än tjugo generationer – för epatraktor kör man bara i tre år. I gränslandet mellan barn och vuxen.

Vallentunas vackraste turer

Vallentuna kännetecknas av vacker natur, slingrande vägar och imponerande historia. Som gjort för att glida runt i på fyra hjul.

Här hittar du förslag på några av de finaste turerna i Vallentuna kommun.

Hitta bästa turen!

Epa-sommar

Frågor och svar

Hur fort får jag köra?

30 eller 45 km/timme beroende på typ av fordon.

A-traktor – ska vara konstruerad så att den går att köra högst 10 km/timme på lägsta växeln, och högst 30 km/timme på högsta växeln.

EPA-traktorn däremot har ett lite annorlunda regelverk att förhålla sig till. Fordonets högsta tillåtna hastighet är 30 km/timme och hjulens varvtal får inte överstiga en tiondel av motorns varvtal.

Skillnaden här blir då att en A-traktor inte får gå att köra fortare än 30 km/timme, medan en EPA-traktor inte får köras fortare än 30 km/timme även om den går att köra fortare än 30 km/timme, enligt den så kallade EPA-traktor kungörelsen, SFS (1940:440)

Måste jag använda bilbälte i EPA- eller A-traktorn?

Det finns inget straff om du inte använder bälten en EPA-traktor eller A-traktor. Enligt trafikförordningen får du dock inte ta med så många passagerare eller placera dem så att fara kan uppstå. Det skulle kunna betyd att om dina passagerare inte har bälte klassas det som farligt och är därmed inte tillåtet.

Det finns ju inget dåligt med att använda bälte, så förslagsvis använd det.

Får det vara fler än två personer i EPA- eller A-traktor?

Ja, om det inte utgör fara.

Enligt Trafikförordningen SFS(1998:1276) 3 kap. 79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå. Detta gäller i A- och EPA-traktorer. Dessa båda fordonstyper har dessutom en högsta tillåten lastvikt som man inte får överskrida. 

Vad gäller när jag som bilist har en EPA- eller A-traktor framför mig på vägen och det är omkörningsförbud?

Är det förbud mot omkörning gäller förbudet andra motordrivna fordon utom tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Får jag köra i skogen?

På land gäller allemansrätten i första hand fotgängare. Respektera alltid körförbud på enskilda vägar och tänk på att allemansrätten aldrig ger dig rätt till terrängkörning av något slag.

Måste fordonet besiktigas?

Ja A-traktorer och EPA-traktorer ska besiktas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats