Angarnssjöängen

Angarnsjöängens naturreservat ligger bara ett par kilometer utanför Vallentuna och är en av Sveriges bästa fågellokaler. Även om många besökare kommer för fåglarna är det inte bara fågelskådare som lockas av ett besök till naturreservatet.

Utsikten över de betade strandängarna är vacker och den iordningsställda vandringsleden Sjöängsslingan (6,7 kilometer) är lättgången och passerar förbi en av Stockholmstraktens största och mest innehållsrika hällristningar. Fågeltornet och Midsommarberget vid sjöängens sydöstra sida norr om Örsta är bästa utsiktspunkten.

Reservatet ägs och förvaltas av Länsstyrelsen.

Rikt fågelliv

En bra tid att studera fågellivet är april-maj. Då återvänder många fågelarter från sina sydliga övervintringsplatser. Fågeltornet och Midsommarberget vid sjöängens sydöstra sida norr om Örsta är bästa utsiktspunkten.

Angarngruppen

Länsstyrelsen och Vallentuna kommun samarbetar med föreningen Angarngruppen, vars intresse är att bevaka fågellivet inom naturreservatet.

Mer information på Angarngruppens webbplats.

Fornminnen

Naturreservatet är mycket rikt på fornlämningar. De kan ofta dateras från tiden mellan bronsåldern och den yngre järnåldern cirka 1500 f.Kr - 1000 e.Kr. Det mest omtalade fornminnet är hällristningen nordost om Örsta gård. Den är troligtvis utförd cirka 1000 fKr och ger en intressant bild av hur m��nniskor levde under bronsåldern.

Friluftsanläggningar

Ett flertal stigar och leder finns i området. Sjöängsslingan är en 6,7 kilometer lång vandringsstig som leder runt sjöängen. Vid Örsta som ligger i sjöängens sydöstra del passerar Roslagsleden, här finns också ett vindskydd och en grillplats. Entrén vid Örsta har anpassats så att rullstolsburna med ledsagare kan ta sig fram till sjöängen.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns vid Örsta, Lappdal, Kusta, Olhamra och Lingsberg. Samtliga p-platser har sopkärl, information samt bänkar och bord.

Mer information

Det är flera aktörer som hjälps åt för att göra Angarnsjöängen så bra som möjligt. Här hittar du mer information om naturreservat. Vad som är bra att tänka på, vilka som är de trevligaste platserna att besöka och aktiviteter som arrangeras. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats