Resultat servicemätning 2022

Vallentuna kommun deltog under 2022 i SKRs servicemätning. En nulägesmätning som visar hur invånare upplever kommunens bemötande, tydlighet och enkelhet via telefon och e-post.

Mätningen sker via enkäter som skickas ut som sms eller som e-post till invånare som har varit i kontakt med kommunen. Mätperioden pågick under två månader.

I tidigare servicemätningar har det enbart varit servicen från Kontaktcenter som bedömts. I år har enkäten skickats till alla som kommit i kontakt med någon i kommunen via 08-587 850 00 eller kommun@vallentuna.se oavsett om ärendet stannat i Kontaktcenter eller besvarats av en medarbetare på någon av våra förvaltningar.

2022 års mätningen bestod av fyra nyckeltal:

  • Bemötande via telefoni
  • Enkelhet telefoni per kommun
  • Tydlighet e-post
  • Enkelhet samt tydlighet via e-post

Vallentuna kvalar in på plats 7 av 10 när SKR listar de 10 deltagande kommuner med högst totalindex för nyckeltalen "Tydlighet e-post" och "Enkelhet samt tydlighet via e-post".

I 2022 års mätning deltog cirka 70 kommuner. När SKR listat kommunerna med bäst resultat har de bara tagit med kommuner som kom upp i 100 eller fler enkätsvar för respektive kanal (telefon och e-post).

Resultatet från servicemätningen kommer hjälpa oss i vårt kommungemensamma arbete med att ständigt höja oss vad det gäller service och bemötande till våra invånare.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats