Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget / Vad kostar verksamheten?

Vad kostar verksamheten?

Dessa nyckeltal bygger på öppna data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar. 

För varje nyckeltal visas en graf över hur det har utvecklats under de år som Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) har data för. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen. Vill du jämföra siffror med andra kommuner så hittar du dem i kolada.se 

Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats