Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget / Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisningen är en uppföljning som visar hur verksamheterna under förra året arbetat med målen. Här kan du läsa om årets stora händelser och även hitta länken till hela årsredovisningen för 2017. 

Årets händelser 2017

Ny riktning

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny riktning för kommunen. Den lägger grunden för kommunens nya vision och nya översiktsplan samt för styrningen av hela kommunens organisation. Framtidsplanerna för Vallentuna utgår från att bevara styrkorna och att addera nya värden. I riktningen slås det fast att Vallentuna ska nyttja det strategiska
läget mitt i en av världens mest innovativa tillväxtregioner – mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda.
Vallentunas nya riktning i punktform:

  • Centralt läge i regionen
  • Arlandas betydelse
  • Bevara hela Vallentunas olika styrkor
  • Locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar
  • Kommunal service i toppklass
  • Mod att gå före

Sverigeförhandlingen

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Vallentuna tillsammans med nordostkommunerna Täby och Österåker samt Stockholms Stad avtalat med stat och landsting om finansiering och genomförande av en förlängning av Roslagsbanan till Stockholm Central. Planerad projektstart är år 2026. Kommunen åtar sig en medfinansiering om
409,2 miljoner kronor liksom ett bostadsåtagande om 5 650 bostäder fram till och med år 2035.

Hagaskolan

Kommunen har börjat bygga Hagaskolan, ett av de största byggprojekten i Vallentuna kommuns historia. Den nya skolan ska omfatta både förskola och grundskola, F–9, med tre parallella klasser. Hagaskolan kommer ha plats för 80 barn i förskolan och drygt 800 elever i grundskolan. Det ska bli en skola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt. Hagaskolan beräknas vara klar till skolstart höstterminen 2019.

Nöjda vallentunabor

Resultatet från länsstyrelsens senaste medborgarundersökning visar att vallentunaborna är mest nöjda av alla invånare i Stockholms län. Medborgarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldern 18–85 år inom Stockholms län. Hela 96,2 procent av vallentunaborna uppger att de är nöjda med livet som helhet. 96,7 procent trivs med sitt boende och 90,8 procent upplever sin fritid som meningsfull.

Utegym

Nya utegym i Kårsta och Lindholmen har satt spontant idrottsutövande i fokus. Träningsredskapen ger möjlighet att träna alla de större muskelgrupperna i övningar som knäböj, marklyft, armhävningar, bänkpress, axelpress, dips och situps. Det finns också ytor för stretching. I Kårsta finns utegymet i hörnet av Sättratorpsvägen och Backavägen, invid grusplanen. I Lindholmen finns utegymet väster om Ekens förskola och norr om grusplanen.

5G-teknik

Under 2018 blir Stockholm först i världen med 5G – den femte generationens mobilnät. Redan under 2017 har Vallentuna kommun deltagit i ett samlingsprojekt, 5G i Norden – vård och omsorg, där modern digital teknik testas för att utveckla skyddsnät inom äldreomsorgen. Vallentuna kommun är en av totalt 20 kommuner som tillsammans med vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje och företaget Teknikmarknad ingår i ett samlingsprojekt. Målet är att skapa möjligheter för äldre att på ett självständigt, tryggt och säkert sätt kunna bo kvar i det egna hemmet. I projektet testas och utvecklas sensorstyrd teknik i hemmet hos äldre. Det innebär att rörelsesensorer placeras på olika ställen i bostaden. För att få fram en uträkning över det normala rörelsemönstret, registreras personens beteende i hemmet under en tidsbestämd period. Beslutet om att delta i projektet togs i samverkan med det kommunala pensionärsrådet (KPR) som även hjälpte till att hitta två frivilliga deltagare.

Genom den nya tekniken ska avvikelser snabbt kunna upptäckas, som till exempel om personen inte kommer upp ur sin säng eller har ramlat omkull. Tanken är att skapa trygghet och att hjälp snabbt ska vara på plats vid akuta behov. När en avvikelse registreras ska ett larm gå till en anhörig eller granne, som då kan ta kontakt för att undersöka att allt är bra.

Finalist i Sveriges Kvalitetskommun 2017

Vallentuna kommun blev en av sex finalister till Sveriges Kvalitetskommun 2017. I första utvärderingen genomfördes Kommunkompassen, där några av kommunens tjänstemän, fackliga representanter samt politisk ledning genomgick intervjuer av ett expertteam från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utöver intervjuer granskade de bland annat kommunens styrdokument.
Vallentuna gick vidare till etapp två i nomineringsprocessen, tillsammans med fem andra kommuner. Etapp två omfattade en jämförelse av kommunens verksamhetsresultat, en finansiell analys och en granskning av HME (Hållbart medarbetarengagemang). Till Sveriges Kvalitetskommun utses den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet. Den slutliga vinnaren, Helsingborgs stad, utsågs i november 2017.

Miljöledningssystem

Under året har kommunen infört ett miljöledningssystem som syftar till att minska kommunens miljöpåverkan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats