Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget / Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisningen är en uppföljning som visar hur verksamheterna i Vallentuna Kommun arbetat med uppsatta mål under föregående år. Här kan du läsa den senaste årsredovisningen från 2019 , se en film som visar hur vi presenterade årsredovisningen för året 2018 samt hitta länkar till årsredovisningen för tidigare år.

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 omfattar kommunen och den kommunala koncernen.

Kommunkoncernens resultat för 2019 blev positivt med 73,4 miljoner kronor. Koncernbolagens kostnader utgör 3,1 procent av koncernens kostnader. Vallentuna kommuns resultat för 2019 blev positivt och uppgick till 65,9 miljoner kronor.

Årsredovisningen är från 2019 anpassad till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft 1 januari 2019. Det innebär att årsredovisningens utformning är förändrad i förhållande till tidigare år.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats