Kommunplan

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en kommunplan. I kommunplanen fastställs budget och kommunens övergripande mål. Utifrån kommunplanen ska nämnderna bryta ner de kommungemensamma målen och ange vilka egna mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner

Kommunplan

Här kan du läsa kommunplanen 2019-2021 som PDF.

Läs mer

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats