Start / Fritid och kultur / Kultur / Konst / Konst i offentlig miljö

Konst i offentlig miljö

I Vallentuna vill vi ta tillvara de immateriella värden som finns i kultur, historia och natur och addera nya för att skapa livskvalitet och stärka identiteten. Konst har förmågan att tillföra attraktionskraft, bidra till känslan av trygghet, framtidstro och mänsklighet, skapa identitet och dynamik i den byggda miljön. För att skapa nya och vidmakthålla intressanta, kreativa och utmanande miljöer ska konstnärlig gestaltning vara en naturlig del i vårt arbete.

Vallentunas kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 om att en halv procent av den totala investeringskostnaden för ny-, om- och tillbyggnation ska gå till konstnärlig gestaltning. Procentsregeln ska tillämpas vid till- och ombyggnationer när större förändringar av en fastighet eller utomhusmiljö genomförs.

På bilden: Tereuma - Cecilia Ömalm, utanför Vallentuna Kulturhus och bibliotek

Policy för konst i offentlig miljö vid ny och ombyggnation

Här kan du läsa Vallentuna kommuns policy för konst i offentlig miljö.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats