Väsby kvarn

Vallentunas landmärke, Väsby kvarn, totalförstördes i en anlagd brand 2008. Genom ett samarbete mellan kommunen, näringsliv och ideella krafter byggdes kvarnen upp igen och återinvigdes 19 maj 2019.

Kvarnen var ett viktigt och uppskattat landmärke med ett stort symbolvärde för många Vallentunabor. Belägen på en liten höjd mellan Vallentuna kyrka och Kvarnbadet nära Vallentuna Centrum fanns den tydligt i blickfånget från både land och vatten.

Kvarnen hörde ursprungligen till Väsby gård och uppfördes omkring 1865. 1959 fick Vallentuna hembygdsförening kvarnen i gåva. Hembygdsföreningen gjorde en omfattande yttre renovering av kvarnen 2005-2008. En inre upprustning skulle precis påbörjas när kvarnen plötsligt totalförstördes i en anlagd brand 30 mars 2008.

Många i Vallentuna har under de år som gått saknat det landmärke som den nedbrunna kvarnen var för Vallentuna. Kommunen tog därför, tillsammans med det lokala näringslivet och ideella krafter, initiativ till att återskapa landmärket i form av en ny, återuppförd kvarn på samma plats. Den nya kvarnen invigdes 19 maj 2019.

Idag råder Vallentuna kommun över Kvarnen i samarbete med Väsby kvarnförening i Vallentuna.

Väsby Kvarn genom åren

Väsby kvarn från norr 1960. Fotograf: Nolle Andersson

Vallentuna musikskolas blåsorkester, under ledning av Kurt Wallis Petersson, spelar vid Väsby kvarn. Detta tillfälle är förmodligen vid kvarnvingarnas invigning 11 maj 1968. Vingarna förstördes sedan vid stormen i Allhelgonahelgen året därpå. Fotograf: Kurt Jonsson

Kvarnbadet – friluftsbad med tre bassänger, uppfördes intill Väsby kvarn och invigdes sommaren 1970. Fotograf: Josef Andersson

Musik vid kvarnen med dans och musik vid Väsby kvarn är en årlig återkommande händelse i slutet av maj, då Vallentuna folkdansförening dansar och Vallentuna hembygdsförening visar kvarnen. På besök på väg till Charles Dickens-festivalen i Rodchester i England har tant Gredelin Eva Rahmqvist och tant Grön Lena Lundgren stannat för att titta på dansen. Fotograf: Gun Hillbo

800 år Vallentuna 1998. Medeltidsdag vid Kyrkviken med teater, dans, bågskyttar, riddarspel, hantverk samt mat och dryck. Fotograf: Gun Hillbo

Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den 6 juni 1993. Deltagarna har marscherat från Kommunalhusparken till Väsby kvarn med Svenska flaggan och Röda korsets flagga. Fotograf: Fredrik Andersson

I oktober 2005 får Väsby kvarn ett nytt tak i samband med att hela hättan renoveras. Fotograf: Svante Berg

Resterna av Väsby kvarn efter branden 2008. Fotograf: Michael Hallsenius

Väsby kvarn återuppbyggs hantverksmässigt i trä 2018. Den nya kvarnen ska till det yttre se ut som den nedbrunna Väsby kvarn men kommer sakna kvarnens funktioner. Fotograf: Anders Hallman

I april 2019 står kvaren åter och invigs i maj samma år. Fotograf: Anders Hallman

Tack till donatorer

Kommunen har bjudit in invånare och företagare att bidra till kvarnens återuppbyggnad i form av donationer, kunskap och engagemang. Vallentunaborna har gett ett fantastiskt gensvar. Många har skänt tid, kraft, material och gåvor.

Ett företagarnätverk, med arbetsnamnet Vallentuna Kvarn, startade för att samverka kring projektet och samla in donationer till återuppbyggnaden från näringsliv, privatpersoner och lokala aktörer.

Vi vill rikta ett särskilt tack till följande personer och företag för värdefulla donationer och engagemang:

 • Gudrun Schön Johansson
 • Bertil Johansson
 • Lars Helge Strömqvist
 • Bo Pahlén
 • Thomas Jansson
 • Håkma, www.hakma.se
 • Inger och Alf Olsson
 • Anneli Olsson
 • Håkan Holm
 • Ingun Olsson
 • Tommy Holm
 • Roine Olsson
 • Liselotte Gladen
 • Anders Karlsson
 • Fred Lindé
 • Torbjörn Eriksson
 • Ljus & kraft AB, www.ljusokraft.net
 • Lars Barkström
 • Håkan Söderström
 • YRC Rental Maskinuthyrning, www.yrc.se/maskinuthyrning/vallentuna/
 • Stefan Petrén
 • Bostadsexperten AB
 • Eva och Olof Röjås Jonsson
 • Pär Fredin
 • Vallentuna Byggvaror AB, https://vallentunabyggvaror.woody.se/
 • Karl-Erik Forsgren
 • Vallentuna församling, www.svenskakyrkan.se/vallentuna
 • Magnus Hamberg
 • Profil & Souvenir i Sverige AB, www.pss.se
 • Jens Rydell och Rikard Rydell Stängselboda Jordbruksfastighet AB
 • Björn Ek
 • Lars Lindberg
 • Byggmax, www.byggmax.se
 • Lennart Jonsson
 • Söderbergpartners, www.soderbergpartners.se
 • Staffan Norberg
 • Vallentuna Sandblästring och lackering, www.vsl.nu/
 • Thomas Stolpe
 • Stolpes Entreprenad AB, https://stolpesentreprenad.se/
 • Robert Zetterström
 • Ställningsmontage Z AB, http://www.stallningsmontagez.se/
 • Erik Udesen
 • Auson AB, www.auson.se
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats