Start / Fritid och kultur / Kultur / Kulturhistoria, kulturarv och kulturmiljö / Kulturmiljö i samhällsplaneringen

Kulturmiljö i samhällsplaneringen

I den fysiska planeringen ska det, med miljömålen i åtanke, finnas en tydlig strävan att beakta och förstärka de företeelser som bidrar till att kulturhistoriska värden och hög kvalitet i samhällsbyggandet upprätthålls.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats