Start / Fritid och kultur / Kultur / Kulturmiljöwebben / Kulturmiljö i samhällsplaneringen

Kulturmiljö i samhällsplaneringen

I den fysiska planeringen ska det, med miljömålen i åtanke, finnas en tydlig strävan att beakta och förstärka de företeelser som bidrar till att kulturhistoriska värden och hög kvalitet i samhällsbyggandet upprätthålls. Kulturmiljöer är dynamiska och förändras övertid, i Vallentuna kommun ser vi våra olika kulturmiljöer som en resurs då de bidrar till alla tre hållbarhetsaspekter, de ekonomiska som sociala, kulturella och ekologiska.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats