Start / Fritid och kultur / Kultur / Skapande skola / Tidigare Skapande skola-projekt

Tidigare Skapande skola-projekt

Skapande skola verksamheten i Vallentuna har möjliggjort många skaparupplevelser för barn och unga. Här kan du läsa om några av tidigare projekt.

Elevproducerad musik

Karbyskolan och Olympiaskolan + Optagonen

Under hösten 2019 har musikproduktionsgruppen Optagonen besökt klassrum på både Karbyskolan och Olympiaskolan i Vallentuna med sitt Skapande skola-projekt.

Tillsammans med eleverna har de genomfört verkstäder i låtskrivande och musikproduktion. Eleverna har skrivit texter efter tema, sjungit eller rappat in egenskrivna texter i en professionell studiomikrofon, och slutligen mixat till färdiga låtar. Varje låt är en fullbordad produktion innehållande vers, brygga och refräng. Elevernas texter handlar om alltifrån identitetsfrågor, gruppdynamik, skolkrav och vardagsförväntningar.

Under perioden 26 nov – 8 dec var elevernas musikproduktioner också en del av en elveproducerad utställning på Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Både Karbyskolans och Olympiaskolans musikproduktioner kunde för första gången lyssnas på.

Optagonen, tidigare Workshop DeLuxe, är en grupp av etablerade artister, producenter, dansare och inspiratörer som vill ge tillbaka till samhället utan filter.

Här kan du lyssna på elevernas låtproduktioner i samarbete med Optagonen /Workshop DeLuxe!

 

Elevutställning 

Hagaskolan 

Under hösten 2019 har högstadieelever på Hagaskolan genomfört ett Skapande skola-projekt med fotografen och författaren Anders Ryman.

Eleverna har fotograferat och intervjuat varandra, redigerat bilderna och texterna och slutligen sammanfogat materialet till digitala klassböcker innehållande porträtt och intervjuer.

Porträtten har tagits dels i miljö, dels mot en neutral bakgrund i klassrummet. Intervjufrågorna som ställts har handlat om vad den intervjuade är intresserad av och vad hen skulle vilja syssla med i framtiden.

21 av eleverna valde att med sina porträtt och intervjuer delta i en elevutställning på Kulturhuset i centrala Vallentuna.

Light My Future

Vallentuna Teater var fullsatt torsdag 11 maj när föreställningen Light My Future visades för både skolklasser och särskilt inbjudna gäster. Representanter från både kulturrådet och kulturdepartementet fanns på plats och de nyanlända elevernas framträdanden möttes av rungande applåder och en märkbart rörd publik.

Föreställningen Light My Future är slutkulmen på ett längre Skapande skola-projekt som har pågått sedan i höstas. I projektet har elever på Optimus (Numera Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning), Vallentuna skolenhet för nyanlända elever, i samarbete med Boulevardteatern satt upp en föreställning med sång, dans och berättelser.

Light My Future är en rolig, underhållande, rörande och modig föreställning. Eleverna har själva fått skriva dikter och sånger till föreställningen, och de är även med och sjunger, dansar och agerar. Genom Skapande skola-samarbetet med sångaren och dansläraren Mikael Zifa Eriksson som också har pågått under året, har eleverna fått lära sig olika afrikanska danser som framförs i föreställningen.

- Genom arbetet med Light My Future har jag haft förmånen att få lära känna Optimus (Numera Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning fantastiska och modiga elever. De är unga, men många av dem har tragiskt nog redan fått en vuxen människas erfarenheter. De har ingen mamma och pappa som sitter i publiken och peppar dem, ändå vågar de gå upp här på scenen och bjuda på sig själva och på en fantastisk föreställning, säger projektledare och Skapande skola-samordnare Vesna Stanisic.

Elevernas texter i föreställningen är ärliga och med mycket känslor. De skriver från hjärtat med sina egna ord, som i smakprovet nedan i dikten Luktar sand.

Luktar sand (Text: Muhammed Z.)

Jag hör kvitter, och tänker att dom längtar
Jag hör alla skratta och de är snälla mot varandra
Jag kan se att människor ler och de sitter tillsammans på en bänk
Ja, vi blev på riktigt vi... Ja, vi blev på riktigt vi
Jag ser inte människor går ensam längre
Och de sitter tillsammans – på platser på bussen
Ja, vi blev på riktigt vi... Ja, vi blev på riktigt vi
Det luktar sand – efter duggregnet
Och de ser fin regnbåge i stan
Detta kan lugna mig – och jag kan sjunga
Och jag pryder mitt liv

My Light Future - ljusboxar med texter om elevernas tankar om framtiden

De ljusboxar som tidigare tagits fram av Optimuselever (Numera Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning i samarbete med ljuskonstnären Aleksandra Stratimirovic inom Skapande skola-projektet "My Light Future" kommer att visas under föreställningen. "My Light Future"-projektet bygger på intervjuer med elever på Optimus . Ur deras tankar om livet, vardagen och framtiden har Aleksandra Stratimirovic plockat ut fraser som blivit ljustexter, ett ljuskonstverk som visades i den offentliga miljön i Vallentuna hösten 2016.

Mer om Light my Future

Som en del av projektet Skapande skola pågår sedan i höstas ett teatersamarbete mellan Boulevardteatern och Optimus, Vallentunas skolenhet för nyanlända elever. Repetitioner med eleverna är nu i full gång och kommer under våren att mynna ut i föreställningen "Light My Future".

"Light My Future" är en rolig, underhållande, rörande och modig föreställning av och med Optimuselever. Eleverna har själva fått skriva dikter och sånger till föreställningen, och de är även med och sjunger, dansar och agerar i föreställningen.

I föreställningen sammanvävs även flera andra Skapande skola-projekt som pågått under året, bland annat har hundratals elever i Vallentuna träffat musikern Zifa och fått lära sig olika danser som kommer att vävas in i föreställningen.

Tema Möt världen/Fair play

Årets tema för Skapande skola är Möt världen/Fair playMöt världen syftar till att fördjupa och stärka demokratiuppdraget i skolan och ytterligare öppna upp skolan för nyanlända elever och olika kulturer. Fair play handlar om att vara schysst mot varandra, att visa respekt för varandras olika kulturer och även om jämlikhet mellan flickor och pojkar, förklarar Vesna Stanisic.

Den varma världen - det virkade trädet

Under ledning av konstnären Iryna Hauska har elever från Kårstaskolan, Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan tillsammans virkat ett träd som kommer att vara dekor under föreställningen. Konstverket "Den varma världen" kommer därefter att visas i Vallentuna Kulturhus.

KUB-projektet om mänskliga rättigheter

Elever från Hjälmstaskolans åk. 7 deltar i det så kallade "KUB-projektet" i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. KUB-projektet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till 30 utvalda skolor i landet, där Hjälmstaskolan är en av dem. Eleverna på Hjälmstaskolan har fått arbeta med temat "Rätten till fredliga möten" och utifrån det skapar de fram en utställning inne i tältet. Genom projektet får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Hjälmstaskolan KUB kan ses före eller efter föreställningen på Hjälmstaskolans skolgård, samt i augusti när den ställs ut på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm, tillsammans med andra 29 kuber.

Regional konferens för Skapande skola i Vallentuna

Vallentuna kommer 23 september 2015 att vara värd för Stockholms regions första Skapande skola-konferens. Konferensen syftar till att bygga och stärka regional samverkan mellan kommunerna och det professionella kulturlivet inom ramen för Skapande skola i Stockholmsregionen.

Konferensen vänder sig till olika aktörer inom utbildnings och kulturlivet, och kommer att ta upp frågor som Varför har skolan ett kulturuppdrag? Vad är kulturens plats i lärmiljöer och lärandets roll i kulturen? och Vilken roll kan Skapande skola ta? I erfarenhetsblandade grupper kommer vi att diskutera lärande och skapande, samband, förutsättningar och möjliga framtidsscenarier.

– Vi vill ställa många frågor och pröva några möjliga svar, säger Vesna Stanisic, samordnare av Skapande skola i Vallentuna och initiativtagare och projektledare för konferensen. Vi vill koppla ihop människor på nya och bättre sätt för att kunna dra nytta av varandras olika kunskaper.  

Konferensen gästas av bland annat Richard Gerver och Ulla Wiklund, två stora inspiratörer inom utbildning och skapande. 
Moderator är Pernilla Glaser, förändringsledare och pedagog.

Konferensen genomförs med stöd av Kulturrådet, Vallentuna kommun och Teatercentrum Öst.

Lilla Katastrofleden - en upptäcktsfärd i dans

Lilla Katastrofleden, en konstöverskridande koreografi av dansgruppen Arkeolog 8 var från början tänkt som ett projekt inom Skapande pengen-delen, alltså ett projekt som skolorna kunde välja att göra under pågående läsåret. Men, Lilla Katastrofleden blev ett mycket större, mer omfattande och under corona ett mer betydande projekt än så. Det möjliggjorde för många elever att skapa egen konst och att uttrycka egna tankar samt att få ännu fler att ta del och uppleva det som hade skapats, både andra klasser, och vanliga Vallentunabor: "Alla människor, stor som liten, känner nog oro ibland och tänker katastroftankar om det som skulle kunna hända. Kommer jag eller någon i min närhet bli smittad av det där osynliga viruset? Vad innebär klimatkris. Kanske kan den gemensamma vandringen genom naturen ge oss lugn och skapa handlingskraft?"

Arkeolog 8 och mellanstadieelever från tre olika skolor i tre helt olika delar av Vallentuna träffades 3 x 45 minuter för att skapa innehåll till en egen interaktiv station på vandringsleden. Detta sattes sedan upp tillsammans med de andra stationerna på den fyra mil långa Katastrofleden som gick genom hela Vallentuna Kommun sommaren 2021 och som var öppen för alla Vallentunabor att ta del av. Projektet Lilla Katastrofleden sträckte sig under hösten 2021 med en avslutande utställning om hela processen i Konstkuben på Kulturhuset i Vallentuna.

Skapande skolas inspirationsfilm om Lilla Katastrofleden i Vallentuna på Kulturrådets webbplats

Muralmålningar i Rosendalsskolan och Karlslundsskolan

För elever i två högstadieskolor och inte minst för kommunens försiktiga syn på streetart blev projektet Trust the process - ett medskapande mural-/streetart-projekt med Konsntärsgruppen Streetcorner det största och av olika skäl mest betydelsefulla satsning inom årets Skapande skola, läsåret 2022/2023. Streetcorner arbetar genom att uppmärksamma elever på offentlig konst och dess uttryck samt informera och inspirera elever till hur de kan påverka sin direkta närmiljö och stärka självkänslan i gruppen. Det handlar både om de estetiska processerna samt att öka barn och ungas möjlighet till att möta olika konstnärliga uttryck.

Projektet på Rosendalsskolan respektive Karlslundsskolan har resulterat i elevernas egna muralmålningar av uppehållsrummet, pingisrummet respektive matsalen och skolans entréhall. Flera förvaltningar i kommunen har samarbetat kring genomförandet av projektet.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats