Start / Fritid och kultur / Kultur / Skapande skola / Tidigare Skapande skola-projekt

Tidigare Skapande skola-projekt

Skapande skola har hållit på i några år nu och många projekt har det blivit. 

Light My Future

Vallentuna Teater var fullsatt torsdag 11 maj när föreställningen Light My Future visades för både skolklasser och särskilt inbjudna gäster. Representanter från både kulturrådet och kulturdepartementet fanns på plats och de nyanlända elevernas framträdanden möttes av rungande applåder och en märkbart rörd publik.

Föreställningen Light My Future är slutkulmen på ett längre Skapande skola-projekt som har pågått sedan i höstas. I projektet har elever på Optimus (Numera Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning), Vallentuna skolenhet för nyanlända elever, i samarbete med Boulevardteatern satt upp en föreställning med sång, dans och berättelser.

Light My Future är en rolig, underhållande, rörande och modig föreställning. Eleverna har själva fått skriva dikter och sånger till föreställningen, och de är även med och sjunger, dansar och agerar. Genom Skapande skola-samarbetet med sångaren och dansläraren Mikael Zifa Eriksson som också har pågått under året, har eleverna fått lära sig olika afrikanska danser som framförs i föreställningen.

- Genom arbetet med Light My Future har jag haft förmånen att få lära känna Optimus (Numera Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning fantastiska och modiga elever. De är unga, men många av dem har tragiskt nog redan fått en vuxen människas erfarenheter. De har ingen mamma och pappa som sitter i publiken och peppar dem, ändå vågar de gå upp här på scenen och bjuda på sig själva och på en fantastisk föreställning, säger projektledare och Skapande skola-samordnare Vesna Stanisic.

Elevernas texter i föreställningen är ärliga och med mycket känslor. De skriver från hjärtat med sina egna ord, som i smakprovet nedan i dikten Luktar sand.

Luktar sand (Text: Muhammed Z.)

Jag hör kvitter, och tänker att dom längtar
Jag hör alla skratta och de är snälla mot varandra
Jag kan se att människor ler och de sitter tillsammans på en bänk
Ja, vi blev på riktigt vi... Ja, vi blev på riktigt vi
Jag ser inte människor går ensam längre
Och de sitter tillsammans – på platser på bussen
Ja, vi blev på riktigt vi... Ja, vi blev på riktigt vi
Det luktar sand – efter duggregnet
Och de ser fin regnbåge i stan
Detta kan lugna mig – och jag kan sjunga
Och jag pryder mitt liv

My Light Future - ljusboxar med texter om elevernas tankar om framtiden

De ljusboxar som tidigare tagits fram av Optimuselever (Numera Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning i samarbete med ljuskonstnären Aleksandra Stratimirovic inom Skapande skola-projektet "My Light Future" kommer att visas under föreställningen. "My Light Future"-projektet bygger på intervjuer med elever på Optimus . Ur deras tankar om livet, vardagen och framtiden har Aleksandra Stratimirovic plockat ut fraser som blivit ljustexter, ett ljuskonstverk som visades i den offentliga miljön i Vallentuna hösten 2016.

Mer om Light my Future

Som en del av projektet Skapande skola pågår sedan i höstas ett teatersamarbete mellan Boulevardteatern och Optimus, Vallentunas skolenhet för nyanlända elever. Repetitioner med eleverna är nu i full gång och kommer under våren att mynna ut i föreställningen "Light My Future".

"Light My Future" är en rolig, underhållande, rörande och modig föreställning av och med Optimuselever. Eleverna har själva fått skriva dikter och sånger till föreställningen, och de är även med och sjunger, dansar och agerar i föreställningen.

I föreställningen sammanvävs även flera andra Skapande skola-projekt som pågått under året, bland annat har hundratals elever i Vallentuna träffat musikern Zifa och fått lära sig olika danser som kommer att vävas in i föreställningen.

Tema Möt världen/Fair play

Årets tema för Skapande skola är Möt världen/Fair playMöt världen syftar till att fördjupa och stärka demokratiuppdraget i skolan och ytterligare öppna upp skolan för nyanlända elever och olika kulturer. Fair play handlar om att vara schysst mot varandra, att visa respekt för varandras olika kulturer och även om jämlikhet mellan flickor och pojkar, förklarar Vesna Stanisic.

Den varma världen - det virkade trädet

Under ledning av konstnären Iryna Hauska har elever från Kårstaskolan, Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan tillsammans virkat ett träd som kommer att vara dekor under föreställningen. Konstverket "Den varma världen" kommer därefter att visas i Vallentuna Kulturhus.

KUB-projektet om mänskliga rättigheter

Elever från Hjälmstaskolans åk. 7 deltar i det så kallade "KUB-projektet" i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. KUB-projektet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till 30 utvalda skolor i landet, där Hjälmstaskolan är en av dem. Eleverna på Hjälmstaskolan har fått arbeta med temat "Rätten till fredliga möten" och utifrån det skapar de fram en utställning inne i tältet. Genom projektet får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Hjälmstaskolan KUB kan ses före eller efter föreställningen på Hjälmstaskolans skolgård, samt i augusti när den ställs ut på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm, tillsammans med andra 29 kuber.

Regional konferens för Skapande skola i Vallentuna

Vallentuna kommer 23 september 2015 att vara värd för Stockholms regions första Skapande skola-konferens. Konferensen syftar till att bygga och stärka regional samverkan mellan kommunerna och det professionella kulturlivet inom ramen för Skapande skola i Stockholmsregionen.

Konferensen vänder sig till olika aktörer inom utbildnings och kulturlivet, och kommer att ta upp frågor som Varför har skolan ett kulturuppdrag? Vad är kulturens plats i lärmiljöer och lärandets roll i kulturen? och Vilken roll kan Skapande skola ta? I erfarenhetsblandade grupper kommer vi att diskutera lärande och skapande, samband, förutsättningar och möjliga framtidsscenarier.

– Vi vill ställa många frågor och pröva några möjliga svar, säger Vesna Stanisic, samordnare av Skapande skola i Vallentuna och initiativtagare och projektledare för konferensen. Vi vill koppla ihop människor på nya och bättre sätt för att kunna dra nytta av varandras olika kunskaper.  

Konferensen gästas av bland annat Richard Gerver och Ulla Wiklund, två stora inspiratörer inom utbildning och skapande. 
Moderator är Pernilla Glaser, förändringsledare och pedagog.

 

Konferensen genomförs med stöd av Kulturrådet, Vallentuna kommun och Teatercentrum Öst.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats