Bostadsbyggnadsprognos

Kommunens bostadsbyggnadsprognos är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för bostadsbyggnation. Prognosen redovisar pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt för bostäder som omfattas av ny eller ändrad detaljplan för kommande 10-årsperiod.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats