Bostadsbyggnadsprognos

Kommunens bostadsbyggnadsprognos är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för bostadsbyggnation. Prognosen redovisar pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt för bostäder som omfattas av ny eller ändrad detaljplan för kommande 10-årsperiod. Bostadsbyggnadsprognosen är samtidigt en prognos för bostadsbyggnation och ett viktigt underlag till kommunens befolkningsprognos. En ny bostadsbyggnadsprognos tas fram årligen.

Senaste bostadsbyggnadsprognos är för perioden 2021-2030.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats