Bromseby

Bromsebyreservatet är beläget inom tärnanområdet och är 15 hektar stort. 

Naturen utgörs främst av hällmarkstallskog med  300-400 åriga tallar. Området är kuperat och har förhållandevis stora höjdskillnader. I reservatets västra del finns en tallmosse. Naturreservat bildades 1946. I reservatet är 10 rödlistade arter noterade. Det förekommer skogsfåglar och ugglor som:

  • kattuggla
  • tofsmes
  • gränsticka

Bromseby naturreservat ligger 10 km norr om Åkersberga. Roslagsleden passerar strax norr om reservatet. Lättast når man området genom att cykla antingen norr eller söderifrån.

Syftet med naturreservatet

Syftet med reservatet är att bevara områdets naturskogsliknande vegetation. Reservatets värde för fågellivet skall uppmärksammas. Området har även stor betydelse för friluftslivet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats