Nedre foajén och Caféscenen

På Caféscenen i Kulturhusets foajé hålls ibland konserter och andra framträdanden. I foajén hittar du kommunens Kontaktcenter, Kulturhuscaféet samt information och vägledning till Kulturförvaltningens verksamheter.

Detaljerad information

Tillgänglighet

I Nedre foajén finns ett stråk i golvet med markeringar för att underlätta för de med nedsatt syn att hitta till biblioteket, huvudentrén och hissen till övre foajén/Kulturrummet. 

Här finns en hiss till övre foajén, Kulturrummet, garderoben och de publika toaletterna en våning upp.

Vid arrangemang på Caféscenen möbleras det med sittplatser med ryggstöd. Utrymme för passage till Kulturhusets övriga verksamheter upprätthålls liksom brandutrymningsvägar. 

Arrangera kulturprogram på Caféscenen?

Skicka ett mejl med din intresseanmälan till kultur@vallentuna.se om du är intresserad av att arrangera ett framträdande på Caféscenen. 

Bilder från lokalen

Interiörbild

Interiörbild

Interiörbild

Interiörbild

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats